wtorek, 14 lipca 2015

OECD i UNDP wzmacniają "Kontrolerów skarbowych bez granic"

Przy okazji odbywającej się w Addis Adebie w dniach 13-16 lipca Trzeciej międzynarodowej konferencji w sprawie finansowania rozwoju (zob. stronę konferencji), OECD i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) podpisały porozumienie ws. wspólnego zwiększenia zakresu działania "Kontrolerów skarbowych bez granic" (OECD, Tax Inspectors Without Borders: OECD and UNDP to work with developing countries to make tax audits more effective). 

Dzięki temu partnerstwu liczba inspektorów ma ulec zwiększeniu (z 6 do 200 do 2019 roku), a samo TIWB ma uzyskać stały sekretariat, w którym pracować będę funkcjonariusze obu organizacji. Docelowo miałoby to pozwolić na udzielenie pomocy wszystkim państwom, które wyrażą nią zainteresowanie. Skala problemu uchylania się od opodatkowania w państwach rozwijających się szacowana jest przez ONZ na 100 mld USD rocznie.

***
Pomysł kontrolerów bez granic przedstawiono w maju 2012 roku. TIWB jest programem lotnych audytów podatkowych realizowanych celem pomocy państwom rozwijającym się w walce z uchylaniem się od opodatkowania. Emerytowani kontrolerzy skarbowi z państw z większym doświadczeniem w walce z nadużyciami podatkowymi kierowani są do państw-beneficjentów, gdzie dzieląc się doświadczeniem na zasadzie learning by doing wspierają lokalnych pracowników administracji w bieżącej pracy operacyjnej (OECD, Tax Inspectors Without Borders). TIWB koncentrują się przede wszystkim na wsparciu w zakresie transgranicznych operacji finansowych (Les Echos, Evasion fiscale: le corps des inspecteurs des impôts sans frontières va être renforcé).

Jak z dumą wskazuje OECD, tylko dzięki wytycznym i doradztwu w zakresie kontroli skarbowych Kolumbia zdołała podnieść wpływy podatkowe z 3,3 mln USD w 2011 roku do 33,2 mld USD trzy lata później. Po zakończeniu w grudniu 2014 fazy testowej i pozytywnej weryfikacji wyników pracy TIWB (zob. OECD, Final Report on the Feasibility Study into the Tax Inspectors Without Borders Initiative), aktualnie prowadzonych jest kilka programów pilotażowych (francuski inspektor w Senegalu, dwóch Holendrów w Ghanie i Brytyjczyk w Rwandzie). Inicjatywę zdecydowanie poparto podczas szczytu G20 w Petersburgu w 2013 roku.

Zasady korzystania z pomocy kontrolerów bez granic przedstawiono w TIWB Toolkit.

2 komentarze:

Ola pisze...

Nie wiem czy te kontrole coś dadzą ..

MJM pisze...

Powyżej przytoczyłem przykład Kolumbii (nota bene koszt tego spektakularnego sukcesu wyniósł ok. 15'000 USD), a w cytowanych dokumentach takich przykładów jest więcej. Szczególnie "wysoki zwrot z inwestycji" w lotne kontrole przyniosły jednorazowe audyty wielkich korporacji oraz kontrola cen transferowanych. Jak jednak rozumiem, Pani wątpliwości dotyczą raczej tego, na ile jest to "wierzchołek góry lodowej". O ile ogólnie jestem sceptycznie nastawiony do szumnych deklaracji dotyczących walki z tax evasion (dość spojrzeć na Unijne doświadczenia), o tyle szansę tym razem upatruję właśnie w koordynacji takich działań w większości państw rozwijających się.

Niezależnie od skali sukcesu, TIWB pokryje z nawiązką koszt własnego funkcjonowania, więc choćby z tego punktu widzenia inicjatywa jest warta rozwijania.