środa, 8 lipca 2015

Parlament Europejski popiera negocjacje TTIP z "nowym mechanizmem rozstrzygania sporów inwestycyjnych"

Nieco ponad tydzień od przyznania Prezydentowi USA szczegółowego mandatu negocjacyjnego przez Kongres (zobacz nasz post tutaj), Parlament Europejski przyjął prawnie niewiążącą zalecenia dla Komisji Europejskiej na potrzeby negocjacji transatlantyckiego partnerstwa w obszarze handlu i inwestycji (TTIP). Łącznie europosłowie zgłosili 118 poprawek (A8-0175/2015). Zadowolenie z wyniku głosowania niezwłocznie wyraziła Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström.

Było to drugie podejście do głosowania, po tym jak ze względu na skalę różnic dotyczących arbitrażu państwo-inwestor (ISDS) poprzednie zostało odroczone przez Przewodniczącego PE Martina Schulza, który zwrócił tekst rezolucji do dalszego procedowania w parlamentarnym komitecie handlu międzynarodowego (EU Observer, Investor court issue still bedevils TTIP voteEP chief brokers internal deal on US trade court).

Kompromisowy tekst wzywa Komisję do zastąpienia ISDSu "nowym systemem rozstrzygania sporów inwestycyjnych", w którym interesy prywatne nie będą stanowić przeszkody w realizacji polityk publicznych państwa goszczącego. Lewicowi i prawicowi europosłowie odmiennie interpretują jednak sens porozumienia. Ci pierwsi ogłosili sukces "uśmiercenia ISDS", natomiast ci ostatni utrzymują, że istota mechanizmu ochrony inwestorów została obroniona, niezależnie od tego jak zostanie on nazwany. Sama Komisarz Malmström wyraziła zaś wdzięczność za przebieg publicznych konsultacji (tu zobacz choćby nasz post Ochrona inwetorów w TTIP. Drôle de consultation?), podkreślając że majowa propozycja KE rewizji arbitrażu (nasz post tutaj) czyni zadość wszystkim postulatom (EC, STATEMENT/15/5327)Słowem, sukces ogłosili zwolennicy arbitrażu, jego przeciwnicy, i ci którzy uważają że dwie pierwsze grupy nie mogły jednocześnie odnieść sukcesu.

***
Podczas gdy Parlament Europejski debatował nad stworzeniem transatlantyckiej przestrzeni regulacyjnej mającej obniżyć koszty transakcyjne prowadzenia działalności gospodarczej, Rada liczącej niespełna 50'000 mieszkańców i 2,5 km2 powierzchni gminy miejskiej Saint-Gilles podjęła krytykującą ISDS uchwałę, w myśl której St. Gilles ogłosiło się "obszarem poza TTIP" (EU Observer, Belgian town 'opts out' of EU-US trade treaty). Jak stwierdził jeden z członków Rady, wszyscy są świadomi, że uchwała ma jedynie doniosłość polityczną, jednak podkreślił, że gmina nie jest w tym zakresie odosobniona; podobną inicjatywę podobno zrealizowało około 50 innych belgijskich wspólnot terytorialnych.

Brak komentarzy: