piątek, 3 lipca 2015

Kuba i USA wznawiają stosunki dyplomatyczne po 54 latach

Z końcem maja b.r., po upływie 45. dniowego okresu konsultacyjnego (o notyfikacji Kongresu przez administrację pisaliśmy tutaj), Kuba została usunięta z amerykańskiej listy państw wspierających terroryzm (National Security Council, Rescission of Cuba as a State Sponsor of Terrorism). Mimo to strony nie porozumiały się wówczas co do wznowienia działalności ambasad, co stanowiło rozczarowanie przede wszystkim dla amerykańskich negocjatorów, w związku z polityzacją sprawy w przededniu wyborów prezydenckich 2016 (NYT, U.S. Removes Cuba From State-Sponsored Terrorism List). 

Kwestią sporną pozostawały żądania Stanów Zjednoczonych przyznania ich dyplomatom prawa do swobodnego poruszania się po wyspie i swobodnej rozmowy z wszystkimi jej mieszkańcami, w tym z opozycją, oraz gwarancji nie prześladowania Kubańczyków, którzy zechcieliby odwiedzić amerykańską ambasadę.


The White House,
The President on Re-establishing Diplomatic Relations with Cuba


Negocjacje zakończyły się sukcesem 1 lipca.

Prezydent Obama ogłosił formalne przywrócenie stosunków dyplomatycznych oraz ponowne otwarcie ambasad obu państw. W najbliższych tygodniach amerykańską flagę nad gmachem ambasady w Hawanie uroczyście podniesie Sekretarz Stanu John Kerry.

Wystąpienie Obamy było transmitowane na żywo po hiszpańsku na Kubie (Le Monde, Cuba et les Etats-Unis rétablissent leurs relations diplomatiques).

Z jednej strony, przywrócenie pracy ambasad faktycznie będzie oznaczać m.in. zwiększenie liczby personelu, z drugiej, będzie to zabieg formalny polegający na zmianie statusu funkcjonujących obecnie sekcji (czy też biur). W warstwie symbolicznej dotychczasowe nastawienie Kuby do relacji dwustronnych obrazuje poniższe zdjęcie sprzed amerykańskiej siedziby.


L’immeuble de la représentation diplomatique américaine à La Havane, en septembre 2013.
Źródło: Le Monde, http://bit.ly/1CPVTro

Amerykańska strategia dalszego działania wobec Kuby obejmuje:

  • dalsze ułatwienia w podróży na Kubę,
  • rozszerzenie amerykańskiego eksportu dóbr i usług,
  • rozszerzenie kubańskiego importu towarów,
  • podjęcie działań na rzecz zwiększenia dostępu Kubańczyków do środków komunikacji i rozszerzenia swobody komunikacji.
Ten ostatni punkt jest szczególnie interesujący w kontekście apelu Prezydenta Obamy do Kongresu o podjęcie prac nad zniesieniem embarga wobec Kuby, wobec wspomnianej politycyzacji sytuacji i zarzutów ze strony Republikanów, że wznowienie relacji dyplomatycznych stanowiło prezent bez uzyskania ustępstw zwrotnych.

Ciekawe również będzie obserwowanie, wspomnianych przez Prezydenta USA, działań na rzecz upowszechniania amerykańskich wartości w kontekście negocjacji o wzajemności liberalizacji zasad podróży.

Brak komentarzy: