piątek, 14 sierpnia 2015

Od dziś pracujemy na światowy deficyt ekologiczny

Dziś mija pierwszy dzień od kiedy światowa konsumpcja zasobów odnawialnych przekroczyła tegoroczną produkcję. Ów graniczny moment, nazywany Dniem Długu Ekologicznego, kiedy to nasz ślad ekologicznych (ecological footprint) wykracza poza zdolności regeneracyjne planety mniej więcej od lat 70. przesuwa się od 3 dni rocznie (Le Monde, Depuis cette nuit, la Terre vit sur ses réserves). Najistotniejszym czynnikem wpływającym na ów wynik w ciągu ostatnich 4 dekad jest podwojenie naszego śladu węglowego (Global Footprint Network, August 13th is Earth Overshoot Day this year).

Ile Ziem potrzeba do zaspokojenia potrzeb ludzkości?
Źródło: GFN


Jeszcze w 1987 r. Dzień Długu Ekologicznego przypadał na 19 grudnia. Na zaspokojenie naszego obecnego poziomu konsumpcji potrzeba by przeszło 1,5 planety.

Powyższe wykresy ilustrują polski ślad ekologiczny mierzony w hektarach na osobę.
Kolorem czerwonym oznaczono przeciętne zużycie zasobów, a zielonym krajowy potencjał ich regeneracji .
Źródło: GFN

W oczekiwaniu na COP21 również Polska powinna zrobić rachunek sumienia z naszego śladu ekologicznego.

Brak komentarzy: