poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Restrukturyzacja ukraińskiego długu

Wedle oświadczenia ukraińskiej minister finansów Natalii Jaresko, Ukraina osiągnęła porozumienie z wierzycielami w sprawie restrukturyzacji jej zadłużenia. Porozumienie, zgodne z polityką MFW - co istotne na potrzeby dostępu do pomocy finansowej Funduszu, zakłada umorzenie 20% wysokości długu, nieznaczne podniesienie oprocentowania oraz odroczenie terminu wykupi obligacji, co łącznie pozwoli Ukrainie na oszczędności rzędu 3,6 mld USD (Il Sole 24 Ore, L’Ucraina come la Grecia: accordo con i creditori per ristrutturare il debito. Ma la Russia dice no). 

Rozmowy dotyczy długu w wysokości 18 mld USD przede wszystkim wobec amerykańskich funduszy inwestycyjnych. Proces restrukturyzacji długu ma zostać zakończony do października. Informacja jest tym ważniejsza, że przed kilkoma amerykańscy inwestorzy odrzucili wniosek o haircut rzędu 40%, tym samym niwecząc rezultaty pięciomiesięcznych negocjacji (WSJ, Ukraine, Bondholders Move Closer to Deal). Problemem pozostaje natomiast grudniowy termin wykupu 3mld USD obligacji posiadanych przez Moskwę, która sprzeciwia się restrukturyzacji (FT, Ukraine secures debt deal for war-ravaged economy).

Brak komentarzy: