niedziela, 20 września 2015

FIFPro: zasady transferowe FIFA naruszają unijne prawo konkurencji

Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) poinformowała o wszczęciu przed Komisją Europejską postępowania przeciwko FIFA. Piłkarze utrzymują, że narzucone przez tą ostatnią zasady transferowe (Regulations on the Status and Transfer of Players) mają charakter anty-konkurencyjny i naruszają (unijne) prawo, prowadząc do utrwalenia swoistej luki rozwojowej między wąską grupą najlepszych klubów piłkarskich i resztą środowiska. Zdaniem związku zasady naruszają swobodę przepływu pracowników oraz godzą w prawa podstawowe graczy.

FIFPro utrzymuje, że zasady te, ograniczając uczciwą konkurencję w zakresie pozyskiwania utalentowanych graczy, godzą przede wszystkim w interesy małych i średnich klubów (FIFPro, FIFPro Legal Action Against FIFA Transfer System). Szczególne kontestowana jest praktyka żądania przez kluby wysokich opłat transferowych, które stanowiąc wysokie bariery wejścia na rynek istotne ograniczają jego płynność. 

Analizę finansową negatywnego oddziaływania regulacji FIFA nad sytuację ekonomiczną i dobrostan graczy, oraz brak pozytywnego wpływu na wyrównanie warunków konkurencji, wyrównanie sytuacji finansowej klubów i na ich stabilność sporządził, na potrzeby skargi, prof. Stefan Szymański z Uniwersytetu Michigan. 

Komisja potwierdziła fakt wpłynięcia skargi, choć rozmowy odnośnie jej zasadności trwały już podobno od kilku miesięcy (FT, Global players’ union urges football overhaul).

Brak komentarzy: