piątek, 4 września 2015

Trybunał strasburski po raz kolejny krytykuje Włochy za warunki zatrzymania i przetrzymywania imigrantów o nieuregulowanym statusie

Trybunał strasburski na dobre rozpoczął już swoją działalność po wakacjach i w drugim tygodniu po dłuższej przerwie wydał kolejne interesujące wyroki. Warto wśród nich zwrócić uwagę na orzeczenie w sprawie Khlaifia i inni p. Włochom (skarga nr 16483/12). Sprawa, jakże aktualna, dotyczyła warunków zatrzymania w centrum recepcyjnym na Lampeduzie oraz na okrętach zacumowanych w porcie w Palermo, a następnie repatriacji do Tunezji imigrantów, którym udało się dotrzeć do Włoch po wydarzeniach arabskiej wiosny w 2011 r. Trybunał stwierdził naruszenie całego szeregu artykułów Konwencji, począwszy od art. 3 Konwencji – w zakresie warunków, w jakich przetrzymywani byli imigranci w obozach, art. 5 Konwencji w związku z brakiem jakiekolwiek podstawy prawnej de facto pozbawienia ich wolności w związku z tym, że nie mogli oni opuszczać miejsc, do których byli przetransportowani, art. 4 Protokołu nr 4 – w związku z grupowym wydalenie oraz art. 13 Konwencji – na tle braku adekwatnych środków prawnych.

Orzeczenie nie zaskakuje, rodzi jednak pewne refleksje. Takich sytuacji i skarg będzie więcej, chociażby w związku z obecnym kryzysem, który jak wskazują media jest związany z największą od II wojny światowej falą imigrantów w Europie. Zastanawia, jakie będzie podejście Trybunału do sposobu wywiązania się państw z obowiązków wynikających z systemu Konwencji w stosunku do wszystkich tych imigrantów, którzy tak masowo przybywają teraz do Europy.

Brak komentarzy: