sobota, 5 września 2015

U.S. 2nd Cir: Bank Centralny Argentyny korzysta z immunitetu jurysdykcyjnego ws. emisji obligacji

Sąd apelacyjny w Nowym Jorku orzekający w sprawie EM Ltd. v. Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) stwierdził, że argentyński bank centralny korzysta z immunitetu jurysdykcyjnego. Tym samym zmieniony został wyrok sądu pierwszej instancji, który w sporze wszczętym przez, niegodzących się na restrukturyzację długu, właścicieli argentyńskich obligacji orzekł, że rząd Argentyński zrzekł się prawa do korzystania z immunitetu dla Fiscal Agency Agreement, w tym kontrowersyjnych obligacji. 

Sąd apelacyjny odrzucił argumentację wedle której bank centralny stanowi alter ego rządu argentyńskiego, dowodząc że autonomia banku wyklucza, wymaganą dla zastosowania tej teorii, przesłankę sprawowania bieżącej kontroli. Nie sposób też stwierdzić, aby Argentyna wykorzystała odrębną podmiotowość banku centralnego właśnie w celu ominięcia prawa.

Sąd apelacyjny odrzucił także, zastosowany przez sąd pierwszej instancji, wyjątek od immunitetu jurysdykcyjnego dla spraw o charakterze handlowym, ponieważ kontestowane działanie - zakup dolarów - nie było dostatecznie ściśle związane z interesem prawnym skarżącego.

Brak komentarzy: