piątek, 2 października 2015

Czwarta skarga Ukrainy p. Rosji w ETPCz

Trybunał strasburski poinformował właśnie, że 29 września br. zwrócił się do rządu rosyjskiego o zajęcie stanowiska w sprawie dopuszczalności kolejnej skargi międzypaństwowej złożonej przez rząd Ukrainy p. Rosji. Skarga została wniesiona 27 sierpnia br. (skarga nr 42410/15) i dotyczy wydarzeń na Krymie oraz na Ukrainie Wschodniej od września 2014 r. (o poprzednich skargach pisaliśmy na blogu m.in. tu).

Łącznie z nową skargą przed Trybunałem toczą się obecnie trzy postępowania międzypaństwowe wszczęte przez Ukrainę przeciwko Rosji. Przypomnijmy tylko, że skarga Ukraina p. Rosji I została złożona 13 marca 2014 r. i dotyczy wydarzeń prowadzących do przejęcia i sprawowania kontroli przez Rosję nad Półwyspem Krymskim oraz wydarzeń na Wschodniej Ukrainie do września 2014 r. Skarga Ukraina p. Rosji II złożona 13 czerwca 2014 r. dotyczyła porwania trzech grup ukraińskich dzieci (o skargach pisaliśmy na blogu tu). Na wniosek rządu rosyjskiego Trybunał przedłużył czas na wypowiedzenie się w sprawie tych skarg do 31 grudnia 2015 r. Trzecia skarga Ukraina p. Rosji III została skreślona z listy skarg Trybunału w dniu 1 września 2015 r. po otrzymaniu przez Trybunał informacji rządu ukraińskiego o niepopieraniu skargi z uwagi na fakt, że Mustafa Dżamilew złożył skargę indywidualną dotyczącą tych samych zarzutów (o skardze pisaliśmy tu).

Poza skargami międzypaństwowymi w Trybunale zawisłych jest 1400 spraw złożonych przez osoby indywidualne dotyczące wydarzeń na Krymie oraz na Wschodniej Ukrainie.  

Brak komentarzy: