niedziela, 18 października 2015

ETPCz po raz pierwszy ocenił wydalenia do Syrii jako sprzeczne z ETPCz

W mijającym tygodniu ETPCz wydał pierwszy wyrok, w którym odniósł się do możliwości wydalenia imigrantów do Syrii biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację międzynarodową. W sprawie L.M. i inni p. Rosji (skargi nr 40081/14, 40088/14, and 40127/14) dotyczącej wydalenia grożącego trzem mężczyznom z Rosji do Syrii, Trybunał orzekł naruszenia całego szeregu artykułów Konwencji, począwszy od art. 2 i/lub 3, 5 ust. 1 i 5 ust. 4 oraz 34. Trybunał ocenił, iż biorąc pod uwagę międzynarodowe doniesienia dotyczące wojny w Syrii oraz mając na uwadze indywidualną sytuację skarżących, przedstawili oni wystarczające i uzasadnione argumenty, iż ich wydalenie do Syrii naraziłoby ich na utratę życia oraz zagroziłoby ich bezpieczeństwu osobistemu. Natomiast przetrzymywanie ich bez podstawy prawnej oraz brak jakichkolwiek procedur w celu weryfikacji legalności decyzji o ich zatrzymaniu spowodowały stwierdzenie naruszenia art. 5 Konwencji. Utrudnienia w kontaktach z pełnomocnikami oraz brak stosownych informacji prawnych, doprowadził Trybunał do stwierdzenia naruszenia art. 34 Konwencji w stosunku do skarżących. 

Można podsumować, że tym orzeczeniem Trybunał stwierdził pewien stan oczywisty, utrącił też niewątpliwie argumenty tych, którzy kwestionowali zasadność przyjmowania imigrantów/uchodźców syryjskich. Równocześnie jednak Trybunał potwierdził, że można u niego liczyć na ochronę. Biorąc pod uwagę masowość obecnego napływu uchodźców trzeba się realnie spodziewać zalania Trybunału skargami dotyczącymi ewentualnych prób odesłania imigrantów do kraju pochodzenia. Chyba czas na nową procedurę pilotażową… 

Brak komentarzy: