wtorek, 6 października 2015

Haska Konwencja dot. właściwości sądu w końcu weszła w życie!

Konwencja o umowach dotyczących właściwości sądu (ang. Convention on Choice of Court Agreements) po 10 latach od podpisania weszła w życie 1 października 2015 r. Konwencja została podpisana 30 czerwca 2005 r. w ramach Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego. 

Zgodnie z art. 31 miała wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od złożenia drugiego dokumentu ratyfikacji. Pierwszy dokument został złożony w 2007 r. przez Meksyk, a drugi ostatnio, bo w czerwcu 2015 r. złożyła Unia Europejska.

Konwencja przewiduje reguły uznawania i wykonywania orzeczeń; znajdzie zastosowanie gdy strony w międzynarodowej umowie cywilnej lub handlowej zawrą postanowienie przewidujące wyłączną właściwość sądu. Celem twórców Konwencji było stworzenie systemu uznawania i wykonywania orzeczeń sądów państwowych podobnego do tego, który przewidziany jest dla orzeczeń arbitrażowych w ramach Konwencji Nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych. Prace nad Konwencją trwały od 1996 r.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj. Tekst Konwencji w języku polskim dostępny jest tutaj.

Brak komentarzy: