niedziela, 18 października 2015

Międzynarodowe siły pokojowe ONZ będą chronić obiekty Światowego Dziedzictwa UNESCO w Syrii

Żołnierz "Błękitnych Hełmów" stojący przez Meczetem Djinguereber w Timbuktu, Mali.
Źródło: Joe Penney (Reuters) 

Eksplozje ładunków wybuchowych w starożytnej Palmyrze.
Źródło: http://www.abc.net.au/news/2015-08-25/palmyra-destruction-gallery/6724930

17 października, włoski minister kultury, Dario Franceschini, oświadczył, że 53  państwa członkowskie UNESCO, w tym wszyscy stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, poparły propozycję jego rządu dotyczącą objęcia obiektów Światowego Dziedzictwa, zagrożonych atakami bojowników Państwa Islamskiego, ochroną międzynarodowych sił pokojowych ONZ. Bezpośrednią impulsem dla inicjatywy Włoch były zniszczenia zabytków starożytnej Palmyry. Ochroną miałyby objęte nie tylko obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa na terytorium Syrii, ale również te położone w innych regionach zagrożonych działaniami terrorystów islamskich (np. w Mali). Jak podkreślił Franceschini, chodzi o ochronę „ważnych obiektów zagrożonych atakami terrorystycznymi lub położonych w strefach konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych". Wyspecjalizowane jednostki błękitnych hełmów będą wysyłane w te obszary, aby „chronić takie obiekty (...) przed zniszczeniem". Minister zaapelował do Rady Bezpieczeństwa ONZ o "natychmiastowe ustalenie operacyjnych tych międzynarodowych sił”. 
Inicjatywa Włoch stanowiła również odpowiedź na apele Dyrektora Generalnego UNESCO, Iriny Bokovej, kierowane od wielu miesięcy do Rady Bezpieczeństwa, zmierzające do ustanowienia mechanizmów ochrony zabytków w Syrii i Iraku przed atakami terrorystów. W kwietniu 2015 r. wystąpiła ona m.in. z wnioskiem o dodanie ochrony dóbr kultury do listy zadań międzynarodowych sił pokojowych ONZ. W niedawnym wywiadzie dla Russia Today (z 4 października b.r.) Bokova podkreśliła, że ataki na miejsca  Światowego Dziedzictwa stanowią nie tylko zbrodnie przeciwko dobrom kultury, ale również przeciwko mniejszościom religijnym i etnicznym zamieszkującym terytoria objęte działaniami Państwa Islamskiego. Celem terrorystów jest bowiem zniszczenie odrębności oraz tożsamości tych grup i społeczności. Tym samym, ochrona dziedzictwa kulturowego, w szczególności obiektów Światowego Dziedzictwa stanowi ważny element zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.


Więcej informacji tu i tu.

 

Brak komentarzy: