poniedziałek, 23 listopada 2015

Raport Organu Odwoławczego WTO w sprawie sporu o etykietowanie tuńczyków

Jak informowaliśmy jakiś czas temu (zobacz nasz wpis tu), Stany Zjednoczone zdecydowały się na złożenie odwołania od raportu panelu WTO w sprawie kontrowersyjnego sporu z Meksykiem o zasady etykietowania tuńczyków (United States – Measures concerning the importation, marketing and sale of tuna and tuna products. Recourse to Article 21.5 of the DSU). Pod koniec zeszłego tygodnia Organ Odwoławczy WTO opublikował w końcu swój raport

Pomimo że Organ Odwoławczy uznał, iż panel błędnie zastosował szereg przepisów prawa WTO - w szczególności zawartych w Porozumieniu w sprawie Technicznych Barier w Handlu ("Porozumienie TBT") oraz Układzie Ogólnym w sprawie Taryf Celnych i Handlu ("GATT 1994") – doszedł on do takich samych wniosków jak panel, uznając że nowy amerykański środek regulacyjny w sposób nieprawidłowy implementuje postanowienia wcześniejszych raportów. W szczególności Organ Odwoławczy stwierdził, że odmienne warunki uzyskiwania etykiety "Bezpieczny dla delfinów" (Dolphine Safe) przez eksporterów meksykańskich w porównaniu do amerykańskich producentów oraz eksporterów z innych części świata prowadzą do modyfikacji zasad konkurencji na rynku amerykańskim. W konsekwencji produkty pochodzące z Meksyku są traktowane gorzej niż podobne produkty amerykańskie oraz produkty z innych krajów (naruszenie zasad traktowania narodowego oraz najwyższego uprzywilejowania). Jednocześnie Organ Odwoławczy uznał, że Stany Zjednoczone nie przedstawiły przekonywujących argumentów, które uzasadniałyby różnice w traktowaniu (zarówno w ramach Porozumienie TBT jak i GATT 1994).

Raport Organu Odwoławczego jest ostateczny. W przypadku niewprowadzenie wymaganych zmian otwiera on również drogę Meksykowi do nałożenia sankcji handlowych na Stany Zjednoczone. 

***

Sprawa ma swój początek w latach 80-tych, zaś jej najnowsza odsłona wynika z postępowania zainicjowanego przez Meksyk w 2008 r. W 2012 r. Organ Apelacyjny WTO wydał raport, w którym stwierdził, że Stany Zjednoczone naruszyły postanowienia Porozumienie TBT poprzez stosowania odmiennych (i dyskryminujących) zasad przyznawania etykiety "Bezpieczny dla delfinów" (eksporterom z Meksyku (podstawą otrzymania uprawnienia do używania takiej etykiety było spełnienie określonych wymagań formalnych przewidzianych przez prawo amerykańskie, niezależnie od skuteczności zabezpieczeń stosowanych w trakcie połowów mających chronić delfiny; wymogi te różniły się w zależności od miejsca połów, stosowanych technik oraz rodzaju statku). W konsekwencji Organ Apelacyjny uznał, że doszło do naruszenia Art. 2.1 Porozumienia TBT. Stany Zjednoczone w ramach implementacji raportu Organu Odwoławczego dokonały w 2013 zmian w swoim prawie. Meksyk uznał jednak, że nowe przepisy nadal naruszają postanowienia Porozumienia TBT oraz GATT 1994 i wszczął oficjalne postępowanie w ramach Art. 21.5 Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów celem weryfikacji prawidłowości implementacji raportu. Panel WTO w swoim raporcie z kwietnia 2015 r. podzielił stanowisko Meksyku.

Brak komentarzy: