niedziela, 29 listopada 2015

Ustalenia Zgromadzenia Państw Stron MTK

 14 Zgromadzenie Państw Stron,  o którym pisaliśmy przedwczoraj przyjęło kilka rezolucji, zmieniając przy okazji postanowienia Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Przede wszystkim:

- przyjęto rezolucję (tu), która usuwa ze Statutu postanowienia art. 124, który pozwalał państwom na wyłączenie zbrodni wojennych spod jurysdykcji Trybunału przez okres 7 lat, popełnionych na terytorium tego państwa, lub przez jego obywateli. Przepis ten przewidywał, że państwa zrewidują jego postanowienia i właśnie to nastąpiło. Z przywileju wyłączenia jurysdykcji MTK skorzystała Francja i Kolumbia,


- przyjęto rezolucję w sprawie budżetu: zobacz tu,
- przyjęto rezolucję w sprawie współpracy, zobacz tu, w której między innymi nawołuje się państwa do współpracy w szczególności w odniesieniu do osób, wobec których Trybunał wystawił nakazy aresztowania lub wezwania do stawienia. W rezolucji podjęto też problem tego, że państwa strony powinny przyjąć niezbędne postanowienia aby móc wypełnić zobowiązania ze Statutu, 
- przyjęto rezolucję (tekst tu) dotyczącą wzmocnienia MTK i Zgromadzenia Państw Stron, w której odniesiono się do szeroko pojmowanej współpracy z państwami, ONZ i innymi organizacjami, przypomniano także o tym, że to pierwotnie na państwach spoczywa obowiązek do osądzania sprawców zbrodni objętych jurysdykcją Statutu,
- ostatnia rezolucja dotyczy stałej siedziby (rezolucja tu), do której Trybunał właśnie się przenosi.

Do raportu przyjęto, na wniosek Kenii i pod wpływem jej groźby dotyczącej wystąpienia ze Statutu, zapewnienie że reguła 68 nie powinna być stosowana wstecz. O jej stosowaniu będą musieli jednak zdecydować sędziowie - postanowienia Zgromadzenia w tym zakresie nie stanowią zmiany procedury, nie wprowadzono ich rezolucją. Szerzej o zakresie tych rozmów zobacz tu  oraz  tu. 

Zgromadzenie, choć przyjęło rezolucję dotyczącą współpracy, nie wskazało jak rozwiązać kwestię braku współpracy państw stron i jak w tym kontekście wzmocnić Trybunał aby był on bardziej efektywny. 1 komentarz:

polish attorney pisze...

Świetny i rzeczowy artykuł!