czwartek, 31 grudnia 2015

Amerykańskie sankcje przeciwko Iranowi w przeddzień zniesienia sankcji

Na kilka tygodni przed wejściem w życie Wspólnego Wszechstronnego Planu Działania zawartego z Iranem ws. prowadzonego przez to państwo programu badań nuklearnych  z lipca tego roku (zob. nasz post nt. odnośnej Rezolucji RB ONZ) sytuacja może ulec ponownemu pogorszeniu. 

Niezależnie nawet od zgłaszanych przez UE obaw, że ograniczenia wizowe wprowadzane przez USA w zw. z walką z ISIS mogą stanowić przeszkodę w implementacji Planu (FT, Iran nuclear deal: EU aides fear US visa restrictions breach pact), administracja amerykańska planuje właśnie wdrożenia kolejnych sankcji przeciwko Iranowi. Wszystko to w przeddzień zniesienia dotychczasowych ograniczeń stosowanych w relacjach z tym państwem.

wtorek, 29 grudnia 2015

Reforma MFW wejdzie w życie (z 5-letnim poślizgiem)

Dyrektor zarządzająca MFW, Christine Lagarde, przyjęła do wiadomości uchwalenie przez Kongres Stanów Zjednoczonych aktu autoryzującego reformę Funduszu uzgodnioną na forum G20 i zatwierdzoną w 2010 roku przez Radę Gubernatorów organizacji (IMF, Press Release No. 15/573). Celem reform przyjętych w reakcji na światowy kryzys finansowy było podniesienie zdolności pożyczkowej MFW, a zarazem dostosowanie procedur decyzyjnych Funduszu do wzrostu znaczenia gospodarek wschodzących w porównaniu ze stanem z konferencji  założycielskiej Bretton Woods. 

Zmiany obejmują w szczególności podniesienie kwot udziałowych w Funduszu (na mocy 14 Ogólnego przeglądu kwot) oraz rewizję Statutu MFW w części dotyczącej zasad powoływania członków Rady Wykonawczej, która może odtąd w całości pochodzić z wyborów.

poniedziałek, 28 grudnia 2015

Rzecznik generalna TS UE: dyrektywa tytoniowa jest ważna

W ubiegłą środę (23 grudnia) rzecznik generalna Juliane Kokott wydała opinię w sprawie C-358/14 Rzeczpospolita Polska przeciwko Parlamentowi Europejskiego i Radzie UE, w której stwierdza, że dyrektywa 2014/14/UE (popularnie nazywana „dyrektywą tytoniową”) została przyjęta zgodnie z prawem. Żaden z argumentów podniesionych przez Polskę ‒ przy wsparciu Rumunii ‒ nie znalazł poparcia. 


Zdaniem rzecznik generalnej, prawodawca Unii nie przekroczył swego szerokiego zakresu uznania, by zapewnić, że wyroby tytoniowe i powiązane wyroby mogą zostać wprowadzone do obrotu na jednolitych warunkach w całej Unii bez pominięcia podstawowego celu wysokiego poziomu ochrony zdrowia.

niedziela, 27 grudnia 2015

Polska zwróciła się do Komisji Weneckiej o opinię ws. nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z grudnia 2015 r.

Komisja Wenecka potwierdziła, że Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski w imieniu polskiego rządu zwrócił się do niej o opinię w sprawie „kwestii konstytucyjnych podniesionych w propozycjach zmian legislacyjnych Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca 2015 r. Obie nowelizacje zostały wprowadzone do porządku obrad polskiego Parlamentu przez dwie grupy parlamentarzystów, odpowiednio 2 i 15 grudnia 2015 r. (druk sejmowy nr 129 i 122)”.

Na razie Komisja nie podała żadnych szczegółów dalszych prac nad wnioskiem. 

Na marginesie tej informacji należy zauważyć, że na ostatnim swoim posiedzeniu Komisja wybrała ponownie na przewodniczącego Gianni Buquicchio z Włoch oraz przedstawicielkę polską premier Hannę Suchocką na swojego pierwszego wiceprzewodniczącego. Gratulujemy!

sobota, 26 grudnia 2015

Dziadek Mróz przesiądzie się na rower?

Jak podało wczoraj rosyjskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska temperatury w Rosji rosną 2,5 raza szybciej niż średni wzrost temperatury na świecie. W latach 1976 - 2014 było to 0,42 st. C  na dekadę (przy średniej światowej 0.17). W Moskwie, w której (podobnie jak za naszymi oknami) o tej porze roku powinien być śnieg temperatura dochodzi do 8 st. i władze musiały zamknąć lodowiska. Niepokojący jest jednak przede wszystkim wpływ jaki ma ocieplenie klimatu na poziom wód w Bajkale oraz topnienie wiecznej zmarzliny. To drugie zjawisko może spowodować bowiem zniszczenie infrastruktury energetycznej zbudowanej na lodzie na terenie Syberii.

piątek, 25 grudnia 2015

Świąteczne porządki w FIFA i UEFA

Niespełna dwa tygodnie po tym jak Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) zapowiedział, że środki tymczasowe zastosowane wobec szefów federacji piłkarskich FIFA (Sepp Blatter) i UEFA (Michel Platini) w postaci zawieszenia w pełnieniu funkcji związanych z piłką nożną są ważne, ale termin ich obowiązywanie nie może zostać wydłużony (nasz post tutaj), ostateczną decyzję w postępowaniu przeciwko obu działaczom przyjęła izba orzekająca Komitetu etyki FIFA.

Szef światowej federacji (Blatter) oraz w-ce szef, członek Komitetu Wykonawczego FIFA a przede wszystkim niedoszły następca tego pierwszego (Platini) zostali odsunięci od wszelkich prac związanych z piłką nożną na 8 lat na poziomie krajowym lub międzynarodowym. Ponadto Blattera i Platiniego ukarano grzywnami w wysokości odpowiednio 50 tyś. i 80 tyś. CHF.

czwartek, 24 grudnia 2015

Życzenia z okazji Świąt Bożego NarodzeniaSzanowni Czytelnicy,

Przyjaciele,


W nadchodzącym okresie życzymy Wam abyście mogli przeżyć ten czas w spokoju, radości i wolni od trosk, z nadzieją, że wszyscy mali i duzi, mądrzy i głupi, dobrzy i źli dadzą radę zasiąść razem bez kłótni i kopania pod stołem....


Redakcja PPM

środa, 23 grudnia 2015

Unijne sankcje wobec Rosji podtrzymane

W poniedziałek (21 grudnia) Rada UE przedłużyła obowiązywanie unijnych sankcji gospodarczych wobec Rosji (które przedstawione są w sposób syntetyczny m.in. tutaj) o kolejne pół roku - do 31 lipca 2016 r. 

Pierwotnie sankcje zostały wprowadzone 31 lipca 2014 r. na okres jednego roku w odpowiedzi na działania Rosji na wschodzie Ukrainy. 22 czerwca br. Rada przedłużyła okres obowiązywania tych środków o 6 miesięcy, czyli do 31 stycznia 2016 r. 

Podczas szczytu Rady Europejskiej w marcu br. przywódcy UE postanowili uzależnić zniesienie istniejącego systemu sankcji od pełnego wdrożenia porozumień mińskich (termin wyznaczono na 31 grudnia br.). Ponieważ jednak uznano, że porozumienia mińskie nie zostaną w pełni wdrożone do końca 2015 r., okres obowiązywania sankcji został przedłużony.

Sankcje dotyczą części wymiany handlowej z Rosją w sektorze finansowym, energetycznym i obronnym oraz w dziedzinie produktów podwójnego zastosowania.

Rada UE zobowiązała się przy tym do dalszej oceny postępów w procesie wdrażania sankcji.

wtorek, 22 grudnia 2015

Wet za wet w sprawie Jukosu

Po tym jak w czerwcu m.in. w Belgii i we Francji zajęto mienie rosyjskie na poczet wykonania wyroku arbitrażowego ws. Jukosu (zobacz nasz post tutaj), pisaliśmy o pracach legislacyjnych w rosyjskiej Dumie nad projektem legislacyjnym mającym umożliwić zajmowanie "na zasadzie wzajemności" mienia państw obcych. Mimo że w listopadzie Prezydent Putin podpisał stosowną ustawę o środkach odwetowych w postaci ograniczenia immunitetu państw dokonujących "bezprawnego zajęcia mienia rosyjskiego" (Russia Today, Putin signs law allowing retaliatory sequestration of foreign property in Russia; publikator urzędowy dostępny jest tutaj), oczekiwany skutek prewencyjny w sporze wokół Jukosu, przynajmniej we Francji, nie został osiągnięty.

poniedziałek, 21 grudnia 2015

Opinia Komisji Weneckiej nt. nowych przepisów ukraińskich zakazujących propagandy komunistycznej i nazistowskiej

Rząd ukraiński chętnie korzysta z możliwości zwrócenia się o ocenę nowo przyjmowanych regulacji w zakresie kwestii konstytucyjnych oraz prawnoczłowieczych do Komisji Weneckiej. Tym razem eksperci Komisji wraz z ekspertami OBWE wypowiedzieli się na temat nowych przepisów zakazujących propagandy komunistycznej i nazistowskiej. Opiniowane przepisy są częścią trwającego procesu “dekomunizacji” Ukrainy. Eksperci uznali, że choć cel uchwalenia przepisów był uzasadniony, są one zbyt szerokie, a ich wykonywanie w przewidzianej formie może prowadzić do naruszania swobody wypowiedzi, ograniczania partii politycznych w możliwości wzięcia udziału w wyborach, a przewidziane prawem sankcje są nadmierne. Komisja podkreśliła, że pojęcie „propagandy” musi być ściśle zdefiniowane i musi odnosić się do działań, które są szersze niż tylko wyrażanie opinii i idei. W odniesieniu do przewidzianych w przepisach sankcji, eksperci uznali, że jedynie działania, które stanowią aktualne zagrożenie dla społeczeństwa powinny pociągać za sobą odpowiedzialność karną. Samo eksponowanie symboli czy wspominanie określonego nazwiska nie powinno być karane więzieniem. Zgodnie z proponowanymi przepisami dziennikarze mogą być skonfrontowani zupełnie niepotrzebnie z sankcjami karnymi, co pozwoliłoby władzom na cenzurowanie mediów, w tym na ich zamykanie, jeżeli angażowałyby się w „propagandę”. 

Profesor Michael O’Flaherty nowym dyrektorem APP

Od 16 grudnia Agencja Praw Podstawowych UE ma nowego dyrektora - został nim profesor Michael O’Flaherty. Warto przypomnieć, że nowy dyrektor APP ma ogromne doświadczenie w zakresie zajmowania się problematyką poszanowania praw człowieka. Poza działalnością związaną ściśle z pracą w ośrodkach akademickich, był też Chief Commissioner of the Northern Ireland Human Rights Commission. W latach 2004-2012 sprawował funkcję członka Komitetu Praw Człowieka, organu kontrolnego Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Sprawował też szereg wysokich funkcji w ramach systemu ONZ. Przyczynił się do utworzenia misji ONZ w Bośni i Hercegowinie (w 1994) i Sierra Leone (1998), a także służył jako doradca ONZ w zakresie praw człowieka dla celów implementacji Porozumienia z Dayton. 

Dyrektora APP wybiera Zarząd Agencji (polskim członkiem jest w nim pan Mirosław Wróblewski), na pięcioletnią kadencję. Może ona być przedłużona jeden raz nie dłużej niż na trzy lata. Poprzednim dyrektorem agencji był Morten Kjaerum.

niedziela, 20 grudnia 2015

Lubanga i Katanga dokończą odbywanie kary w Demokratycznej Republice Konga

Na stronach Międzynarodowego Trybunału Karnego właśnie pojawiła się informacja o tym, że Thomas Lubanga Dyilo oraz Germain Katanga zostali przekazani do Demokratycznej Republiki Konga, gdzie dokończą wykonywanie kary pozbawienia wolności, na którą zostali skazani przez MTK. 

Katanga zresztą będzie siedział tylko do 18 stycznia - pisaliśmy już o tym (tu), że Trybunał zmniejszył mu karę. Natomiast Lubanga posiedzi trochę dłużej - MTK nie rozpatrzył pozytywnie jego wniosku o przedterminowe zwolnienie, zobacz tu. Może się starać o skrócenie kary dopiero w czerwcu 2017 roku.

sobota, 19 grudnia 2015

Koniec sporu inwestycyjnego o jednolite opakowania wyrobów tytoniowych!

Międzynarodowy trybunał arbitrażowy który zajmował się głośnym sporem inwestycyjnym pomiędzy jedną ze spółek należących do grupy Philip Morris (tj. Philip Morris Asia, w skrócie PMA) a Australią, poinformował właśnie o wydaniu decyzji, w której oddalił skargę PMA. Spór dotyczył nowego australijskiego prawa wprowadzającego obowiązek stosowania jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych (o równoległym sporze toczącym się przed WTO informowaliśmy tu oraz tu). Trybunał nie odniósł się przy tym do aspektów materialnych skargi, została ona bowiem oddalona ze względów proceduralnych (uzasadnienie decyzji nie jest jeszcze publicznie dostępne więc nie wiadomo który z zarzutów jurysdykcyjnych podnoszonych przez Australię został uznany przez trybunał - co do szczegółów patrz poniżej). 

piątek, 18 grudnia 2015

Alarmujące dane UNICEF

Jak podaje UNICEF co 2 sekundy w strefach konfliktu na świecie przychodzi na świat dziecko. Aż 16 milionów dzieci urodziło się w zeszłym roku na terytoriach Syrii, Afganistanu, Południowego Sudanu...  Zobacz informację:  tu.

Czy można wyobrazić sobie gorszy start? - pyta retorycznie UNICEF...

czwartek, 17 grudnia 2015

Prof. Eleonora Zielińska o prawach kobiet w Stanach Zjednoczonych

Prof. Eleonora Zielińska - przewodnicząca grupy roboczej NZ ds. dyskryminacji kobiet wraz z dwoma innymi członkami grupy (Frances Raday z Wielkiej Brytanii oraz Alda Facio z Kostaryki)  przygotowuje raport dot. traktowania kobiet w Stanach Zjednoczonych. Choć pełen raport ma się ukazać w czerwcu 2016 r., to już pierwsze wypowiedzi przewodniczącej grupy po odbyciu wizyty studyjnej w USA wskazują, że raport z pewnością będzie krytyczny dla USA (zobacz tutaj). 

środa, 16 grudnia 2015

ETPCz:14 - letnia dziewczynka nie może być w Europie żoną

Kilka dni temu ETPCz rozstrzygnął sprawę Z.H. i R.H.p. Szwajcarii, w której skarżący domagali się uznania, że decyzje władz szwajcarskich, które najpierw odmówiły uznania skarżących za rodzinę, a następnie w ramach obowiązującej w ówczesnym czasie procedury Dublin II przekazały drugiego skarżącego do Włoch, jako pierwszego kraju bezpiecznego pobytu, nie naruszyły art. 8 EKPCz. Skarga jest o tyle interesująca, że skarżący opierali swoje żądanie traktowania ich jako rodziny na fakcie, że jak twierdzili zawarli związek małżeński w Afganistanie w czasie ceremonii religijnej, kiedy skarżąca miała 14 a skarżący 18 lat. 

wtorek, 15 grudnia 2015

Nowe porozumienie klimatyczne - sukces czy porażka?

W sobotę wieczorem zakończył się w Paryżu trwający dwa tygodnie szczyt klimatyczny, czyli Konferencja stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu. Od wielu miesięcy, a w zasadzie już od konferencji w Warszawie dwa lata temu mówiło się o tym szczycie, że ma być przełomowy. Jak wielokrotnie pisaliśmy, jego głównym celem było przyjęcie nowej umowy międzynarodowej, która w 2020 r. ma zastąpić Protokół z Kioto. Udało się przyjąć takie porozumienie, które stanowi część Porozumienia Paryskiego. Druga część dokumentu stanowi projekt umowy. Przyjęta przez strony konferencji, ma zostać formalnie otwarta do podpisu 22 kwietnia 2016 r. (w dniu Ziemi) jako nowy Protokół do Konwencji. Państwa (i UE) będą miały rok na jej podpisanie. Państwa uczestniczące w konferencji, zwłaszcza Francja i USA, uznały przyjęcie nowego porozumienia za sukces, natomiast opinia organizacji pozarządowych o jego treści jest odmienna (opinia Friends of Earth i Global Justice Now).

poniedziałek, 14 grudnia 2015

Relacje Rady Bezpieczeństwa i Międzynarodowego Trybunału Karnego - trudna miłość w ciężkich czasach?

Relacje Rady Bezpieczeństwa i Międzynarodowego Trybunału Karnego przypominają dziś związki nielubiącego się rodzeństwa, jedno koniecznie chce żeby drugie je lubiło - to drugie zaś niekoniecznie. Dobitnie odzwierciedla to komentarz Prokurator MTK Fatou Bensoudy zamieszczony na stronach bloga International Criminal Justice Today, zobacz tu.

Bensouda pisze w nim dobitnie. Brak działania Rady Bezpieczeństwa odnośnie:

niedziela, 13 grudnia 2015

CAS utrzymuje w mocy zakaz pełnienia funkcji dla przewodniczącego UEFA

Kilka dni temu w kontekście korupcyjnego skandalu w FIFA wspominaliśmy, że nie tylko Sekretarz Generalny tej organizacji (Sepp Blatter) został zawieszony, ale że Komitet ds. etyki zawiesiła również w pełnieniu wszelkich funkcji związanych z piłką nożną Michel Platiniego, tj. szykowanego na następcę Blattera aktualnego przewodniczącego UEFA.

20 listopada Michel Platini złożył odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) od decyzji Komitetu apelacyjnego FIFA z 18 listopada o utrzymaniu w mocy październikowego 90 dniowego zakazu pełnienia funkcji, ponieważ mogłoby to kolidować z jego kandydaturą na stanowiska szefa FIFA.

czwartek, 10 grudnia 2015

Komisja Europejska pozywa Polskę za złą jakość powietrza

Komisja Europejska poinformowała dzisiaj, że podjęła decyzję o złożeniu skargi przeciwko Polsce do TS w sprawie przekroczenia dopuszczalnych (na podstawie dyrektywy) norm jakości powietrza. Na razie nie jest jeszcze dostępna skarga (dopiero dzisiaj Kolegium Komisarzy podjęło decyzję o jej złożeniu), ale z komunikatu przedstawionego przez KE wynika, że skarga dotyczy faktu, że w ciągu ostatnich pięciu lat dopuszczalne dzienne normy stężenia pyłu (przede wszystkim tzw. cząstek PM10) były stale przekroczone stale w 35 z 46 wyznaczonych stref. Przekroczone były też roczne normy stężenia w 9 strefach. Komisja uznała podejmowane przez Polskę środki w celu zaradzenia tej sytuacji za niewystarczające.

środa, 9 grudnia 2015

Renminbi w koszyku walutowym MFW

Z końcem listopada Rada Wykonawcza MFW poinformowała o zakończeniu pięcioletniego przeglądu koszyka walutowego tworzącego podstawę miary wartości Specjalnych Praw Ciągnienia (SDRów), pełniących m.in. funkcję waluty rezerwowej dla państw członkowskich Funduszu (Press Release No. 15/540). 

Wynik tegorocznego przeglądu daleki był jednak od rutynowego – Rada oświadczyła bowiem, że chińskie renminbi (RMB) spełniło wszystkie kryteria MFW i od 1 października 2016 jako waluta swobodnie używana zostanie włączone do koszyka walutowego. Tym samym RMB znajdzie się w elitarnej grupie razem z amerykańskim dolarem, euro, japońskim jenem i Funtem szterlingiem.

O ile kwestia znaczenia China i RMB w handlu światowym nie budziła wątpliwości, o tyle liczne zastrzeżenia budzi wcale nie tak znaczna (jak na grono 5 „walut światowych”) dostępność waluty. Zresztą część reform, które pozwoliły na taką kwalifikację prawną, przedsięwzięto w ostatnich miesiącach i nie wszędzie była już okazja do ich wdrożenia.

wtorek, 8 grudnia 2015

Arbitraż finansowy PRIME przed Stałym Trybunałem Arbitrażowym

Podczas gdy w dwóch obszarach międzynarodowego prawa gospodarczego – prawie handlowym i inwestycyjnym – arbitraż od lat stanowił istotny składnik środowiska prawnego, w międzynarodowym prawie finansowym był on raczej niespotykany. Najczęściej wskazywaną przyczyną takiego stanu rzeczy była zdolność instytucji finansowych do uprzedniego zabezpieczenia wierzytelności, zamiast konieczności korzystania z kosztownych a zarazem wiążących się z większym ryzykiem procedur rozstrzygania sporów. Poczuciem bezpieczeństwa sektora zachwiał jednak światowego kryzys finansowy i odtąd również w trzecim obszarze MPG łaskawiej zaczęto spoglądać na arbitraż międzynarodowy.

Właśnie w ten trend wpisuje się porozumienie zawarte 7 grudnia między ciałem ds. sporów finansowych PRIME a Stałym Trybunałem Arbitrażowym (GAR, The PCA and PRIME combine).

Prime, czyli The Panel of Recognised International Market Experts in Finance, to instytucja powołana w Hadze w 2012 roku, której celem była adaptacja arbitrażowych zasad UNCITRAL do potrzeb kompleksowych sporów finansowych dotyczących np. derywatów, czy swapów.

7 grudnia PRIME podpisało porozumienie ze STA na mocy którego ten ostatni będzie zarządzał sporami z zakresu rynków finansowych rozstrzyganych według Reguł arbitrażu finansowego PRIME.

poniedziałek, 7 grudnia 2015

Skradzione holenderskie obrazy w Donbasie

Źródło: http://www.express.co.uk/news/world/624861/Stolen-Dutch-paintings-7million-Ukraine-rebels

Holenderski dziennik "De Telegraaf" poinformował dzisiaj, że 24 obrazy skradzione w 2005 r. z Westfries Muzeum z Horn koło Amsterdamu odnalazły się na wschodzie Ukrainy kontrolowanej przez rosyjskich separatystów. Śledczy ustalili, że w lipcu 2015 r. dzieła, warte ok. 10 milionów euro, znajdowały się w rękach "funkcjonariuszy milicji" z Donbasu, którzy chcieli je odsprzedać Ambasadzie Holandii w Kijowie za cenę 5 milionów euro. Nie ujawniono w jaki sposób skradzione obrazy znalazły się w Ukrainie. Nie wiadomo też gdzie się teraz znajdują i czy nie zostały już sprzedane. Jak podkreśla Reuters, potencjalna współpraca dyplomatyczna między Hagą a Kijowem może być utrudniona w związku z postępowaniem przed sądem holenderskim o zwrot zabytków archeologicznych pochodzących z muzeów krymskich i wypożyczonych na wystawę w Amsterdamie przed aneksją Półwyspu przez Rosję (o czym pisaliśmy już na blogu). Sprawa ta jednak pokazuje, iż handel skradzionymi dobrami kultury stanowi jedno z ważnych źródeł dochodów grup terrorystycznych i nie dotyczy to tylko ISIS.

Więcej informacji tu, tu i tu.

sobota, 5 grudnia 2015

Skandal w FIFA zatacza coraz szersze kręgi

Mimo że dla zapytania FIFA corruption scandal wyszukiwarki internetowe oferują spektrum zagadnień z wielu lat, początek najświeższego skandalu można datować na maj b.r., kiedy to na wniosek amerykańskich organów ścigania w luksusowym hotelu w Zurichu zatrzymano 7 wysokich funkcjonariuszy FIFA. W USA 14 byłym lub pracującym urzędnikom postawiono zaś zarzuty "rażącej, systematycznej i głęboko zakorzenionej korupcji" (BBC, Fifa corruption crisis: Key questions answered). 

Teraz ten sam 5 gwiazdkowy Baur au Lac hotel stanowił scenerię zatrzymania kolejnych oficjeli spośród 16 osób, którym USA stawiają zarzuty "trwałego nadużywania stanowiska celem czerpania korzyści finansowych". Równocześnie rozszerzono listę zarzutów korupcyjnych i łapownictwa wobec wcześniej zatrzymanych (FT, Fifa corruption scandal: US unveils charges against 16). Tym razem Szwajcaria na wniosek USA zatrzymała panów Alfredo Hawita, pochodzącego z Hondurasu przewodniczącego Concacaf (federacji piłkarskiej Ameryki Północnej i Środkowej oraz Karaibów), oraz Juan Angel Napoutę, paragwajskiego przewodniczącego latynoamerykańskiej konfederacji Conmebol. Dochodzenie w sprawie powiązań biznesu i sportu objęło już wszystkie (piłkarskie) kontynenty.

piątek, 4 grudnia 2015

Sekretarz Generalny RE: wyrok TK z 3.12.2015 r. wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z wyborem członków TK

Niezwykle skomplikowana pod względem prawnym sytuacja wewnętrzna w Polsce związana z wyborami członków Trybunału Konstytucyjnego przestała być jedynie problemem krajowym. Sekretarz Generalny Rady Europy wypowiedział się dziś w tej sprawie w krótkim, acz jasnym komunikacie. Sekretarz powitał z zadowoleniem wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce uznając, że wyjaśnia on powstałą sytuację prawną i konstytucyjną. Sekretarz podkreślił, że wyrok ten musi być teraz w pełni implementowany we wszystkich aspektach. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowej implementacji orzeczenia Trybunału, władze polskie mogą, w opinii Sekretarza, zwrócić się do Komisji Weneckiej Rady Europy (tekst komunikatu dostępny jest tu).

Warto wskazać, że już na początku grudnia 9  podmiotów krajowych skierowało pismo do Komisji Weneckiej. Wśród tych podmiotów znalazły się: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Naczelna Rada Adwokacka, INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Panoptykon, Fundacja im. Stefana Batorego, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Sieć Obywatelska Watchdog Polska. W piśmie zwrócono uwagę na ostatnie wydarzenia mające miejsce w Polsce dotyczące statusu i składu Trybunału Konstytucyjnego (pismo dostępne jest tu).

Przypomnijmy, że Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. Komisja Wenecka) jest organem doradczym Rady Europy składającym się z ekspertów w zakresie kwestii ustrojowych i zagadnień konstytucyjnych. W ramach swojej działalności Komisja opiniuje projekty oraz ustawy przyjmowane w państwach Rady Europy, w szczególności w państwach, które przechodzą transformację ustrojową. Komisja wielokrotnie wydawała opinie, m.in. w sprawach dotyczących poszczególnych państw, jak również zajmowała się zagadnieniami tematycznymi (np. zagadnieniem kontroli nad służbami specjalnymi). Ostatnio kilkukrotnie do Komisji zwracała się Ukraina, wnosząc o ocenę nowoprzyjmowanych regulacji, m.in. w zakresie wolności zgromadzeń.

Członkiem zasiadającym w Komisji z ramienia Polski jest Pani Premier Hanna Suchocka.

czwartek, 3 grudnia 2015

Nowe oferty "call for papers" w naszym dziale ogłoszeń

Przypominamy ponownie o naszym dziale ogłoszeń. W ostatnim tygodniu pojawiło się w nim wiele interesujących ofert dotyczących różnych call for papers na konferencje międzynarodowe (np. "Law Between Global and Colonial: Techniques of Empire" w Helsinkach czy "The United Nations Security Council: Contemporary Threats to its Legitimacy and Performance" w Asconie).

Życzymy sukcesów w aplikowaniu!

środa, 2 grudnia 2015

Wzrost napięcia w relacjach UE-Izrael

Mimo że relacje między Izraelem a UE ostatnio układały się coraz gorzej. w związku z coraz powszechniejszym przekonaniem w Europie, że drogą do trwałego pokoju w regionie może być uznanie państwowości Palestyny (zob. choćby nasze posty tu czy tutaj), w ciągu ostatniego pół miesiąca sytuacja uległa zaognieniu.

Przyczynkiem do ostatniego pogorszenia stosunków stała się unijna nota interpretacyjna z 11 listopada ws. oznaczenia geograficznego dóbr pochodzących z „terytoriów okupowanych przez Izrael od czerwca 1967 roku” (European Commission, Interpretative Note, Brussels, 11.11.2015 C(2015) 7834 final). Jak podkreśliła Unia, nie był to nowy akt prawny a jedynie doprecyzowanie przepisów w świetle których oznaczenie produktów z Zachodniego Brzegu lub Wzgórz Golan jako "Made in Israel" wprowadzałoby konsumentów w błąd (tak: European Commission, Indication of origin fact sheet). Co więcej, dobra tak oznaczone mogłyby bezprawnie korzystać z preferencji handlowych stosujących się jedynie do eksportu z terytorium Izraela.

wtorek, 1 grudnia 2015

Europejska inicjatywa obywatelska ws. ochrony "europejskich wartości" w odniesieniu do Węgier

Wczoraj (30 listopada) Komisja Europejska wydała komunikat o rejestracji nowej europejskiej inicjatywy obywatelskiej pt. Wake up Europe! Agir pour préserver le projet démocratique européen zob. też informację w Gazeta.pl). Przedmiotem inicjatywy jest skierowanie do Komisji wniosku o podjęcie przez nią środków na podstawie art 7 TUE, w ramach przysługujących jej kompetencji, uruchamiających procedurę stwierdzenia naruszeń przez Węgry podstawowych wartości UE, wyrażonych w art. 2 TUE i zastosowania przewidzianych prawem UE sankcji. Organizatorzy inicjatywy uważają, że od objęcia rządów przez V. Orbana władze Węgier podejmują rosnącą liczbę działań o charakterze antydemokratycznym i ksenofobicznym, sprzecznych z podstawowymi zasadami państwa prawa, które to działania stanowią zagrożenie dla samego projektu Unii Europejskiej zdefiniowanego w art. 2 TUE i mogą rozprzestrzenić się również na inne państwa członkowskie, w których "kultura demokratyczna jest jeszcze młoda i krucha". Życie pokazuje, że obawy te nie są bezpodstawne...