wtorek, 8 grudnia 2015

Arbitraż finansowy PRIME przed Stałym Trybunałem Arbitrażowym

Podczas gdy w dwóch obszarach międzynarodowego prawa gospodarczego – prawie handlowym i inwestycyjnym – arbitraż od lat stanowił istotny składnik środowiska prawnego, w międzynarodowym prawie finansowym był on raczej niespotykany. Najczęściej wskazywaną przyczyną takiego stanu rzeczy była zdolność instytucji finansowych do uprzedniego zabezpieczenia wierzytelności, zamiast konieczności korzystania z kosztownych a zarazem wiążących się z większym ryzykiem procedur rozstrzygania sporów. Poczuciem bezpieczeństwa sektora zachwiał jednak światowego kryzys finansowy i odtąd również w trzecim obszarze MPG łaskawiej zaczęto spoglądać na arbitraż międzynarodowy.

Właśnie w ten trend wpisuje się porozumienie zawarte 7 grudnia między ciałem ds. sporów finansowych PRIME a Stałym Trybunałem Arbitrażowym (GAR, The PCA and PRIME combine).

Prime, czyli The Panel of Recognised International Market Experts in Finance, to instytucja powołana w Hadze w 2012 roku, której celem była adaptacja arbitrażowych zasad UNCITRAL do potrzeb kompleksowych sporów finansowych dotyczących np. derywatów, czy swapów.

7 grudnia PRIME podpisało porozumienie ze STA na mocy którego ten ostatni będzie zarządzał sporami z zakresu rynków finansowych rozstrzyganych według Reguł arbitrażu finansowego PRIME.

Brak komentarzy: