piątek, 4 grudnia 2015

Sekretarz Generalny RE: wyrok TK z 3.12.2015 r. wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z wyborem członków TK

Niezwykle skomplikowana pod względem prawnym sytuacja wewnętrzna w Polsce związana z wyborami członków Trybunału Konstytucyjnego przestała być jedynie problemem krajowym. Sekretarz Generalny Rady Europy wypowiedział się dziś w tej sprawie w krótkim, acz jasnym komunikacie. Sekretarz powitał z zadowoleniem wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce uznając, że wyjaśnia on powstałą sytuację prawną i konstytucyjną. Sekretarz podkreślił, że wyrok ten musi być teraz w pełni implementowany we wszystkich aspektach. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowej implementacji orzeczenia Trybunału, władze polskie mogą, w opinii Sekretarza, zwrócić się do Komisji Weneckiej Rady Europy (tekst komunikatu dostępny jest tu).

Warto wskazać, że już na początku grudnia 9  podmiotów krajowych skierowało pismo do Komisji Weneckiej. Wśród tych podmiotów znalazły się: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Naczelna Rada Adwokacka, INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Panoptykon, Fundacja im. Stefana Batorego, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Sieć Obywatelska Watchdog Polska. W piśmie zwrócono uwagę na ostatnie wydarzenia mające miejsce w Polsce dotyczące statusu i składu Trybunału Konstytucyjnego (pismo dostępne jest tu).

Przypomnijmy, że Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. Komisja Wenecka) jest organem doradczym Rady Europy składającym się z ekspertów w zakresie kwestii ustrojowych i zagadnień konstytucyjnych. W ramach swojej działalności Komisja opiniuje projekty oraz ustawy przyjmowane w państwach Rady Europy, w szczególności w państwach, które przechodzą transformację ustrojową. Komisja wielokrotnie wydawała opinie, m.in. w sprawach dotyczących poszczególnych państw, jak również zajmowała się zagadnieniami tematycznymi (np. zagadnieniem kontroli nad służbami specjalnymi). Ostatnio kilkukrotnie do Komisji zwracała się Ukraina, wnosząc o ocenę nowoprzyjmowanych regulacji, m.in. w zakresie wolności zgromadzeń.

Członkiem zasiadającym w Komisji z ramienia Polski jest Pani Premier Hanna Suchocka.

Brak komentarzy: