wtorek, 22 grudnia 2015

Wet za wet w sprawie Jukosu

Po tym jak w czerwcu m.in. w Belgii i we Francji zajęto mienie rosyjskie na poczet wykonania wyroku arbitrażowego ws. Jukosu (zobacz nasz post tutaj), pisaliśmy o pracach legislacyjnych w rosyjskiej Dumie nad projektem legislacyjnym mającym umożliwić zajmowanie "na zasadzie wzajemności" mienia państw obcych. Mimo że w listopadzie Prezydent Putin podpisał stosowną ustawę o środkach odwetowych w postaci ograniczenia immunitetu państw dokonujących "bezprawnego zajęcia mienia rosyjskiego" (Russia Today, Putin signs law allowing retaliatory sequestration of foreign property in Russia; publikator urzędowy dostępny jest tutaj), wygląda na to, że oczekiwany skutek prewencyjny w sporze wokół Jukosu, przynajmniej we Francji, nie został osiągnięty.


Wyrok ws. Jukosu zostały wydany pod auspicjami Stałego Trybunału Arbitrażowego 18 lipca 2014. Na tej podstawie dawni udziałowcy spółki wszczęli postępowania w szeregu państw-stron Konwencji nowojorskiej z 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych. We Francji wyrok STA został uznany za wykonalny przez Tribunal de Grande Instance de Paris 1 Grudnia 2014. Jak podkreśla pełnomocnik strony powodowej, zgodnie z prawem immunitetów jurysdykcyjnych i egzekucyjnych państw, zajęto odtąd m.in. rachunki bankowe, należności i nieruchomości. 

W czerwcu b.r. Rosja wniosła środek odwoławczy od wyroku o uznaniu orzeczenia arbitrażowego, a w sierpniu o zawieszenie stosowania środków tymczasowych, do czasu rozstrzygnięcia tego pierwszego. Wyrok co do meritum środka apelacyjnego oczekiwany jest w drugiej połowie przyszłego roku. W ubiegłym tygodniu paryski sąd apelacyjny oddalił jednak wniosek o zawieszenie stosowania środków zabezpieczających (France 24, French court backs freezing of Russian assets over Yukos claims). Tym samym zarząd mieniem z którego dawni udziałowcy Jukosu chcą uzyskać zaspokojenie przejmie Kasa Depozytów i Konsygnacji, Caisse des Depots et Consignations

Rosyjska agencja TASS poinformowała, że w reakcji na wydarzenia w Paryżu w Moskwie dokonano rewizji pomieszczeń zajmowanych przez współpracowników Michaiła Chodorkowskiego (TASS, Apartments of Russian opposition movement employees searched as part of Yukos case).

Brak komentarzy: