środa, 13 stycznia 2016

Krymski inwestor wszczyna spór inwestycyjny z Rosją

Stały Trybunał Arbitrażowy uznał dopuszczalność wniosku arbitrażowego Igora Kołomojskiego, i lotniska Belbek, przeciwko Federacji Rosyjskiej. Ukraiński przedsiębiorca zarzucił rosyjskim siłom okupacyjnym na Krymie, że uniemożliwiły mu zarządzanie terminalem pasażerskim w Sewastopolu, zgodnie z umową którą miał zawartą do 2020 roku (VOA, Ukrainian Businessman Sues Russia Over Annexed Crimea Airport). W rezultacie doszło do wywłaszczenia inwestycji chronionej, zdaniem inwestora, na podstawie BITu rosyjsko-ukraińskiego. Przedsiębiorca oszacował wartość strat z tego tytułu na 15 mln USD.

Rosyjska agencja informacyjna TASS, przedstawiając opinię jako cytat a nie własny komentarz, stwierdziła, że "Kołomojski skromnie nie wspomniał, że uciekając z Krymu, jako kierownik sieci Privatbanku, zabrał ze sobą środki z rachunków przeszło miliona osób, które obecnie Rosja zwraca mieszkańcom półwyspu. W średniowieczu obcięto by mu za to ręce, a w dzisiejszych humanitarnych czasach ten próbuje pozywać Rosję" (TASS, Ukrainian tycoon who sued Russia embezzled accounts of 1 mln Crimea residents). Rosja wszczęła przeciwko Kołomojskiemu postępowania karne. 

Sprawa z pewnością zasługuje na uwagę, szczególnie w części dotyczącej kompensowania przez Rosję strat poniesionych przez mieszkańców Krymu.

Brak komentarzy: