niedziela, 10 stycznia 2016

Nowa polityka ICC w zakresie przejrzystości i efektywności

Sąd arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej ogłosił dwie decyzje z 17 grudnia 2015 mające na celu podniesienie przejrzystości i efektywności arbitrażu ICC. 

Transparentność
ICC będzie odtąd publikować na swojej stronie internetowej aktualnie orzekające składy arbitrażowe - imiona arbitrów, narodowość wraz z informacją kto daną osobę wskazał (strony czy sekretariat). Komunikaty będę aktualizowane stosownie do toku sprawy. Wpisy nie będą usuwane po zakończeniu sporu.Aby jednak nie godzić w ten sposób w interesy stron w zakresie poufności, ICC nie będzie podawać numeru sprawy, nazwy stron, ani ich pełnomocników.

Biorąc pod uwagę to ostatnie ograniczenie można mieć wątpliwości, czy decyzja ma podnieść przejrzystość ICC (acz z uwzględnieniem specyfiku arbitrażu handlowego), czy też jest to raczej działanie mające zapobiec wysuwaniu pod adresem ICC żądań w tym zakresie.

Opóźnienia publikacji wyroku arbitrażowego
Kolejną nowością jest możliwość nałożenia kar finansowych, w postaci potrącenia z wynagrodzenia arbitra, na trybunał arbitrażowy, który bez ważnego powodu nie dotrzyma terminu wydania wyroku (częściowego lub końcowego). Z kolei w przypadku sprawnego rozstrzygnięcia sporu możliwym będzie podwyższenie wynagrodzenia arbitrów.

Nowe zasady weszły w życie z dniem 1 stycznia. Oba kroki są spójne z październikową zapowiedzią ICC publikowania uzasadnień decyzji administracyjnych.

Brak komentarzy: