sobota, 2 stycznia 2016

Reforma zasad pożyczkowych MFW w cieniu rosyjsko-ukraińskiego konfliktu

W rosyjsko-ukraińskim konflikcie otwarty został kolejny, tym razem prawny, teatr działań. Moskwa wszczęła przed angielskim sądem postępowaniem przeciwko Ukrainie o spłatę 3 mld USD zadłużenia, tj. wypłaconej pierwszej transzy z 15 mld USD pomocy, którą Prezydent Putin obiecał Prezydentowi Janukowiczowi zanim ten ostatni zbiegł z kraju (FT, Russia initiates legal proceedings against Ukraine over $3bn debt). Jest to odpowiedź na wprowadzenie moratorium na regulowanie zobowiązań finansowych względem Rosji, która z kolei jako jedyne państwo nie przystąpiła w ubiegłym tygodniu do porozumienia o restrukturyzacji 17 mld USD zadłużenia zagranicznego Ukrainy.

Jest to zarazem kolejna w ciągu kilku dni eskalacja konfliktu wokół okupowanej wschodniej Ukrainy i Krymu. Po odcięciu półwyspowi dostaw energii rosyjska Duma opowiedziała się się za zawieszeniem od 1 stycznia strefy wolnego handlu (FT, Moscow votes to suspend free-trade zone with Ukraine). Moskwa grozi także rozszerzeniem embarga na ukraińskie produkty żywnościowe, co z kolei stanowiłoby reakcję na unijne sankcje gospodarcze (o tych ostatnich zobacz nasz post tutaj).

Nawet jednak kwestia finansowa wykracza poza relacje dwustronne.
Wspomniana restrukturyzacja zadłużenia Ukrainy wobec najważniejszych wierzycieli (core creditors) została przyjęta do wiadomości przez Fundusz na początku września 2015 (IMF, IMF welcome Ukrainian Parliament’s approval of the debt restructuring agreement with creditors również Transcript of a Press Briefing with William Murray, Deputy Spokesman, Communications Department). Następnie, 8 września Rada Wykonawcza Funduszu zadecydowała o złagodzeniu warunków udzielania pomocy finansowej przez MFW, dopuszczając wsparcie państwa, które nie spełniło swoich zobowiązań finansowych względem innego państwa-wierzyciela (IMF, IMF Executive Board Discusses Reforming the Fund's Policy on Non-Toleration of Arrears to Official Creditors). Decyzja została wyraźnie odczytana jak przygotowanie właśnie na ewentualność niewywiązania się przez Ukrainę z zobowiązań względem Moskwy (Bloomberg Business, IMF Eases Lending Policy in Move Helping Ukraine in Bond Feud). Oceny tej nie zmienił fakt zobowiązania państwa w takiej sytuacji do negocjowania w dobrej wierze z suwerennym wierzycielem (Bloomberg Business, IMF Policy Change Pushes Ukraine, Russia to Resolve Bond Dispute). Tym samym zmodyfikowano politykę pożyczkową przyjętą w 1989 r., w myśl której zaległości w spłatach zadłużenia były dopuszczane przez MFW jedynie w odniesieni do wierzycielu prywatnych, ale nie innych państw.

Jednocześnie MFW uchyliło się od reakcji na rosyjską propozycję rozłożenia spłaty ukraińskiego długu na 3 lata w razie refinansowania przez Fundusz, uznając że jest to sprawa dwustronna rosyjsko-ukraińska. Na rosyjską propozycję nie odpowiedziała także Ukraina, co zdaniem Moskwy pozbawia ją prawa do dalszego korzystania z pomocy MFW. Wszczęcie sporu sądowego ws. spłaty długów z pewnością nie ułatwi ugodowego rozwiązania kontrowersji.

Ukraina korzysta obecnie z linii 4-letniej kredytowej na kwotę 17 mld USD.
Termin spłaty 3 mld USD zobowiązania wobec Rosji upłynął 20 grudnia 2015.

Brak komentarzy: