sobota, 30 stycznia 2016

Rozpoczęcie roku sądowego w ETPCz: najnowsze statystyki za 2015 r. oraz wykład honorowy prof. Rzeplińskiego

ETPCz opublikował właśnie najnowsze statystyki za rok 2015 r. Największym sukcesem jest kolejny spadek liczy spraw zawisłych przed Trybunałem do 64 tys. Warto odnotować, że pod koniec 2010 r. było to ponad 169 tys. zawisłych skarg. Tak znaczące zmniejszenie zaległości jest rezultatem reform wprowadzonych przez ETPCz zarówno na podstawie Protokołu nr 14 do EKPCz, jak i usprawnienia metod pracy. Wśród nadal zawisłych spraw około 30 tys. to sprawy o charakterze powtarzalnym, natomiast pozostałe 30 tys. nie ma takiego charakteru. Wydaje się, że największym wyzwaniem dla Trybunału będzie rozstrzygnięcie ok. 10 tys. spraw spośród spraw niepowtarzalnych, które mają charakter priorytetowy - dotyczą więc zarzutów najcięższych naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Polska znajduje się na 8. miejscu pod względem liczy toczących się postępowań - 2,6 % wszystkich toczących się postępowań (ta sama pozycja co przed rokiem). Niechlubnymi liderami rankingu są Ukraina (21,4 %), Rosja (14,2 %), Włochy (11,6 %) oraz Węgry (7,1%).

Mimo cały czas stosunkowo wysokiej pozycji, jaką Polska zajmuje w rankingu, warto odnotować, że zmniejszyła się zarówno liczba skarg przeciwko Polsce, które zostały przekazane do rozstrzygnięcia sądowego (2182, w porównaniu np. do roku 2011, kiedy takich spraw było ok. 5000), jak i liczba skarg w stosunku do liczby ludności - obecny współczynnik wynosi 0,57 w porównaniu do współczynnika 1,51 w 2010 r. Na podobnym poziomie utrzymała się liczba wydanych wyroków i decyzji.

Najnowsze statystyki Trybunału zostały ogłoszone przy okazji uroczystego otwarcia roku sądowego. W trakcie uroczystości mocno zaznaczone były akcenty polskie: jako jeden z panelistów w trakcie seminarium towarzyszącego otwarciu wystąpił sędzia prof. Piotr Hofmański, natomiast wykład honorowy pt. "What does it mean to be a Judge" wygłosił prof. Andrzej Rzepliński. 

Link do statystyk dostępny jest tu

Brak komentarzy: