środa, 6 stycznia 2016

Stanowisko Komisarza Praw Człowieka ws. przyjęcia nowej ustawy medialnej w Polsce

We wczorajszym wiadczeniu Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Nils Muižnieks zaapelował do Prezydenta RP o niepodpisywanie nowej ustawy medialnej i o zachowanie niezależności publicznej telewizji oraz radia. 

Komisarz z dezaprobatą podkreślił, że nowe przepisy podporządkowują media publiczne bezpośrednio kontroli rządu poprzez wyposażenie rządu w kompetencję do powoływania i odwoływania członków rad nadzorczych i zarządów. Rozwiązania takie są sprzeczne ze standardami Rady Europy, zgodnie z którymi wymagane jest by media publiczne pozostały niezależne od ingerencji politycznych czy ekonomicznych. 

Przyjęta błyskawicznie w ubiegłym tygodniu przez Parlament ustawa nie była poddana debacie publicznej, która jest konieczna w społeczeństwach demokratycznych w trakcie dyskusji nad tak istotnymi zmianami w obszarze wolności mediów. 

Należy zauważyć, że w ostatnich czasach uwagę Komisarza przyciągała w szczególności sytuacja migrantów i tej problematyki dotyczyła większość jego publicznych wystąpień, oświadczeń czy komentarzy. Tym też najpewniej należy tłumaczyć fakt, że pod tweetem Komisarza o tej samej treści co oświadczenie dot. obecnej sytuacji w Polsce rozgorzała zażarta dyskusja prowadzona głównie przez przeciwników ingerowania przed Komisarza w wewnętrzne sprawy Polski... 


Brak komentarzy: