niedziela, 31 stycznia 2016

UE wszczyna postępowania przeciwko Kolumbii w WTO

Unia Europejska złożyła ostatnio wniosek o przeprowadzenie konsultacji z Kolumbią, zarzucając jej dyskryminacyjne traktowanie pod względem podatkowym sprowadzanych z UE alkoholi, wszczynając tym samym postępowanie przed Organem Rozstrzygania Sporów WTO.  

Unia Europejska zarzuca Kolumbii tzw. pośrednią dyskryminację - złamanie art III GATT. System podatków na alkohole jest w Kolumbii zaprojektowany w ten sposób, że wyższe znacznie podatki nakładane są na alkohole o zawartości alkoholu powyżej 35%. Tymczasem w Kolumbii produkuje się głownie rum i aguardiente, które mają poniżej tychże 35%, a sprowadza - zwłaszcza z UE - alkohole mocniejsze.


W tej sprawie pojawiają się dwa ciekawe wątki. Pierwszy jest natury formalnej. Unię Europejską i Kolumbię łączy, poza członkostwem w WTO, także Umowa o utworzeniu strefy wolnego handlu z 2012 r., która weszła w życie w 2013 r. W umowie tej strony potwierdziły zastosowanie klauzuli traktowania narodowego (art. III GATT) we wzajemnych stosunkach (art 21). Przewidziały także mechanizm rozstrzygania sporów (bardzo zresztą podobny do funkcjonującego w ramach WTO). Jednakże pozwoliły stronom (art. 319) na wybór, w razie gdyby spór dotyczył tej samej sprawy - a tak niewątpliwie jest w tym przypadku - na zastosowanie systemu rozstrzygania sporów WTO. Taką właśnie  decyzję podjęła w tym przypadku WTO. Świadczy to zapewne o sile tego systemu w porównaniu z arbitrażem ad hoc. Decyzja ta ma o tyle duże znaczenie, że jest to pierwszy spór pomiędzy UE a państwem, z którym łączy ją tzw. regionalna umowa handlowa. 

Drugą ciekawym wątkiem jest to, jak ewentualny panel (chociaż nie wiadomo czy dojdzie do jego powołania)  zinterpretuje problem dyskryminacji de facto w systemie WTO. Oczywiście, podobnie jak w UE, dyskryminacja pośrednia czy też dyskryminacja de facto jest zabroniona. Ustawienie progów podatkowych w zależności od zawartości alkoholu w taki sposób, żeby wyższym podatkiem objąć wyłącznie produkty importowane byłoby przez ETS uznane za złamanie art 110 TFUE. Czy podobnie będzie w przypadku art III GATT?

Brak komentarzy: