poniedziałek, 29 lutego 2016

Po blisko dziesięciu latach Peru wykonało decyzję Komitetu Praw Człowieka ONZ w głośnej sprawie K.L. p. Peru

W połowie stycznia br. Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka poinformowało, że Peru wypłaciło odszkodowanie skarżącej w sprawie K.L. p. Peru. Wezwanie do wypłaty stosownego odszkodowania oraz podjęcia kroków zapobiegających podobnym naruszeniom w przyszłości znalazły się w konkluzji decyzji Komitetu Praw Człowieka ONZ wydanej 22 listopada 2005 r. Precedensowa decyzja w sprawie K.L. p. Peru jest jedną z głośniejszych wydanych przez Komitet Praw Człowieka. W sprawie tej po raz pierwszy jeden z Komitetów ONZ-owskich uznał, że państwo, które dopuszcza w swoim prawodawstwie aborcję musi zagwarantować jej dostępność również w praktyce. Decyzja ta poprzedziła podobne (i podobnie głośne) rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w sprawie Tysiąc p. Polsce (wyrok z 2007 r.).

niedziela, 28 lutego 2016

Projekt opinii Komisji Weneckiej o przepisach wprowadzających zmiany do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Komisja Wenecka powoli kończy prace nad oceną zmian w ustawie o polskim Trybunale Konstytucyjnym. Choć oficjalnie opinia nie została jeszcze przedstawiona opinii publicznej (nie jest dostępna na stronie internetowej Komisji), z jej treścią można się już zapoznać w internecie – dostępna jest tu

Ponieważ jak się wydaje opinia Komisji nie ma charakteru oficjalnego, przed jej szczegółową analizą, która będzie możliwa dopiero po jej oficjalnym przedstawieniu, warto zwrócić uwagę na kilka najważniejszych zawartych w niej stwierdzeń: 

sobota, 27 lutego 2016

MSP bierze BITy pod lupę

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało przedwczoraj, że Polska zamierza zrewidować zawarte przez Polskę BITy, tj. umowy o ochronie i wzajemnym popieraniu inwestycji. Przy okazji MSP ujawnia, że przeciwko Polsce toczy się obecnie 11 sporów  w traktatowym arbitrażu inwestycyjnym, w których łączna kwota roszczeń wynosi 7-9 mld zł oraz że Skarb Państwa przeznacza na obsługę jednego sporu ok. 3-4 mln zł.

Poniżej więcej szczegółów i krótki komentarz.

piątek, 26 lutego 2016

Odpowiedzialność Rosji za wydarzenia w Nadniestrzu, transfer pozasądowy dokonany przez CIA z Włoch do Egiptu i uprawnienia par homoseksualnych w Chorwacji – najnowsze orzecznictwo ETPCz (23.02.2016)

W mijającym tygodniu ETPCz wykazał się ogromną aktywności wydając kilka bardzo ważnych i interesujących wyroków. 

W sprawie Mozer p. Mołdowie i Rosji Trybunał potwierdził odpowiedzialność władz rosyjskich za działania samowładczych władz Nadniestrza, które aresztowały, a następnie w wyniku wydanego wyroku sądowego pozbawiły wolności skarżącego oskarżanego o oszustwa na niekorzyść dwóch spółek, w tym jednej, której był pracownikiem. Rozstrzygając kwestię odpowiedzialności obu pozwanych państw Trybunał uznał, że fakty sprawy objęte były jurysdykcją obu państw. Mając jednak na uwadze fakt, że Mołdowa nie sprawuje nad terenem Nadniestrza efektywnej kontroli, a równocześnie podejmowała wszelkie możliwe działania o charakterze prawnym i dyplomatycznym w celu zapewnienia skarżącemu poszanowania praw i wolności gwarantowanych Konwencją, nie ponosi ona odpowiedzialności za naruszenia jego poszczególnych praw. Natomiast z uwagi na wysoki stopień zależności władz lokalnych Nadniestrza od Rosji, wszystkie nieprawidłowości w działaniu lokalnego systemu sądownictwa skutkujące naruszeniem art. 3, 5, 8, 9 i 13 Konwencji zostały przypisane Rosji. Wyrokiem tym Trybunał potwierdził przyjętą już wcześniej linię orzeczniczą co do przypisania odpowiedzialności Rosji za działania władz lokalnych w Nadniestrzu, równocześnie jednak dostrzegł aktywną postawę władz mołdawskich co spowodowało brak orzeczenia odpowiedzialności po ich stronie. 

czwartek, 25 lutego 2016

Kryzys migracyjny w UE zaostrza relacje między jej członkami, a w tle ustalenia Rady ds. WSiSW

Kryzys migracyjny w Europie zaczyna coraz silniej wpływać także na stosunki pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Dziś (25.02) Grecja zdecydowała się wezwać na konsultacje swojego ambasadora w Austrii (zob. oficjalny komunikat greckiej ambasady w Wiedniu). Powodem było poświęcone właśnie problemowi napływu imigrantów spotkanie ministrów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych Austrii i państw tzw. szlaku bałkańskiego - Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Kosowa, Chorwacji, Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Słowenii - na które nie zaproszono przedstawicieli Grecji. Władze austriackie zbagatelizowały wcześniejsze protesty rządu greckiego przeciwko temu spotkaniu, stwierdzając jedynie, że jest to pewna ustalona już formuła konsultacji. Patrząc jednak na skład, w jakim odbywają się te rozmowy trudno nie odnieść wrażenia, że Austria próbuje w ten sposób zabezpieczyć wyłącznie swoje interesy. Stąd te działania spotkały się również z krytyką instytucji unijnych, jako zagrażające wypracowaniu efektywnego rozwiązania problemów na poziomie UE (zob. wystąpienie Komisarza ds. Migracji, Spraw Wewnętrznych i Obywatelstwa, D. Avramopoulosa - nota bene Greka oraz przewodniczącego dzisiejszej Radzie ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, holenderskiego ministra K. Dijkhoffa).

wtorek, 23 lutego 2016

Fiji jako pierwsze ratyfikuje nowe porozumienie klimatyczne

Parlament Fiji podjął w ostatni piątek jednomyślnie decyzję o ratyfikacji Porozumienia Paryskiego (o jego przyjęciu pisaliśmy tutaj). Co ciekawe, chociaż porozumienie zostało w grudniu przyjęte przez 195 stron Konwencji klimatycznej, nie ma ono jeszcze formy umowy międzynarodowej. Na razie przyjęto je jedynie jako konkluzje konferencji. Porozumie ma być otwarte do podpisu dopiero w kwietniu, w dzień ziemi. Władze Fiji zakładają, że prezydent będzie mógł wówczas jednocześnie podpisać i złożyć dokumenty ratyfikacyjne do porozumienia. 

poniedziałek, 22 lutego 2016

Bośnia i Hercegowina na drodze do UE

Federica Mogherini poinformowała, że w ubiegły poniedziałek Bośnia i Hercegowina złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w UE. Jak zaznaczono, wniosek jest owocem wielomiesięcznych negocjacji i prac na rzecz wdrażania reform, przede wszystkim w zakresie wymiaru sprawiedliwości, praw człowieka oraz przeciwdziałaniu korupcji.

sobota, 20 lutego 2016

Guest post: Conflict between EU competition law in the energy sector and WTO law: Russia’s challenge against “unbundling”

Zachęceni sukcesem naszego pierwszego anglojęzycznego posta zdecydowaliśmy się kontynuować tę praktykę. Dzisiaj więc kolejny guest post przygotowany przez zagranicznego autora. Tym razem temat techniczny (ale i bardzo ważny) dotyczący zgodności "Trzeciego Pakietu Energetycznego" Unii Europejskiej z wymogami prawa Światowej Organizacji Handlu (w szczególności obowiązku oddzielania sprzedaży gazu od przesyłu, czyli tzw. unbundling).

Autorem posta jest Tilman Dralle, doktorant z Uniwersytetu w Dreźnie, obecnie visiting scholar w Lauterpacht Centre for International Law (Uniwersytet w Cambridge).

***

While central and eastern EU Member States seek to frustrate Gazprom’s newest plans to expand the Nord Stream gas pipeline by arguing that the project is not in conformity with the “ownership unbundling” requirement provided by the EU’s Third Energy Package (TEP), Russia’s challenge against this central pillar of the EU energy legislation is underway. On 20 July 2015, the WTO Dispute Settlement Body established a panel, which will review several claims of the Russian Federation relating to the TEP and in particular to the unbundling regime contained therein. According to information published by the European Commission in January 2016, the composition of the panel is ongoing. Given that Russia’s claims go to the heart of the EU competition regulation in the energy sector, the European Union and its Member States – Certain Measures Relating to the Energy Sector case (DS476) has the potential to significantly alter the landscape of EU energy law and policy.

piątek, 19 lutego 2016

Zakończenie sprawy Rywin p. Polsce przed ETPCz

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakończył wczoraj (trzeba przyznać dość długie) postępowanie w sprawie Rywin p. Polsce. Trybunał nie dopatrzył się naruszenia praw gwarantowanych Konwencją w odniesieniu do któregokolwiek z zarzutów podniesionych przez skarżącego. Zarzuty te dotyczyły naruszenia art. 3 i 6 Konwencji. 

czwartek, 18 lutego 2016

Grupa włoskich ekspertów (Task Force) zadba o światowe zabytki - początek w Syrii

Dyrektor Generalna UNESCO, Irina Bokova, i Minister Spraw Zagranicznych 
Włoch, Paolo Gentiloni, podpisują porozumienie ws. specjalnej grupy 
zadaniowej ds. ochrony dziedzictwa kulturowego
Źródło: The Guardian 

W dniu 16 lutego 2016 r. rząd Włoch przy współpracy z UNESCO utworzył specjalną grupę (Task Force), której zadaniem będzie ochrona zabytków w miejscach zagrożonych konfliktami zbrojnymi i katastrofami naturalnymi. Ochotnicy, żołnierze, policjanci i cywilni eksperci podzielą się swoim doświadczeniem z partnerami z krajów, w których obiekty dziedzictwa kulturowego narażone są na zniszczenie.

środa, 17 lutego 2016

Czy Maersk wyręczy państwa we wdrażaniu Konwencji z Hongkongu?

Stosunkowo powolny proces realizacji warunków wejścia w życie Konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznym recyclingu statków (2009) (o którym pisaliśmy między innymi tutaj i tutaj) może uzyskać istotne wsparcie z całkiem zaskakującej strony. Międzynarodowe korporacje zajmujące się transportem morskim oraz obrotem statkami, na zasadzie dobrowolności włączają się w wysiłki mające na celu ograniczenie negatywnych środowiskowych konsekwencji złomowania statków. Grupa Maersk największy armator kontenerowy na świecie, w ubiegły czwartek (11.02.2016) oświadczyła, że jest zdeterminowany wykorzystać swoją pozycję na rynku, dla zapewnienia, że wykorzystywane przez niego statki będą podlegały procesowi złomowania w stoczniach spełniających wymogi Konwencji z Hongkongu (więcej informacji tutaj). 

Oświadczenie takie jest istotne o tyle, że Maersk w najbliższych latach będzie wymieniał sporą liczbę jednostek. Warto zwrócić uwagę, że stosunkowo częstą praktyką jest sprzedaż statków bezpośrednio przed ich złomowaniem podmiotom specjalizującym się w złomowaniu takich jednostek. Umożliwia to obejście wymogów dotyczących złomowania statków wynikających chociażby z norm prawa UE (por. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1257/2013 z dnia 20 listopad 2013 w sprawie recyclingu statków). Z tego względu istotnym wydawać może się przedstawione 15.02.2016 stanowisko Wirana Shipping Corporation, przedsiębiorcę zajmującego się obrotem statkami, znanego z zaangażowania w promowanie ekologicznego złomowania statków, popierające decyzję Maersk (więcej informacji tutaj). Może się okazać, że działania podejmowane przez przedsiębiorstwa prywatne przybliżą realizację celów Konwencji z Hongkongu bardziej, niż dotychczasowe zabiegi dyplomatyczne UE i niektórych innych państw zaangażowanych w promowanie ekologicznego złomowania statków.

Ostateczny wyrok w sprawie Nangar Khel - mieszanka rozczarowania, skandalu i bezradności

Zapadł wyrok w sprawie ostatnich trzech osób oskarżonych w sprawie Nangar Khel (zobacz doniesienia tutaj).

Sprawa od początku budziła ogromne kontrowersje. Skandaliczne były wypowiedzi polityków, w tym ówczesnego MSZ Radosława Sikorskiego, którzy podważali zasadność wszczęcia postępowania. Zapominali (albo bądźmy precyzyjni - nie wiedzieli), że Polska jest zobowiązana do osądzenia sprawców zbrodni wojennych, a niewywiązanie się z tego obowiązku mogło teoretycznie skończyć się podjęciem postępowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny (Polska jest stroną MTK). Z jednej bowiem strony MTK, zgodnie z art. 8 swojego statutu zajmuje się zbrodniami wojennymi "w szczególności popełnionych w ramach realizacji planu lub polityki albo kiedy zbrodnie te są popełniane na szeroką skalę. Z drugiej jednak, MTK był i jest zdeterminowany, by podejmować postępowania nie dotyczące Afryki, aby uniknąć łatki antyafrykańskiego.

Zmarł Boutros Boutros-Ghali - były (kontrowersyjny) Sekretarz Generalny ONZ

Zmarł Boutros Boutros-Ghali. Był 6. SG ONZ (zob. ceremonię zaprzysiężenia tutaj).  Na jego wybór miała wpływ determinacja Francji (Boutros-Ghali studiował na Sorbonie, mówił po francusku, Francja była jego ukochanym państwem, oczywiście obok Egiptu) oraz przekonanie Rosji i Chin, że nie będzie on marionetką w rękach USA, a wydawał się dość umiarkowany, wręcz pasywny (ależ się pomylili! Boutros-Ghali pokazał co to znaczy być przyczajonym tygrysem). Nie bez znaczenia był fakt, że Ghali świetnie mówił i po francusku, i po angielsku. Był Arabem, ale nie Muzułmaninem, a jego żona była Żydówką. Tak - takie kwestie mają znaczenie przy wyborze kandydata. Swą funkcję pełnił w latach 1992-1996.

wtorek, 16 lutego 2016

FTA UE-Wietnam: co kryje tekst umowy?

Komisja Europejska opublikowała tekst Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem. Zgodnie z zapowiedzią, poniżej podsumowujemy jej najważniejsze naszym zdaniem elementy odnoszące się do liberalizacji handlu i ochrony inwestycji.

Handel 

Aktualna wolumen handlu pomiędzy UE a Wietnamem wynosi ok 28 mld euro (przy czym Unia odnotowuje tu znaczny deficyt handlowy). Po stronie UE wśród głównych towarów eksportowych można znaleźć różnego rodzaju maszyny, pojazdy oraz produkty medyczne (w tym lekarstwa). Z kolei Wietnam eksportuje do UE produkty elektroniczne, obuwie, tekstylia oraz produkty rolne. W związku z podpisaniem FTA oczekuje się dalszego dynamicznego rozwoju handlu międzynarodowego pomiędzy oboma podmiotami.

poniedziałek, 15 lutego 2016

Patronat Honorowy Przeglądu Prawa Międzynarodowego

Redakcja naszego bloga zdecydowała się na objęcie patronatem honorowym konferencji i towarzyszących im wydarzeń organizowanych przez studentów z Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Pierwszym z wydarzeń, które obejmujemy patronatem, jest II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych”, która odbędzie się w dniach 16-18.03.2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Organizuje ją Studenckie Koło Naukowe Prawa Porównawczego „Ius et Lex” działające przy Katedrze Teorii Prawa i Państwa i Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego UMK działające przy Katedrze Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Szczegóły znajdują się w naszym dziale ogłoszenia (zobacz tu) oraz na FB: tu.

Zakończenie wizyty Nilsa Muiznieksa Komisarza Praw Człowieka RE w Polsce (8-12.02.2016)

W ubiegłym tygodniu odbył w Polsce czterodniową wizytę Komisarz Praw Człowieka RE (o planowanej wizycie pisaliśmy na blogu tu). Choć wizyta miała charakter okresowy, ostatnia miała miejsce w Polsce w 2006 r., w jej krótkim podsumowaniu przedstawionym na stronie internetowej RE przeważają uwagi dotyczące bieżących wydarzeń. 

Dokonując ogólnej oceny skuteczności funkcjonujących w Polsce ram prawnych ochrony praw człowieka, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz równości płciowej i praw kobiet – które to tematy były głównymi tematami wizyty – Komisarz zauważył, iż ustawodawstwo zgodne z prawami człowieka wymaga czasu i dogłębnych konsultacji. Tym samym Komisarz zwrócił uwagę władz, iż gwałtowne zmiany dokonywane w przepisach mające wpływ na poszanowanie praw człowieka np. w zakresie wolności mediów, czy prawa do prywatności, muszą być przeprowadzane z uwzględnianiem głosu opinii publicznej. 

sobota, 13 lutego 2016

Marynarka wojenna NATO na fali uchodźców

11 lutego Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował o skierowaniu trzech okrętów NATO w rejon Morza Egejskiego, celem ograniczenia napływu imigrantów z państw południa basenu Morza Śródziemnego (o kryzysie wywołanym przez napływ uchodźców/imigrantów Przegląd Prawa Międzynarodowego wspominał już wielokrotnie, między innymi tutaj). Akcja jest odpowiedzią na prośbę o udzielenie wsparcia skierowanego do NATO przez Niemcy, Grecję i Turcję. Jens Stoltenberg zapowiedział, że celem akcji jest powstrzymanie przemytu i nielegalnej imigracji celem lepszego radzenia sobie z problemami uchodźców. Konieczność podjęcia odpowiednich kroków na Morzu Egejskim jest poniekąd efektem walki z problem poprzez ograniczenie możliwości korzystania z dróg przemytu na trasie Libia-Włochy, w ramach analogicznej operacji marynarki NATO o nazwie "Sophia". Efekty działań w ramach operacji "Sophia" przyniosły zmianę kierunku napływu imigrantów.

Pewne problemy logistyczne planowanej operacji wynikać będą z udziału w niej okrętów marynarki wojennej Turcji. Wobec problemów związanych ze sporem dotyczącym Cypru, w ramach operacji jednostki marynarki wojennej Turcji nie będą operowały na obszarach morskich Grecji, oraz w ramach Greckiej przestrzeni powietrznej. więcej informacji tutaj.

Sprawa Ruto i Sang przed Izbą Odwoławczą MTK

Izba Odwoławcza (w składzie sędzia Hofmański jako przewodniczący, Kovács, Gurmendi, Van den Wyngaert, Morrison) jednogłośnie podjęła wczoraj decyzję o zmianie wyroku Izby Orzekającej, w której ta dopuszczała nagrane wcześniej zeznania do sprawy, zgodnie z regułą 68 Reguł procesowo dowodowych. Izba Odwoławcza uznała, że zastosowanie retroaktywne reguły szkodzi sprawie Ruto i Sanga  (np. nie mogą przesłuchać świadków samodzielnie). 

piątek, 12 lutego 2016

Czy odbierać obywatelstwo za akty terroryzmu? Jeden głos za, jeden przeciwko.

10 lutego deputowani francuskiego Zgromadzenia Narodowego znowelizowali, stosunkiem głosów 317 do 199 do 51, Konstytucję V Republiki w odniesieniu do stanów nadzwyczajnych. Ustawa, która w marcu zostanie poddana pod głosowanie w Senacie, nie tylko wprowadza powyższą instytucję prawną do Konstytucji, ale stanowi również podstawę do odbierania obywatelstwa osobom odpowiedzialnym za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia terrorystycznego (Le Monde, L’Assemblée nationale adopte le projet de loi de révision constitutionnelle). Co ciekawe, w kontekście prezentowanego poniżej przypadku Szwecji, ustawa zyskała niejednomyślną przychylność większości partii, za wyjątkiem ekologów i skrajnej lewicy, którzy w większości opowiedzieli się przeciwko jej przyjęciu.

W razie przyjęcia poprawki przez Senat, projekt będzie musiał następnie zostać zatwierdzony większością 3/5 głosów przez obie izby Parlamentu obradujące łącznie.

czwartek, 11 lutego 2016

Społeczność międzynarodowa jednoczy się przeciwko Korei Północnej

Z końcem stycznia, działając pod przykrywką programu kosmicznego, Korea Północna przeprowadziła test balistyczny najpewniej zmierzający do uzyskania technologii pozwalającej na wystrzelenie pocisku interkontynentalnego. Biorąc pod uwagę oświadczenie reżimu z początku roku o rzekomych testach bomby wodorowej (Al Jazeera, North Korea raises alarm with nuclear test announcement) oraz ostrzeżenia amerykańskiego wywiadu o możliwości uzyskania w najbliższych tygodniach plutonu przez ośrodek badań jądrowych Jongbjon, nie dziwi nerwowa reakcja społeczności międzynarodowej. 

Japonia i Stany Zjednoczone niezwłocznie zaapelowały o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ (The New York Times, North Korea Launches Rocket Seen as Cover for a Missile Test). Ponieważ na razie brak choćby szkicu przyszłej rezolucji, środki odwetowe zaczęły podejmować poszczególne państwa.

wtorek, 9 lutego 2016

Transfer danych osobowych z UE do USA: „Tarcza” zamiast „Przystani”

W ubiegły wtorek, 2 lutego, Komisja Europejska i Stany Zjednoczone uzgodniły założenia programu „Tarcza” (ang. EU-US Privacy Shield), który ustanawia nowe zasady bezpiecznego transferu danych osobowych z Unii Europejskiej. Zgodnie z zapewnieniami Komisji porozumienie jest zgodne z wymogami określonymi przez TS UE w wyroku z dnia 6 października 2015 r., stwierdzającym nieważność dotychczas stosowanych zasad, tj. programu „bezpieczna przystań” (ang. Safe Harbour). 

poniedziałek, 8 lutego 2016

Czy kobieta stanie na czele ONZ? (no chyba że Radek Sikorski)


Trwa, opisywany przez nas tutaj, wyścig na stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ. Spekuluje się, że tym razem będzie to kobieta i to z Europy Wschodniej - regionu, który do tej pory nie miał swojego SG (na temat sylwetek potencjalnych kandydatek zobacz tutaj), w szczególności, że wobec przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne zasad (rez. 51/241) przy wyborze na stanowisko SG należy wziąć pod uwagę rotację geograficzną oraz równość płci. Rozpoczęto nawet specjalna kampanię promującą kobietę na SG pod hasłem mieliśmy 8 mężczyzn za SG a 9. powinna być kobieta (zobacz tutaj).

niedziela, 7 lutego 2016

Zbrodnie państwa islamskiego są ludobójstwem - o rezolucji Parlamentu Europejskiego

Dnia 4 lutego b.r. Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą masowych morderstw popełnianych wobec mniejszości religijnych przez państwo islamskie/Daesz. Posłowie potępili zbrodnie członków państwa islamskiego oraz szokujące naruszenia praw człowieka, kierowane przeciwko Chrześcijanom, Jazydom, Turkmenom, Szyitom, Szabakom, Sabejczykom,  Sunnitom i innym, którzy nie zgadzają się z interpretacją Islamu narzucaną przez Daesz i w związku z tym są zabijani, torturowani, stają się niewolnikami, kobiety i dziewczynki są gwałcone, wydawane za mąż pod przymusem (zob. rezolucję na stronie PE) .

sobota, 6 lutego 2016

Czy arbitraż inwestycyjny stanowi zagrożenie dla rządów prawa?

Stowarzyszenie niemieckich sędziów podjęło uchwałę przeciwko uwzględnieniu w Transatlantyckim partnerstwie w obszarze handlu i inwestycji (o negocjacjach TTIP pisaliśmy wielokrotnie) sądu inwestycyjnego (EurActiv, German judges oppose proposed TTIP courts).

Zdaniem sędziów nie ma ani podstawy prawnej, ani potrzeby dla powołania takiego organu, a stworzenie specjalnego mechanizmu rozstrzygania sporów dostępnego tylko dla pewnej grupy podmiotów w sposób nieakceptowalny ograniczyłoby swobodę regulacyjną UE i jej państw członkowskich. Zarzuty sędziów niemieckich wzbudziły również propozycje w zakresie procedury powoływania sędziów inwestycyjnych.

Członkowie misji pokojowych ONZ seksualnymi drapieżnikami donosi HRW

Kilka dni temu (4.02.2016) ukazała się kolejna informacja tym razem ze strony Human Rights Watch na temat udokumentowanych przestępstw seksualnych, jakich dopuścili się członkowie misji pokojowej w Republice Środkowej Afryki (inne doniesienia, w tym nasze posty, zobacz tutaj, tutaj, tutaj). Wcześniej (w grudniu 2015 r.) ukazał się raport ONZ na temat nadużyć, jakich dopuszczono się w RŚA (zobacz tutaj), który wzbudził duże zainteresowanie w mediach (w Polsce z pewnym opóźnieniem, zobacz tutaj). Zanim jednak pozwolimy na medialny lincz Rady Bezpieczeństwa i tworzonych przez nią misji pokojowych, trzeba rozważyć następujące kwestie.

piątek, 5 lutego 2016

TPP podpisane! Co z ratyfikacją?

4 lutego 2016 r. wszystkie 12 państw negocjujących podpisało w Auckland w Nowej Zelandii Porozumienie w sprawie Partnerstwa Transpacyficznego (TPP – Transpacific Partnership Agreement). TPP, o którym pisaliśmy już wielokrotnie (m.in. przedstawiając jego zakres geograficzny i gospodarczy oraz znaczenie polityczne), obejmuje państwa znajdujące się po obu stronach Pacyfiku i prawie 40% światowej gospodarki. TPP wejdzie w życie dopiero po ratyfikacji przez wszystkie umawiające się strony, albo jeżeli w ciągu 2 lat od przyjęcia tekstu Porozumienie ratyfikuje 6 państw wytwarzających przynajmniej 85% PKB wspomnianej 12. Jeżeli to nastąpi, państwa TPP utworzą największą strefą wolnego handlu na świecie.

Zdaniem grupy roboczej NZ Julien Assange jest bezprawnie przetrzymywany (zgodnie z prawem krajowym)

Twórca Wikileaks Julien Assange, który jak pisaliśmy od 2012 przebywa w w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, według UN Working Group on Arbitrary Detention jest bezprawnie przetrzymywany (OHCHR, The Working Group on Arbitrary Detention Deems the deprivation of liberty of Mr. Julian Assange as arbitrary). Zgodnie z Opinią 54/2015 początek naruszenia prawa należy datować jeszcze na grudzień 2010, tj. moment pierwszego aresztowania w Londynie. Informację, na dzień przed oficjalną prezentacją wyników postępowania opublikowała BBC (Julian Assange is being 'arbitrarily held', UN panel to say). 

W odniesieniu do aresztowania w zakładzie Wandsworth, 550 dni aresztu domowego oraz trzech lat przymusowego pobytu ("pozbawienia wolności de facto") w ambasadzie, Grupa robocza stwierdziła się naruszenia zakazu arbitralnego pozbawienia wolności (art. 9 i 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz art. 7, 9(1), 9(3), 9(4), 10 i 14 MPPOiP). 

środa, 3 lutego 2016

Adolf Eichmann jedynie "instrumentem" w rękach III Rzeszy

Izrael opublikował właśnie prośbę o łaskę napisaną przed jednego z najważniejszych zbrodniarzy III Rzeszy, Adolfa Eichmanna (Blog du Droit International, Israël dévoile une lettre inédite du nazi Eichmann). List list do Prezydenta Itzhaka Ben-Zwi został napisany Eichmanna na 2 dni przed egzekucją


Adolf Eichmann w celi, 15 kwietnia 1961. Źródło: http://droitinternational.ek.la/.

wtorek, 2 lutego 2016

Kazachstan jako pierwsze państwo uznane za "sukcesora prawnego" ZSRR

Na temat sporu World Wide Minerals v. Republic of Kazakhstan między kanadyjskim przedsiębiorcą WWM i jego spółką zależną, którzy zaangażowali się kapitałowo w kombinat (TGK) wydobycia obróbki uranu w Stiepnogorsku, a Kazachstanem jak dotąd wiemy niewiele. 

TGK było drugim największym tego rodzaju ośrodkiem w ZSRR (WWM, Kazakhsatan Story). Wiadomo też, że tłem sporu jest, rzekome, niedotrzymanie przez państwo goszczące warunków umownych, w tym zobowiązania do przyznania inwestorowi licencji eksportowych, skutkiem czego miała być upadłość przedsiębiorstwa i zajęcie jego aktywów przez państwo.

poniedziałek, 1 lutego 2016

Sąd UE: zamrożenie środków byłych premierów Ukrainy jest nieważne

W ubiegły czwartek, 28 stycznia, Sąd UE stwierdził, że sankcje wobec byłych premierów Ukrainy - Mykoły Janowycza Azarowa i Siergieja Arbuzowa oraz M. Azarowa (syna Mykoły Azarowa) i dwóch innych Ukraińców - Siergieja Klujewa, brata byłego szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, i Edwarda Stawickija, byłego ministra Ukrainy ds. paliw i energii, są nieważne. 

5 marca 2014 r. Rada wskazała te osoby jako odpowiedzialne za defraudację ukraińskich funduszy państwowych i w związku z tym objęła je sankcjami. Polegały one na tym, że od 6 marca 2014 r. do 5 marca 2015 r. wskazane osoby były umieszczone w wykazie jednostek, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych z tego powodu, że byli na Ukrainie objęci wstępnym dochodzeniem w związku z udziałem w przestępstwach związanych ze sprzeniewierzeniem ukraińskich środków publicznych i ich nielegalnym przesyłaniem poza Ukrainę. 

Wizyta w Polsce przedstawicieli Komisji Weneckiej (8-9.02.2016) oraz Komisarza Praw Człowieka RE

W związku z wystąpieniem MSZ do Komisji Weneckiej o wydanie opinii w zakresie zgodności z europejskimi standardami konstytucyjnymi zmian wprowadzonych przez polski Parlament do ustawy o TK (nowela z 22.12.2015) (na blogu o wniosku pisaliśmy tu) Komisja złoży w dniach 8-9 lutego wizytę w Polsce. Delegacja spotka się z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Sprawiedliwości, Parlamentu, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz RPO. Na czele delegacji stanie Przewodniczący Komisji, Ianni Buquicchio, któremu towarzyszyć będą sprawozdawcy:  Christoph Grabenwarter z Austrii, Michael Frendo z Malty, Jean-Claude Scholsem z Belgii oraz  Kaarlo Tuori z Finlandii. Przyjęcie opinii planowane jest na kolejne posiedzenie Komisji, które będzie miało miejsce w dniach 12-13 marca br. (informacja o wizycie dostępna jest tu).

W tym samym tygodniu do Polski przyjedzie Komisarz Praw Człowieka RE (wizyta 8-12.02.2016). Choć szczegóły tej wizyty nie są znane (na stronie internetowej Komisarza jest jedynie krótka wzmianka o planowanej wizycie), można zakładać, że przynajmniej częściowo będzie ona wizytą okresową, które co kilka lat Komisarz składa państwom. Ostatnią wizytę okresową Komisarz odbył w Polsce 10 lat temu (w 2006 r.), a jej wynikiem było sformułowanie w stosunku do władz szeregu zaleceń.