sobota, 13 lutego 2016

Marynarka wojenna NATO na fali uchodźców

11 lutego Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował o skierowaniu trzech okrętów NATO w rejon Morza Egejskiego, celem ograniczenia napływu imigrantów z państw południa basenu Morza Śródziemnego (o kryzysie wywołanym przez napływ uchodźców/imigrantów Przegląd Prawa Międzynarodowego wspominał już wielokrotnie, między innymi tutaj). Akcja jest odpowiedzią na prośbę o udzielenie wsparcia skierowanego do NATO przez Niemcy, Grecję i Turcję. Jens Stoltenberg zapowiedział, że celem akcji jest powstrzymanie przemytu i nielegalnej imigracji celem lepszego radzenia sobie z problemami uchodźców. Konieczność podjęcia odpowiednich kroków na Morzu Egejskim jest poniekąd efektem walki z problem poprzez ograniczenie możliwości korzystania z dróg przemytu na trasie Libia-Włochy, w ramach analogicznej operacji marynarki NATO o nazwie "Sophia". Efekty działań w ramach operacji "Sophia" przyniosły zmianę kierunku napływu imigrantów.

Pewne problemy logistyczne planowanej operacji wynikać będą z udziału w niej okrętów marynarki wojennej Turcji. Wobec problemów związanych ze sporem dotyczącym Cypru, w ramach operacji jednostki marynarki wojennej Turcji nie będą operowały na obszarach morskich Grecji, oraz w ramach Greckiej przestrzeni powietrznej. więcej informacji tutaj.

Brak komentarzy: