środa, 30 marca 2016

Argentyna poszerza granice szelfu kontynentalnego. Co z Falklandami?

Komisja ds. Granic Szelfu Kontynentalnego w drodze zalecenia zaakceptowała postulowane przez Argentynę poszerzenie granic szelfu kontynentalnego z 200 mil morskich do 350 mil morskich. Tym samym obszar wód morskich znajdujących się pod jurysdykcją Argentyny powiększy się o 35%.  Decyzja Komisji jest zgodna z raportem przedstawionym przez Argentynę w 2009 roku, w którym państwo to postulowało poszerzenie granic szelfu kontynentalnego. Z uwagi na występowanie na tych obszarach złóż węglowodorów, zalecenie Komisji ma doniosłe znaczenie dla kwestii dostępu do surowców przez Argentynę - jednego z największych producentów ropy naftowej w regionie. 

waters map
Źródło: http://www.bbc.com/news/business-35914839
.

Poza wymiarem surowcowym zalecenie Komisji ma również duże znaczenie polityczne. Nowa granica szelfu kontynentalnego obejmuje bowiem także Falklandy - wyspy o które od XIX wieku toczy się spór między Wielką Brytanią a Argentyną, a którego krwawym przejawem była wojna z 1982 roku. Dwa lata temu w referendum mieszkańcy Falklandów opowiedzieli się za niezależnością wobec Argentyny (zob. nasz post i komentarz tutaj). 

W zaleceniu Komisja wspomina o toczącym się sporze dyplomatycznym pomiędzy Wielką Brytanią a Argentyną. Zalecenie Komisji nie stanowi rozstrzygnięcia, które w bezpośredni sposób regulowałoby kwestie sporu terytorialnego. Może mieć jednak bezpośredni wpływ na działania przedsiębiorstw wydobywczych działających u wybrzeży Falklandów w oparciu o zezwolenia wydawane przez władze lokalne. Więcej informacji tutaj i tutaj

Brak komentarzy: