wtorek, 15 marca 2016

Komisja Wenecka tym razem o rosyjskiej ustawie zezwalającej TK FR na uznawanie orzeczeń międzynarodowych za niezgodne z Konstytucją FR

Komisja Wenecka ma pełne "ręce" pracy ... W ubiegłym tygodniu przyjęła także opinię wstępną (interim opinion) oceniającą, iż ustawa rosyjska upoważniająca Trybunał Konstytucyjny FR do stwierdzania, iż decyzje organów międzynarodowych, w tym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, są "niewykonalne" jako sprzeczne z Konstytucją FR, jest niezgodna z prawnomiędzynarodowymi zobowiązaniami Rosji. Ponieważ przyznanie TK powyższej kompetencji może prowadzić do niewykonywania orzeczeń wydanych przeciwko FR, przepisy rosyjskie muszą być, zdaniem Komisji, zmienione. Eksperci uznali, że obowiązkiem wszystkich organów państwowych jest podejmowanie działań mających na celu "pogodzenie" postanowień traktatów międzynarodowych wiążących Rosję z przepisami Konstytucji, min. poprzez właściwą interpretacji czy nawet zmianę przepisów Konstytucji. W celu dostosowania obowiązujących w Rosji przepisów do jej międzynarodowych zobowiązań, w tym do tych płynących z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Komisja zaproponowała wprowadzenie szeregu konkretnych zmian ustawy: 

  • zmianę zwrotu wskazującego, iż orzeczenie jest "niewykonalne" jako sprzeczne z Konstytucją na formułę przenoszącą ciężar badania konstytucyjności w kierunku oceny działań podjętych przez władze w celu realizacji określonego orzeczenia; 
  • wykreślenie przepisów, zgodnie z którymi nie będą podejmowane działania w celu wykonania orzeczeń międzynarodowych uznanych przez TK za będące niezgodne z Konstytucją; 
  • wprowadzenie zapisów o obowiązku władz rosyjskich poszukiwania alternatywnych sposobów wykonania orzeczeń; 
  • wprowadzenie przepisów wyraźnie stwierdzających, że środki indywidualne zawarte w wyrokach ETPCz, takie jak przyznane zadośćuczynienie, nie będą przedmiotem oceny zgodności z Konstytucją. 
Wydana opinia ma charakter tymczasowy i może zostać zmieniona, o ile władze rosyjskie postanowią się do niej odnieść. Dotychczas, jak wskazała Komisja, w okresie od grudnia 2015 r. do marca 2016 r. nie znalazły one czasu, by spotkać się z przedstawicielami Komisji, dlatego też ta zdecydowała się na wydanie opinii właśnie w takiej formie. O ile władze rosyjskie nie zdecydują się na dialog, pełna treść opinii zostanie opublikowana 15.03.2016. 

Więcej informacji na temat spornej ustawy można znaleźć tu, natomiast o wcześniejszych "pomysłach" władz rosyjskich na niewykonywanie orzeczeń ETPCz pisaliśmy na blogu tu.

Brak komentarzy: