czwartek, 3 marca 2016

Starożytne zabytki z Mezopotamii znaleziono w obozie dla migrantów w Słowenii

Uchodźcy w wiosce Sentilj, Słowenia. Źródło: Reuters

W ostatnią środę słoweńska policja poinformowała, że w obozie dla uchodźców, przy granicy z Chorwacją, znaleziono trzy sumeryjskie figurki pochodzące z historycznej Mezopotamii. Zabytki te odkryto już 4 listopada 2015 r. w opuszczonym namiocie w ośrodku Gruszkovje na granicy z Chorwacją. Przez terytorium Słowenii od połowy listopada, po zamknięciu granicy przez Węgry, przeszło pół miliona migrantów dążących na północ Europy. Informacji o znalezisku nie rozgłaszano, gdyż najpierw dział starożytności słoweńskiego Muzeum Narodowego chciał przeprowadzić przeprowadzić ekspertyzę. Wykazała ona ich autentyczność: są to wotywne figurki orantów z Mezopotamii, które najprawdopodobniej wykonano w III tys. p.n.e. Takie statuetki ludzi modlących się w pozycji siedzącej lub na klęczkach stawiano w świątyniach, podpisane imieniem oranta. Prawdopodobnie pochodzą one z nielegalnych wykopalisk na terytorium w Iraku. Jak podkreślają słoweńscy badacze, świadczy o tym brak jakichkolwiek muzealnych numerów katalogowych lub inwentarzowych. Odkrycie te potwierdza wcześniejsze przypuszczenia, iż uchodźcy mogą być również wykorzystywani do przemytu do Europy dóbr kultury grabionych na skalę niemal przemysłową w Iraku i Syrii.

Jest to kolejny powód do zwiększenia działań kontrolnych wwozowych na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Chodzi tu zarówno o utrudnienie pozyskiwania przez Daesz funduszy ze sprzedaży zagrabionych zabytków archeologicznych, o czym mówi Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 2199 (2015), walkę z przestępczością zorganizowaną wewnątrz UE, oraz przechwytywanie obiektów dziedzictwa Iraku i Syrii w celu ich ochrony i restytucji po zakończeniu konfliktu.

Więcej informacji m.in. tu, tu i tu.

Brak komentarzy: