poniedziałek, 28 marca 2016

W stronę nowej konwencji o ochronie środowiska morskiego?

Dziś w Nowym Jorku rozpoczęła się dwutygodniowa konferencja, której celem jest wynegocjowanie nowego porozumienia regulującego ochronę i wykorzystanie morza pełnego. Decyzja o konieczności przyjęcia takiej konwencji została podjęta w czerwcu 2015 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (Rezolucja A.RES/69/292). Zgodnie z rezolucją tematem nowej konwencji będzie przede wszystkim zachowanie morskich zasobów biologicznych i bioróżnorodności na obszarach pozostających poza jurysdykcją państwową. Obecnie rozpoczynająca się konferencja to zaledwie początek drogi i należy się spodziewać, że negocjacje nie zostaną zakończone opracowaniem ostatecznego tekstu. Kolejna taka sesja przewidziana jest na przyszły rok. Jest to jednak zdecydowany krok w kierunku przyszłego nowego, prawnie wiążącego instrumentu.

Brak komentarzy: