wtorek, 1 marca 2016

Współpraca MTK i Inter-Amerykańskiego Trybunału Praw Człowieka

16 lutego Międzynarodowy Trybunał Karny oraz Inter-Amerykański Trybunał Praw Człowieka podpisały Memorandum of Understanding celem wzmocnienia współpracy w zakresie wymiany doświadczeń. 

Współpraca ma objąć konsultacje w kwestiach istotnych dla obu stron oraz utrzymywanie relacji roboczych m.in. przez wizyty i okresową mobilność pracowników (art. 3).

MoU obejmuje zarówno współpracę między sędziami, jak i między sekretariatami obu sądów. 

Informacja prasowa z uroczystości podpisania dokumentu dostępna jest tutaj.

Brak komentarzy: