czwartek, 10 marca 2016

Zmniejszenie przeludnienia w więzieniach państw Rady Europy

Rada Europy opublikowała właśnie doroczne statystyki penitencjarne pokazujące stan przeludnienia więzień krajów RE. Należy pamiętać, że problem warunków osadzenia Europejski Trybunał Praw Człowieka zidentyfikował jako występujący w większości krajów Rady Europy, nie wyłączając krajów UE. Przeludnienie jest powoli redukowane w europejskich więzieniach od 2011 r., choć nadal stanowi problem w co czwartym więzieniu.  

Jest to zapewne wynikiem zmniejszania się populacji osób osadzonych, w 2014 r. na 100 tys. mieszkańców przypadało ich 124, co stanowi spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 7 %. Obecnie w całej Europie jest ponad 1 mln 600 tys. osób odbywających kary pozbawienia wolności. Wśród krajów, w których omawiany problem występuje w największym natężeniu znalazły się: Albania, Austria, Belgia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Grecja, Włochy, Hiszpania, Słowenia, Portugalia, Serbia, Rumunia i Węgry. Warto podkreślić, że w tej grupie nie ma Polski, co jest niewątpliwie zasługą ogromnych wysiłków włożonych w ostatnich latach, szczególnie przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, w rozwiązanie problemu niewłaściwych warunków osadzenia.

Wśród podanych w statystykach danych na uwagę zasługują niewątpliwie również te, dotyczące kosztów osadzenia. W 2013 r. przeciętny dzienny koszt utrzymania jednego osadzonego wyniósł 99 euro, a łączna kwota wydatków poniesionych przez władze więzienne wyniosła ponad 27 mld euro. 

Brak komentarzy: