piątek, 8 kwietnia 2016

Dr Hanna Machińska odznaczona odznaką honorową RPO „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”.

Dr Hanna Machińska została wczoraj odznaczona odznaką honorową Rzecznika Praw Obywatelskich „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”. W laudacji na rzecz nagrodzonej Rzecznik podkreślił wiele zasług wyróżnionej. Wśród nich warto zwrócić uwagę szczególnie na dwie. Po pierwsze to, że jeżeli spyta się któregokolwiek prawnika w Polsce o Trybunał w Strasburgu, to można założyć się, że przyzna, iż wiedzę o tej instytucji posiada w wyniku udziału w konferencjach czy seminariach organizowanych przez dr Machińską lub z publikacji przez nią wydanych. I trzeba stwierdzić, że z pewnością niewiele osób w Polsce może poszczycić się takim osiągnięciem w innych obszarach popularyzacji wiedzy o prawie międzynarodowym. Po drugie dr Adam Bodnar podkreślił, że dr Machińska jest "niezmordowana jeśli chodzi o naszą pamięć historyczną i jej związek z prawami człowieka." Ten drugi aspekt jest o tyle istotny, że wspominając o nim Rzecznik nawiązał do wtorkowej wizyty Sekretarza Generalnego RE we Frampolu i odwiedzenia przez niego odnowionego przez lokalną społeczność cmentarza żydowskiego. Podkreślił, że nie bez przyczyny w Polsce - miejscu szukania pojednania, rozliczenia z przeszłością, ale też przypominania o polskim dziedzictwie kulturowym żydów polskich - został zainaugurowany najnowszy projekt Rady Europy w ramach implementacji Konwencji z Faro.

Redakcja bloga składa dr Machińskiej serdeczne gratulacje!

Brak komentarzy: