poniedziałek, 30 maja 2016

Zgromadzenie środowiskowe NZ

Przez cały ubiegły tydzień (od 23 do 27 maja) odbywało się w Nairobi druga sesja Zgromadzenia Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (United Nations Environmental Assembly - UNEA), z czego dwa ostatnie dni to tzw. panel wysokiego szczebla, w którym wzięli udział ministrowie środowiska, w tym polski minister Jan Szyszko (komunikat MŚ). 

UNEA powstało w wyniku przekształcenia Rady Zarządzającej UNEP w 2014 r. i odbywa się co dwa lata (nasz post). 


niedziela, 29 maja 2016

Pytanie prejudycjalne: czy wewnątrzunijne traktaty inwestycyjne są zgodne z prawem pierwotnym?

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof) poinformował, że zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości (UE) dotyczącym obowiązywania wewnątrzunijncyh traktatów inwestycyjnych, BITów (Beschluss vom 3. März 2016 - I ZB 2/15). 

Sprawa od dawna budzi wielkie emocje (zob. choćby nasz post z ub.r. o ICSIDowskiej statystyce prowadzonych obecnie 39 sporów wewnątrzunijnych), a rozstrzygnięcie będzie mieć istotne znaczenie dla swobody przedsiębiorczości (nasz post nt. apelu Komisji Europejskiej o wypowiadanie takich umów).

sobota, 28 maja 2016

Czy Chiny są gospodarką rynkową i jakie to ma właściwie znaczenie?

Koniec roku może okazać się bardzo gorący w stosunkach handlowych pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Ważą się bowiem losy dotychczasowego statusu Chin, które według prawa unijnego są kwalifikowane jako gospodarka nierynkowa. Dlaczego jest to istotne? Traktowanie danego kraju jako gospodarki nierynkowej pozwala na stosowanie niestandardowych metodologii w handlowych postępowaniach ochronnych (antydumpingowych oraz antysubsydyjnych). Tytułem przykładu - ustalając tzw. margines dumpingu (czyli co do zasady różnicę pomiędzy ceną, której importer żąda za produkt na swoim rynku wewnętrznym (cena normalna) a ceną żądaną przez tego samego eksportera za ten produkt na rynku zagranicznym (cena eksportu)) można bowiem zastąpić cenę z rynku wewnętrznego państwa-eksportera ceną w dysponującym podobnym potencjałem ekonomicznym państwie o gospodarce rynkowej. Mechanizm ten opiera się na założeniu, że w gospodarce nierynkowej ceny na rynku wewnętrznym są zaburzone na skutek różnych form interwencji państwowej. Ten techniczny zabieg w wielu sytuacjach prowadzi do wyliczenia wyższego marginesu dumpingu co w praktyce przekłada się na wyższe cła antydumpingowe, a tym samym zwiększa ochronę rynku importera (w tym przypadku Unii Europejskiej). 

piątek, 27 maja 2016

Komisja Europejska przedstawia nowe projekty z zakresu jednolitego rynku cyfrowego

W minioną środę Komisja Europejska przedstawiła dwa projekty w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego. Po pierwsze, zaproponowano nowelizację dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Jak podkreślono, współcześni widzowie oglądają treści wideo nie tylko za pośrednictwem kanałów telewizyjnych, ale także w coraz większym stopniu za pośrednictwem usług wideo na żądanie (takich jak serwisy filmowe Netflix i MUBI) oraz platform udostępniania plików wideo (takich jak YouTube i Dailymotion). W związku z tym Komisja dąży do osiągnięcia lepszej równowagi w zakresie przepisów mających obecnie zastosowanie do tradycyjnych nadawców, dostawców usług wideo na żądanie i platform internetowych, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę dzieci. Zmieniona dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych wzmacnia również propagowanie europejskiej różnorodności kulturowej, gwarantuje niezależność audiowizualnych organów regulacyjnych, a także przyznaje nadawcom większą elastyczność w zakresie reklam.

czwartek, 26 maja 2016

Komisja wnosi do TS UE dwie skargi przeciwko Polsce

W czwartek Komisja Europejska wniosła dwie skargi przeciwko Polsce do TS UE. Po pierwsze, Komisja Europejska uznała, że polskie prawo w zakresie importu biopaliw nie jest w pełni zgodne z prawem unijnym. Paliwa mogą być przedmiotem obrotu tylko wtedy, gdy wprowadzono szczegółowe wymogi dotyczące paliw, lecz prawo polskie nie przewiduje takich wymogów dla hydrorafinowanego oleju roślinnego (HVO) – biopaliwa, które jest importowane do Polski. Tymczasem w polskich przepisach przyznano preferencyjne traktowanie tym podmiotom działającym na rynku paliw, które zaopatrują się co najmniej w 70% w biopaliwa – płynne lub gazowe paliwa transportowe produkowane z biomasy – u polskich producentów, oraz w przypadku gdy biopaliwa są produkowane głównie z surowców pochodzących z niektórych krajów. Takie preferencyjne traktowanie stanowi dyskryminację producentów biopaliw i producentów surowców z innych krajów.

środa, 25 maja 2016

Guest post: 5. rocznica rozpoczęcia budowy Wielkiej Tamy Odrodzenia

W Etiopii obchodzona jest piąta rocznica rozpoczęcia budowy Wielkiej Tamy Odrodzenia (Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD). Projekt hydrologiczny budzi liczne kontrowersje i prowadzi do napięć z państwami dolnego biegu rzeki: Sudanem i Egiptem. Z początkiem maja br. osiągnięto kruche porozumienie między stronami (Zegabi, Ethiopia Hosts Another Tripartite Meeting Over Grand Renaissance Dam), natomiast pod koniec 2015 r. podpisano umowę, na mocy której wyłoniono niezależne firmy mające ocenić wpływ projektu dla hydrologii państw nadbrzeżnych (Reuters, Egypt, Ethiopia, and Sudan sign new Grand Renaissance Dam agreement).

Wizualizacja inwestycji. Źródło: Nazret.


wtorek, 24 maja 2016

Holandia podpisuje Konwencję NZ ws. przejrzystości arbitrażu inwestycyjnego

Holandia jako 17. państwo podpisało Konwencję NZ dotyczący jawności w inwestycyjnych postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na podstawie traktatów międzynarodowych (Konwencja z Mauritiusa). 

Z jednej zatem strony liczba państw-sygnatariuszy stale rośnie od otwarcia Konwencji do podpisu w ubiegłym roku, o czym pisaliśmy tutaj. Z drugiej, jedyną stroną konwencji nadal pozostaje Mauritius, a do jej wejścia w życia brakuje dwóch państw lub organizacji integracji gospodarczej, które definitywnie zwiążą się traktatem.

Być może kolejną będzie Unia Europejska, jako że aktualnie trwają prace nad wnioskiem ws. wydania przez Radę Decyzji o podpisaniu Konwencji (COM (2015) 21).

poniedziałek, 23 maja 2016

Stanowisko polskiego rządu ws. ochrony praworządności: "Nie na taką Unię się umawialiśmy"

Jak pisaliśmy w ubiegły czwartek, wobec pasywnej postawy rządu we wszczętym przeciwko Polsce postępowaniu ws. ochrony praworządności Komisja Europejska wyznaczyła termin do podjęcia istotnych działań zmierzających do rozwiązania kryzysu wobec Trybunału Konstytucyjnego. Po początkowych reakcjach rządu i kancelarii Premier, określających termin mianem instrukcyjnego, stanowisko rządowe zostało utwardzone. Jak pisaliśmy w piątek w związku z Uchwałą ws. obrony suwerenności Polski, stanowisko KE zostało uznane za ultimatum, a Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zarzucił komisarzowi Fransowi Timmermansowi okłamywanie naszego rządu.

Termin przedstawienia upływał z dniem wczorajszym, a od dziś Timmermans posiada legitymację do opublikowania opinii ws. Polski.

niedziela, 22 maja 2016

Grupa Banku Światowego uruchamia globalne ubezpieczenie pandemiczne

Grupa Banku Światowego, przy współpracy z WHO, ogłosiła wczoraj uruchomienie Mechanizmu finansowania przeciwpandemicznego (Pandemic Emergency Financing Facility, PEF). Będzie to pierwsza światowa platforma ubezpieczeniowa od tego rodzaju zagrożeń. 

Do podjęcia działań w tym zakresie wezwały państwa G7 w maju ubiegłego roku podczas szczytu w Schloss-Elmau, a pierwszy wkład w wysokości 50 mln USD zadeklarowała Japonia, sprawująca aktualnie Prezydencję G7.

PEF będzie obejmować dwa elementy. Po pierwsze w ten sposób będą akumulowane środki finansowe z rynków reasekuracyjnych razem z wpływami z emitowanych przez Bank Światowych obligacji katastroficznych (CAT). Po drugie PEF będzie uzupełniany o bezpośrednie wkłady finansowe. 

sobota, 21 maja 2016

Porozumienie UE-Turcja ws. ograniczenia kryzysu migracyjnego zagrożone

Niedawno pisaliśmy, że fiński sąd administracji sprzeciwił się deportacji na Węgry osoby ubiegającej się o azyl, uznając że państwo to nie daje pewności rzetelnej oceny bezpieczeństwa w państwie trzecim w przypadku odrzucenia wniosku azylowego. Bezpośrednim powodem decyzji było zakwalifikowanie przez Budapeszt  Serbii jako "bezpiecznego państwa trzeciego".

piątek, 20 maja 2016

Sejm podjął Uchwałę ws. obrony suwerenności Polski

Jak pisaliśmy wczoraj, Komisja Europejska wyznaczyła polskiemu rządowi termin 23 maja na podjęcie istotnych działań celem przywrócenia standardu praworządności w traktowaniu Trybunału Konstytucyjnego. Bezpośrednią reakcją rzecznika rządu było stwierdzenie, że krótki termin na respektowanie Konstytucji jest nierealny, natomiast kancelaria prezydenta uznała, że ma on charakter umowny (RMF24, Do poniedziałku żadnych działań ws. Trybunału Konstytucyjnego. "Termin nieosiągalny").

Dziś zdecydowane stanowisko w sprawie zajął Sejm. W Informacji rządu nt. komunikatu Komisji Europejskiej premier Beata Szydło wyjaśniła, że "Polska jest państwem suwerennym,a wy [opozycja] o tym zapominacie. Polacy widzieli już, jak polityczny spór przenosiliście za granicę, jak zabiegaliście w Brukseli, żeby były podejmowane przeciwko Polsce rezolucje", nawołując by "nie poddawać się pokusie Targowicy, skądkolwiek by ona miała przyjść" (Wprost, Beata Szydło ostro do opozycji w związku z komunikatem KE: Zawsze zastanawiało, czemu nie mówicie "Polska", tylko "ten kraj"Nasz Dziennik, Bez zgody na dyktat). Informacja rządu została przyjęta głosami PiS i Kukiz'15.

Następnie Sejm obradował nad projektem Uchwały ws. obrony suwerenności Polski, w myśl którego: 

czwartek, 19 maja 2016

KE podejmuje kolejne działania w ramach postępowania ws. ochrony praworządności w Polsce

Komisja Europejska podała do wiadomości, że jednym z tematów jej środowego posiedzenia (18 maja 2016) była, między innymi, aktualna sytuacja w Polsce w kontekście przestrzegania zasady praworządności (zob. komunikat KE, a także nasze wcześniejsze posty tu i tu). 

Wiceprzewodniczący KE F. Timmermans przedstawił wyniki dialogu prowadzonego z władzami polskimi od wszczęcia postępowania 13 stycznia br. Trybunału Konstytucyjnego. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością należy uznać, że nie były one zadowalające z perspektywy Komisji, skoro przedmiotem jej obrad był jednocześnie projekt "Opinii w sprawie praworządności", która to opinia zawierać ma sformalizowaną i ustrukturyzowaną ocenę obecnej sytuacji w Polsce. Stanowi ona kolejny krok w ramach 1. etapu procedury ochrony praworządności. Co więcej, KE upoważniła wiceprzewodniczącego Timmermansa do przyjęcia opinii do 23 maja br., o ile polskie władze nie podejmą wcześniej znaczących działań zmierzających do usunięcia zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję. Należy podkreślić, że wspomniana opinia będzie aktem całej Komisji, bo takie "upoważnienie komisarza" jest jednym ze sposobów podejmowania przez nią decyzji.

środa, 18 maja 2016

Nowy szef UNEP

Chociaż wśród organizacji międzynarodowych wyraźny jest trend stawiania na kobiety, tym razem nie dotyczy to Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP). 13 maja Zgromadzenie Ogólne wybrało Erika Solheima na nowego dyrektora zarządzającego UNEP. Na stanowisku zastąpi on pełniącego tę funkcję przez ostatnie 10 lat Achima Steinera. 

Erik Solheim od wielu lat działa w dziedzinie ochrony środowiska. W przeszłości był Ministrem Rozwoju Międzynarodowego, a następnie Środowiska i Rozwoju Norwegii, a ostatnio pracował w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. jednak jego najbardziej znana działalność międzynarodowa wiąże się z udziałem w negocjacjach pokojowych w Sri Lance. Te doświadczenia mogą okazać się przydatne w realizacji wielu wyzwań stojących przed szefem UNEP.

wtorek, 17 maja 2016

Prof. Zdzisław Kędzia ponownie członkiem Komitetu ds. Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych ONZ

Prof. Zdzisław Kędzia został ponownie wybrany przez Radę Gospodarczo-Społeczną Narodów Zjednoczonych do Komitetu ds. Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych. Polski kandydat ubiegał się o reelekcję i został wybrany na kadencję w latach 2017-2020. W latach 2013-2015 prof. Kędzia pełnił już funkcję przewodniczącego Komitetu. Ponowny wybór na członka Komitetu stanowi z pewnością wyraz uznania dla zasług polskiego eksperta. A przypomnijmy, że Komitet ma coraz bardziej interesujące wyzwania, ponieważ już 20 krajów uznaje jego kompetencję do przyjmowania i rozpatrywania zawiadomień indywidualnych.

poniedziałek, 16 maja 2016

Wenezuela o krok od nacjonalizacji gospodarki

Niezdolny do przezwyciężenia dławiącego gospodarkę kryzysu (nasz post Widmo defaultu nad Wenezuelą), ani zrzucenia odpowiedzialności za aktualną sytuację na wrogów zewnętrznych Wenezueli (post Wet za wet na linii Waszyngton-Caracas), prezydent Nicolás Maduro sięgnął właśnie po środki nadzwyczajne. 1,8 mln podpisów pod inicjatywą referendum ws. jego odwołania określił mianem próby - inspirowanego i wspieranego z zewnątrz - zamachu stanu, na podobieństwo tego w Brazylii  przeciwko Dilmie Rousseff (zob. nasz post tutaj). 

niedziela, 15 maja 2016

Międzynarodowe uznanie rządu tymczasowego Brazylii

Wraz ze wszczęciem przeciwko oskarżanej m.in. o korupcję prezydent Dilmie Rousseff procedury impeachmentu trwający od miesięcy brazylijski kryzys polityczny wkroczył w kolejną fazę (zob. np. Polityka, Kontrrewolucja sytych, CNN, Dilma Rousseff: 5 questions you asked and we answered). Prezydent została zawieszona w sprawowaniu urzędu na 180 dni, w którym to czasie władzę tymczasowo sprawuje Michel Temer.

O ile jednak kryzys polityczny wykracza poza zakres zainteresowania PPM, o tyle z dość ciekawym oświadczeniem w sprawie pośpieszył prezydent Salwadoru. Salvador Sánchez Cerén stwierdził, że jego państwo uznaje brazylijski rząd tymczasowy za bezprawny i wycofał swojego ambasadora (Reuters, Brazil rebuffs Latin American leftists over Rousseff suspension).

sobota, 14 maja 2016

Kobieta w najwyższych władzach FIFA..., ale czy kobieta stanie na czele ONZ?

Media (zobacz tutaj) wrą od doniesień, że FIFA po raz pierwszy w swej historii wybrała na swojego Sekretarza Generalnego kobietę - Fatmę Sambę Diouf Samourę z Senegalu. Jest to również pierwsza osoba nie pochodząca z Europy na tym stanowisku. Dla przypomnienia Sekretarz Generalny FIFA, to po Prezydencie (funkcję tę pełni obecnie Gianni Infantino) druga pod względem ważności osoba w tej organizacji. Wybór kobiety miał zdaniem komentatorów dać wyraźny sygnał, że organizacja po odejściu w niesławie Blattera i ujawnieniu skandali korupcyjnych, jest gotowa się zmienić.

FIFA z pewnością dla wielu jest organizacją o wiele ważniejszą niż ONZ i oczywiście pamiętając o wojnach futbolowych można dyskutować o roli FIFA w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa. Niemniej jednak, oprócz wyborów w FIFA, czy prezydenckich w USA, trwa niezmiernie ważny wyścig na stanowisko SG ONZ (informowaliśmy o nim m.in. tutaj czy tutaj).

piątek, 13 maja 2016

G7 dla cyfrowo usieciowionego świata

W dniach 29-30 kwietnia w japońskim Takamatsu spotkali się ministrowie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) państw G7 (G8 bez Rosji której udział został zawieszony, o czym wielokrotnie wspominaliśmy). 
Było to pierwszy istotny szczyt G7 ICT od 1995 roku (G7 ICT Ministers’ Meeting).

Zgromadzeni zdołali przyjąć:
Podstawową konkluzją spotkania jest konstatacja, że ścieżką stwarzającą realne perspektywy rozwoju sieci w pożądanym kierunku jest wielostronny governance, dalsze usieciowienie i inkluzywność procesu.

poniedziałek, 9 maja 2016

Nowa lepsza strona internetowa Międzynarodowego Trybunału Karnego

Od dziś MTK ma nową stronę internetową,  pod dotychczasowym adresem: www.icc-cpi.int. Strona  rzeczywiście robi wrażenie. Jest łatwiejsza w obsłudze niż poprzednia, bardziej przejrzysta. Jej autorzy mieli ambicje aby wszystkie informacje czy dokumenty dało się odszukać poświęcając na to jedynie kilka minut. 

Jak to jednak z dobrymi zmianami bywa, nie wszystko jest perfekcyjne. Sprawdziliśmy kilka hiperłączy w naszych postach dotyczących MTK i niestety musimy poinformować naszych czytelników, że tymczasem linki nie są aktywne i nie działają. Nie wiadomo też czy kiedykolwiek zaczną. W miarę możliwości będziemy starsze posty aktualizować,  możemy też służyć pomocą w odnalezieniu poszukiwanych dokumentów. 

posters 
Zdjęcie nowych budynków Trybunału z jego nowej strony: www.icc-cpi.int.

niedziela, 8 maja 2016

Suwerenność Kosowa w UEFA

Jak wyraził się Sekretarz Generalny ad interim UEFA Theodore Theodoridis, po "otwartej dyskusji i bardzo demokratycznej procedurze" stowarzyszenie przyjęło uchwałę o przyjęciu w poczet członków 55. stowarzyszenia, Kosowski związek piłki nożnej. Decyzja ze skutkiem natychmiastowym została przyjęta stosunkiem głosów 28 do 24, przy 2 głosach nieważnych (UEFA, Football Federation of Kosovo joins UEFA). W tej sytuacji możliwe stało się nawet przyspieszone dopuszczenie Kosowa do eliminacji do MŚ 2018.

Serbia and Albania have a history of turbulent relations, predominantly in relation to Kosovo.
Źródło: BBC

Wściekłością na decyzję UEFA zareagowała Serbia, która nie uznaje secesji z 1998 roku, ani państwowości Kosowa.

sobota, 7 maja 2016

Stosowanie środków tymczasowych na podstawie UNCLOS (sprawa Enrica Lexie)

Ziściły się nadzieje Włoch z opisywanego przez nas pierwszego posiedzenia trybunału arbitrażowego w sprawie Enrica LexieUznawszy prima facie własną jurysdykcję w sprawie (par. 52-55), 29 kwietnia arbitrzy wydali korzystne dla mar. Girrone zarządzenie ws. zawieszenia środka tymczasowego w postaci zakazu opuszczania terytorium Indii, tak aby "nadać rzeczywiste znaczenie względom humanitarnym".

piątek, 6 maja 2016

Kolejny incydent na wodach wokół Gibraltaru


Brytyjski okręt wojenny oddał strzały ostrzegawcze w kierunku jednostki hiszpańskiej Gwardii Cywilnej. HMS Spectre patrolowiec Royal Navy wystrzelił w kierunku jednostki hiszpańskiej Rio Codena race świetlne jako strzały ostrzegawcze. Jednostka hiszpańska miała utrudniać manewry przy wejściu do portu w Gibraltarze przez amerykański okręt podwodny o napędzie atomowym. Wody wokół Gibraltaru są przedmiotem stałych napięć pomiędzy Londynem a Madrytem, o czym pisaliśmy wielokrotnie na łamach Bloga (np. tutaj i tutaj). Działania tego typu związane z obecnością na wodach Morza Śródziemnego sojuszniczych NATOwskich łodzi podwodnych mogą wywoływać zdziwienie – raz ze względów bezpieczeństwa - łódź podwodna przewoziła rakiety balistyczne z ładunkami nuklearnymi, a dwa ze względu na włączanie w spór państw trzecich. Więcej informacji tutaj

Wyciek dokumentów negocjacyjnych TTIP

2 maja holenderski Greenpeace opublikował skonsolidowane wersje 13 rozdziałów negocjacyjnych w wersji stanowiącej przedmiot XIII rundy negocjacyjnej TTIP (25-29 kwietnia b.r.). Organizacja szacuje, że przed ostatnią rundą skonsolidowano teksty 17 rozdziałów, tj. zestawiono stanowiska UE oraz USA, natomiast docelowo umowa ma ich liczyć 25-30. Tym samym pierwszy raz poznaliśmy szczegóły stanowiska negocjacyjnego Stanów Zjednoczonych w szeregu kwestii.

Udostępnione dokumenty już wzbudziły szereg kontrowersji.

czwartek, 5 maja 2016

Czy Australia zamknie ekstraterytorialne ośrodki dla uchodzców? Uchodźcy na wyspie Manus
Źródło: Eoin Blackwell/AAP, the Guardian


W dniu 26 kwietnia, Sąd Najwyższy Papui Nowej Gwinei wydał długo oczekiwane orzeczenie w sprawie obozu dla uchodźców i azylantów na wyspie Manus, zarządzanej przez prywatny podmiot Broadservices, w imieniu rządu Australii. Sąd Najwyższy uznał, że przetrzymywanie na terytorium Papui osób starających się o azyl w Australii jest nielegalne. Sędziowie orzekli, że żadna z przetrzymywanych w obozie osób nie znalazła się na terytorium Papui Nowej Gwinei z własnej woli, ale została tam przemieszczona wskutek zatrzymania przy próbie nielegalnego przekroczenia granicy morskiej Australii. Tym samym, osoby te nie naruszyły miejscowych przepisów imigracyjnych, a ich dalsze przetrzymywanie w obozie stanowi pogwałcenie ich wolności osobistych gwarantowanych przez konstytucję Papui Nowej Gwinei. Sąd nakazał zamknięcie obozu oraz zwolnienie przetrzymywanych tam osób. Żaden harmonogram tych działań nie został jednak przyjęty.

TS UE oddala skargę Polski na dyrektywę tytoniową

W środę, 4 maja, TS UE oddalił skargę Polski na nową dyrektywę tytoniową, potwierdzając główne tezy wcześniejszej opinii rzecznik generalnej J. Kokott. Dyrektywa 2014/14/UE ma na celu, po pierwsze, ułatwienie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów przy uwzględnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego oraz, po drugie, wypełnienie obowiązków Unii wynikających z ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu. Dyrektywa ta przewiduje w szczególności zakaz dotyczący wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych zawierających aromat charakterystyczny oraz ujednolicenie etykietowania i opakowań wyrobów tytoniowych od 20 maja 2020 r. Ustanawia ponadto szczególne regulacje dotyczące papierosów elektronicznych.

środa, 4 maja 2016

Rezolucja RB 2286(2016) - Czy w czasie wojny obowiązują jakieś zasady?

Szereg dokumentów prawa humanitarnego daje jasną odpowiedź na pytanie postawione w tytule. W teorii, podczas konfliktów zbrojnych, niezależnie czy międzynarodowych czy wewnętrznych obowiązuje przynajmniej minimum zasad humanitarnych, wśród których kluczową pozycję zajmuje zakaz zamachów na życie osób cywilnych (zobacz choćby Art. 3 wspólny dla Konwencji Genewskich z 1949 roku). 

Tymczasem świat ponownie zszokowała informacja o zbombardowaniu szpitala w Aleppo w Syrii i zabiciu jedynego pozostałego tam pediatry. O bombardowaniu szpitali podczas konfliktów zbrojnych pisaliśmy już przy innej, równie tragicznej okazji (zobacz  tu), podkreślając wtedy, że zabicie lekarza oznacza śmierć także innych osób uzależnionych od jego pomocy.

poniedziałek, 2 maja 2016

Deportacja na Węgry wiąże się z ryzykiem nieludzkiego lub poniżającego traktowania

Orzekający w sprawie deportacji najwyższy sąd administracyjny Finlandii sprzeciwił się transferowi ubiegającego się o azyl Afgańczyka na Węgry, tj. do państwa szeroko krytykowanego za swoją politykę ws. uchodźców (Al Jazeera, Finland court rules against sending refugee to Hungary). Zdaniem sędziów, fińska administracja nie ma bowiem możliwości zapewnienia, aby deportowany nie został tam poddany traktowaniu sprzecznemu z traktatami międzynarodowymi, w szczególności z zakazem nieludzkiego lub poniżającego traktowania. 

niedziela, 1 maja 2016

FIFA sprawdzi warunki pracy przy katarskich stadionach

Niedawno wskazywaliśmy, że podjętą przez prezesa FIFA Gianni Infantino próbę odbudowy wizerunku organizacji - która uznała się za "instytucjonalną ofiarą" korupcyjnego skandalu we własnych szeregach - w istocie przekreśliło ujawnienie kolejnych nadużyć przy okazji śledztwa dziennikarskiego Panama Papers. Z okazji święta pracy nie sposób jednak zignorować zapowiedź FIFA przeprowadzenia kontroli warunków pracy przy budowie stadionów na piłkarskie mistrzostwa świata 2022.


qatar sdeath toll
Oryginalna grafika opublikowana 2015 przez WP (zobacz poniżej)

Sprawa długich godzin pracy w prażącym słońcu, niskich płac, fatalnych warunków zakwaterowania, systemu Kafala nadzoru nad robotnikami, czy braku możliwości opuszczenia Kataru bez uzyskania specjalnej wizy wyjazdowej nabrała światowego rozgłosu co najmniej 2013 roku. Ujawniono wówczas, że katarskie inwestycje budowlane rocznie kosztują życie 600 robotników (BBC, Have 1,200 World Cup workers really died in Qatar?; The Washington Post, The toll of human casualities in Qatar).