niedziela, 22 maja 2016

Grupa Banku Światowego uruchamia globalne ubezpieczenie pandemiczne

Grupa Banku Światowego, przy współpracy z WHO, ogłosiła wczoraj uruchomienie Mechanizmu finansowania przeciwpandemicznego (Pandemic Emergency Financing Facility, PEF). Będzie to pierwsza światowa platforma ubezpieczeniowa od tego rodzaju zagrożeń. 

Do podjęcia działań w tym zakresie wezwały państwa G7 w maju ubiegłego roku podczas szczytu w Schloss-Elmau, a pierwszy wkład w wysokości 50 mln USD zadeklarowała Japonia, sprawująca aktualnie Prezydencję G7.

PEF będzie obejmować dwa elementy. Po pierwsze w ten sposób będą akumulowane środki finansowe z rynków reasekuracyjnych razem z wpływami z emitowanych przez Bank Światowych obligacji katastroficznych (CAT). Po drugie PEF będzie uzupełniany o bezpośrednie wkłady finansowe. 


W razie wybuchu pandemii, PEF będzie niezwłocznie udostępniać finansowanie państwom dotkniętym problemem oraz kompetentnym instytucjom międzynarodowym. Pułap polisy ubezpieczeniowej wyniesie 500 mln USD na pierwsze 3 lata od wybuchu pandemii, w tym najbardziej prawdopodobnych powodowanych przez ortomyksowirusy (wirusy grypy typu A i B), koronawirusy (np. SARS, MERS), filowirusy (Ebola, Marburg), oraz choroby odzwierzęce - zoonotyczne (np. krwotoczna gorączka krymsko-kongijska, gorączka Lassa). Płatności będą uruchamiane w razie spełnienia kryteriów parametrycznych określających skalę i doniosłość sytuacji.

Mechanizm będzie również wspierać działania o charakterze prewencyjnym.

Uprawnione do finansowanie z PEF będą państwa-beneficjenci pomocy świadczonej przez Międzynarodową Agencję Rozwoju (IDA). Mechanizm ma osiągnąć operacyjność jeszcze w tym roku.

Oceniając doniosłość inicjatywy dość przytoczyć szacunki MBOiR, wedle których gdyby PEF funkcjonował w połowie 2014 roku, podczas pandemii Eboli w Zafryce Zachodniej, umożliwiłoby to istotnie ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, którego ofiarą padło 11'300 osób, a walka kosztowała już przeszło 17 mld USD (World Bank, World Bank Group Launches Groundbreaking Financing Facility to Protect Poorest Countries against Pandemics).

Brak komentarzy: