poniedziałek, 30 maja 2016

Zgromadzenie środowiskowe NZ

Przez cały ubiegły tydzień (od 23 do 27 maja) odbywało się w Nairobi druga sesja Zgromadzenia Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (United Nations Environmental Assembly - UNEA), z czego dwa ostatnie dni to tzw. panel wysokiego szczebla, w którym wzięli udział ministrowie środowiska, w tym polski minister Jan Szyszko (komunikat MŚ). 

UNEA powstało w wyniku przekształcenia Rady Zarządzającej UNEP w 2014 r. i odbywa się co dwa lata (nasz post). 


Celem sesji było omówienie bieżących problemów związanych z ochroną środowiska. W tym roku najważniejszym tematem była implementacja Porozumienia Paryskiego oraz przyjętych w ubiegłym roku celów rozwojowych. Pozostałe ważne tematy to walka z polowaniami na dzikie zwierzęta i handlem nimi. Kwestia ta, chociaż nie tak medialna jak zmiany klimatu jest przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony UNEP. Państwa zostały wezwane do tego, aby aktywniej angażować się w ochronę zwierząt.

W sumie uczestnicy UNEA przyjęli 25 rezolucji na różne tematy. Należy się spodziewać, że mają one znaczenie głównie polityczne i nie będą wpływały bezpośrednio na międzynarodowe prawo środowiska. Niestety ostatecze teksty wciąć są opracowywane i dopiero niedługo dostępne będą tu.

Brak komentarzy: