czwartek, 9 czerwca 2016

Nowa umowa w sprawie przeciwdziałania nielegalnym połowom

5 maja weszła w życie Umowa o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania. Umowa wprowadza nowe środki mające na celu przeciwdziałanie nielegalnym połowom poprzez nałożenie nowych wymogów na państwo portu. Państwa mają obowiązek nałożenia dodatkowych wymogów na obce statki wpływające do ich portów - przede wszystkim obowiązek uzyskania wcześniejszej zgody na wejście do portu, którego warunkiem jest podanie informacji o połowach. Niezarejestrowane połowy nie będą mogły zostać sprzedane w państwie-stronie umowy. Państwa będą także miały obowiązek sprawdzania prawdziwości, kompletności i rzetelności upoważnień do połowów i innych działań związanych z połowami. Poza prowadzeniem kontroli kolejnym elementem jest dzielenie się informacjami na temat statków, które zostały przyłapane na nielegalnych połowach lub posiadaniu nielegalnie złowionych ryb.

Umowa została przyjęta w 2009 r. w ramach FAO i do jej wejścia w życie konieczne było 25 ratyfikacji. Obecnie 30 stron ratyfikowało konwencję - 29 państw i Unia Europejska. Unia Europejska przystąpiła do konwencji jako jedyna, w imieniu wszystkich państw członkowskich. Unia Europejska, zgodnie z art 3 TFUE posiada wyłączną kompetencję w zakresie morskich zasobów biologicznych. Stroną umowy są także USA, Australia, Nowa Zelandia.

Brak komentarzy: