środa, 27 lipca 2016

Rozszerzenie misji ONZ w Republice Środkowej Afryki

Wczoraj Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie w rezolucji 2301 (2016) zdecydowała o rozszerzeniu misji ONZ (MINUSCA) w RŚA do 15 listopada 2017 roku, zobacz informację streszczającą przebieg obrad i rezolucję.

Rezolucja obejmuje szereg kwestii zarówno politycznych jak i prawnych. Między innymi wsparto w niej nowego prezydenta i nowo uformowany rząd. Wskazano na ich ważną rolę w przestrzeganiu postanowień Konstytucji, ochronie praw człowieka i wolności, zapewnieniu szczególnej opieki uchodźcom i zapewnieniu im możliwości bezpiecznego powrotu. 

Wyrażono oczekiwania, że grupy zbrojne złożą broń i bezwarunkowo uwolnią dzieci służące w siłach zbrojnych. Zaapelowano do władz, aby odniosły się do obecności sił zbrojnych w RŚA i przyjęły strategię aby je rozwiązać i rozbroić, przywracając w kraju stabilizację. Wskazano, że ważne jest aby władze podjęły środki w celu wzmocnienia instytucji wymiaru sprawiedliwości, oraz zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Oczekuje się, że specjalny sąd karny (pisaliśmy o nim np. tu) zacznie w końcu działać. Podkreślono jednak, że osoby odpowiedzialne za popełnienie zbrodni mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej przed MTK, jako że RŚA jest stroną Statutu Rzymskiego.

W rezolucji zawarto także apel do stron wojujących, aby skończyć z przemocą, morderstwami, wykorzystywaniem dzieci do walk, z przemocą seksualną. 

Co do misji pokojowej MINUSCA ustalono, że od teraz będzie ona składała się z 10750 osób personelu zbrojnego oraz ponad 2000 policjantów. Zdecydowano także o doposażeniu misji.

Brak komentarzy: