poniedziałek, 11 lipca 2016

Zakończenie 32. sesji Rady Praw Człowieka (13.06-08.07.2016)

Dnia 8 lipca br. Rada Praw Człowieka zakończyła swoją 32. regularną sesję. Rada potwierdziła działalność 5 mandatów tematycznych (w tym nowego ds. ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową), przyjęła 33 rezolucje i zakończyła procedurę powszechnego przeglądu okresowego w stosunku do 14 państw.

Po raz pierwszy w historii Rady wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich 193 państw członkowskich ONZ. Wśród całego szeregu dokumentów przyjętych przez Radę warto zwrócić uwagę na przedłużenie o kolejny rok mandatu krajowego dotyczącego Białorusi. W rezolucji Rada zwróciła się do władz białoruskich o przeprowadzenie reform sądownictwa w celu zagwarantowania pełnej niezależności i bezstronności sądownictwa, zagwarantowania zasady domniemania niewinności i rzetelnego procesu. Rezolucja sponsorowana przez 36 państw, z których zasadnicza większość nie jest członkami Rady, została przyjęta zaledwie 15 głosami za, przy 9 przeciw i 23 wstrzymujących się. Głosowanie to niestety pokazuje, że w obliczu kryzysu humanitarnego spowodowanego wojną w Syrii i w świetle innych dyskutowanych ważkich kwestii, dyktatura białoruska budzi coraz mniejsze zainteresowanie.

Brak komentarzy: