niedziela, 21 sierpnia 2016

ONZ uznaje swoją odpowiedzialność za epidemię cholery na Haiti

Po sześciu latach kontrowersji i sporów prawnych dotyczących winy misji ONZ, wysłanej na Haiti celem walki ze skutkami trzęsienia ziemi, które pochłonęło 220'000 ofiar (nasz post tutaj), za wybuch cholery, Organizacja uznała swoją współodpowiedzialność.

Jak poinformował rzecznik prasowy SG ONZ, Farhan Haq, Sekretarz Generalny Bank Ki-moon pracuje obecnie nad pakietem "pomocy materialnej" to ofiar epidemii. Szacuje się, że uprawionych do odszkodowania może być przeszło 800 000 osób, tj. ok. 7% ludności wyspy (NY Times, UN to Provide 'Material Assistance' to Haiti Cholera Victims). W wyniku choroby zginęło przeszło 9 200 osób, a w marcu b.r. średnia umieralność utrzymywała się na poziomie 37 osób miesięcznie.

Oświadczenie jest tym bardziej znamienne, że dotąd ONZ powoływało się w postępowaniach odszkodowawczych na immunitet dyplomatyczny (zob. nasz post nt. sprawy; 18 sierpnia amerykański sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji uznający immunitet NZ w sprawie).

Epidemię miały zapoczątkować nepalskie oddziały sił pokojowych poprzez skażenie rzeki w pobliżu bazy w Dolinie Arbonite. Nepal stanowi rejon endemicznego występowania cholery.

Brak komentarzy: