wtorek, 23 sierpnia 2016

USA ujawniają instrukcję zastosowania dronów bojowych

Mocą nakazu sądowego, wydanego na wniosek Amerykańskiej Unii Swobód Obywatelskich (ACLU), amerykańska administracja została zobowiązana do opublikowania zasad zastosowania dronów bojowych "poza terytorium USA i na obszarach prowadzenia działań zbrojnych". W praktyce kontrowersje dotyczą skali wykorzystania dronów w ramach, szeroko zakrojonych, działań antyterrorystycznych i związanych z tym ofiar ubocznych.

Z początkiem miesiąca poznaliśmy zatem przede wszystkim, wydane w maju 2013 r., Presidential Policy Guidance (PPG), roboczo określany mianem Playbook. Mimo że miało to wówczas stanowić element realizacji wyborczych obietnic w zakresie zwiększenia przejrzystości programu dronów, opinia publiczna dotąd znała tylko ogólny Factsheet. Dokument został odtajniony z pewnymi wyjątkami. Poznaliśmy ponadto 4 inne, również specjalnie zredagowane, dokumenty:
  • Raport nt. okeślania celów misji mających na celu eliminację lub pojmowanie celu,
  • Raport dotyczący "sił stowarzyszonych",
  • memorandum nt. implementacji PPG przez Departament obrony,
  • Raport o notyfikacjach dla Kongresu dotyczących wrażliwych operacji wojskowych oraz operacyjnych briefingów antyterrorystycznych.

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie ACLU, dla której jest to tylko jedna z trzech pozwów przeciwko administracji amerykańskiej w sprawach tzw. selektywnej eliminacji (targeted killing).

Brak komentarzy: