poniedziałek, 19 września 2016

Selekcja spraw przez Urząd Prokuratora MTK

Urząd Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego opublikował w zeszłym tygodniu długo oczekiwany dokument pt. Policy paper on Case Selection and Prioritisation, zobacz  tu.  Dokument dotyczy strategii Prokuratora w zakresie selekcji sytuacji i spraw, a więc tego, na jakiej podstawie Prokurator wybiera sprawy, które będą rozpatrywane przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Dokument oparty jest zarówno na dotychczasowej praktyce Urzędu, jak i Izb Trybunału. Przez kilka ostatnich miesięcy dokument był upubliczniony, jako projekt i konsultowany w gronie znawców przedmiotu.

Dokument przyjęto po to, aby zminimalizować swobodę Urzędu w zakresie selekcji spraw i w sposób jasny, i konkretny określić kryteria, którymi będzie się kierował Urząd, czyniąc proces selekcji bardziej transparentnym. Wg dokumentu najważniejszym kryterium selekcji jest waga spraw, którą bierze się także pod uwagę przy określaniu stopnia odpowiedzialności danej osoby i wymiarze kary (par. 6 dokumentu oraz 35 i n.). Dokument określa także zasady działania Urzędu, precyzując, co należy rozumieć pod pojęciami niezależności, bezstronności, czy obiektywizmu. W końcu dokument wprowadza także wyraźny podział na sprawy, które zostały wybrane w procesie selekcji i sprawy, które będą miały pierwszeństwo, jeśli chodzi o ich rozpatrzenie przez Izby MTK. Przedstawiono nawet kryteria oceny pierwszeństwa spraw, które sprowadzają się do tego, aby spośród wyselekcjonowanych spraw wyłonić te, które dają szansę na to, że prowadzone postępowanie będzie efektywne i pomyślnie doprowadzi do skazania sprawcy.

Brak komentarzy: