poniedziałek, 10 października 2016

Europejski i Światowy dzień przeciwko karze śmierci

Z okazji obchodzonego dziś Europejskiego i Światowego dnia przeciwko karze śmierci Sekretarz Generalny UE i Wysoka Przedstawiciel UE ds. Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa opublikowali wspólne oświadczenie, w którym potwierdzili trwały sprzeciw obu organizacji przeciwko karze śmierci podkreślając, że jest ona sprzeczna z godnością człowieka. W oświadczeniu potępiono działania władz Białorusi, która jest jedynym państwem europejskim stosującym karę śmierci. Podkreślono, że wprowadzenie moratorium na wykonywanie tej kary byłoby decydującym krokiem zbliżającym Białoruś do europejskich standardów prawnych.

Co ważne we wspólnym oświadczeniu znalazły się odwołania zarówno do Karty Praw Podstawowych UE, jak i do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Pokazuje to, że choć formalnie na razie nie widać horyzontu czasowego przystąpienia UE do EKPCz, ale prezentowanie wspólnego stanowiska RE i UE w zakresie ochrony praw człowieka ma miejsce coraz częściej.

Brak komentarzy: