niedziela, 23 października 2016

Komisja Europejska podejmuje próbę złagodzenia oporu Walonii (w zakresie ISDS)

W związku z belgijskim (a właściwie walońskim) sprzeciwem wobec zawarcia CETA (zob. nasze posty tu i tu), Rada Europejska nie zdołała w miniony piątek upoważnić Komisji Europejskiej do podpisania tekstu umowy na planowanym na 27 października szczycie. Podkreślono jedyne doniosłość zgody na tymczasowe stosowanie traktatu (EC, European Council urges swift decision on CETA).

W związku z wezwaniem kanadyjskiego premiera Justina Trudeaua, aby Europa do poniedziałku potwierdziła lub odwołała czwartkowy szczyt bilateralny, UE wyznaczyła Walonii termin podjęcia przedmiotowej decyzji do poniedziałku (Reuters, EU sets Belgium Monday deadline to back Canada trade deal). Nie zwlekając z odpowiedzią, waloński premier Paul Magnette stwierdził, że naciski czasowe są sprzeczne z zasadą demokratycznego dialogu, a sprawa wymaga dłuższego namysłu. 
Skłoniło to KE do koncyliacyjnych gestów.

Komisja przekazała dziś rządowi Walonii projekt Deklaracji Królestwa Belgii (i państw członkowskich...) przy wsparciu Komisji Europejskiej ws. ochrony inwestycji i sądu inwestycyjnego

Według deklaracji, wgląd do której uzyskała l'AFP, m.in. podkreślono, że zgodnie z tradycjami sądowymi państw członkowskich UE, Kanady oraz trybunałów międzynarodowych, międzynarodowy sąd inwestycyjny miałby działać na rzecz wzmocnienia rządów prawa, a zarazem miałby stać się rozwiązaniem modelowy dla innych międzynarodowych traktatów gospodarczych (RTBF, CETA: le texte de la Commission européenne pour rassurer la Wallonie). Postanowienia w zakresie arbitrażu inwestycyjnego nie mogłyby również nawet tymczasowo wejść w życie bez ratyfikacji przez parlamenty narodowe. Podkreślono wreszcie, że wybór arbitrów obu instancji odbywałby się pod ścisłą kontrolą demokratyczną oraz podjęto by starania na rzecz zrównania możliwości korzystania z tej ochrony prawnej również przez Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

Zdaniem unijnych dyplomatów dokument odnosi się do wszystkich wątpliwości zasygnalizowanych w tym zakresie przez premiera Magnette (Le Monde, CETA : l’UE fait un geste en faveur de la Wallonie qui se dit « déçue »). Przedstawiciele Walonii wyrazili natomiast rozczarowanie propozycją.

Brak komentarzy: