poniedziałek, 24 października 2016

Sędziowie strasburscy versus sztuczna inteligencja - algorytm pozwalający przewidzieć wynik rozstrzygnięcia ETPCz

Zawsze o Trybunale strasburskim piszemy z powagą, ponieważ jest on wyjątkowym organem sądowym, który zapewnia poszanowanie podstawowych praw jednostki w zderzeniu z aparatem władzy - nie są to więc tematy lekkie. Dziś jednak warto odnotować, że media brytyjskie szeroko rozpisują się nad wynikami niedawno przeprowadzonego projektu naukowego autorstwa naukowców z Wlk. Brytanii i USA, którzy stworzyli algorytm pozwalający przewidzieć wynik rozstrzygnięcia strasburskiego. Skuteczność algorytmu w stosunku do spraw już rozstrzygniętych wynosiła 79 %! Badacze określili dokładne dane dotyczące 584 skarg odnoszących się do trzech najczęściej naruszanych artykułów Konwencji: art. 3, art. 6 i art. 8. Aby wyniki były jak najbardziej wiarygodne wybrano po równo sprawy, w których Trybunał stwierdził naruszenie i takie, w których do naruszenia nie doszło. W najbliższej przyszłości naukowcy zamierzają poszerzyć bazę danych o kolejne przypadki, by na tej podstawie możliwe było "prorokowanie" coraz większej liczby kolejnych rozstrzygnięć. Jak podkreślają sami autorzy projektu ich celem nie jest "wyeliminowanie" potrzeby wydawania rozstrzygnięć przez sędziów strasburskich - można bowiem założyć, że podobne algorytmy mogą zostać stworzone w odniesieniu do innych sądów, ale między innymi wyposażenie potencjalnych skarżących w mechanizm, który pozwoli im na weryfikację powodzenia ich skargi. Oczywiście takie wytłumaczenie jest jedynym dopuszczalnym obecnie, ale kto wie, co przyniesie przyszłość ...

Brak komentarzy: