niedziela, 4 grudnia 2016

Apel Komisarza Praw Człowieka do polskiego Senatu w sprawie zmian w ustawie o zgromadzeniach

Komisarz Praw Człowieka zaapelował do polskiego Senatu o nieprzyjmowanie zmian uchwalonych przez Sejm do ustawy o zgromadzenia uznając je za zbyt restrykcyjne i ograniczające prawo do wolności zgromadzeń. Komisarz uznał, że nowe przepisy w sposób niepotrzebny i nieproporcjonalny będą ograniczały prawo do wolności zgromadzeń dużej części populacji w sprzeczności z art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Równocześnie jednak zwrócił się do władz polskich z apelem o spowolnienie tempa zmian przepisów dotyczących korzystania przez obywateli z podstawowych praw człowieka. 
Przepisy przepisami, pozostaje poczekać, jak stosowane będą one w praktyce, ponieważ nie zapominajmy, że ETPCz nie zajmuje się skargami o charakterze actio popularis, a ocenia zachowania władz w relacji do poszczególnych wydarzeń i ich wpływu na możliwość korzystania przez jednostki z przysługujących im praw. 

Brak komentarzy: