wtorek, 6 grudnia 2016

Kolejne porozumienie w sprawie transferu danych osobowych między UE a USA

W ubiegły czwartek, 1 grudnia, Parlament Europejski wyraził zgodę na zawarcie tzw. „umowy parasolowej” między UE a USA w sprawie ochrony danych osobowych przekazywanych w ramach postępowań karnych. Porozumienie zostało podpisane w czerwcu b.r., ale jego wejście w życie wymagało dodatkowej akceptacji ze strony PE.

„Umowa parasolowa” obejmuje gwarancję ochrony transferu danych osobowych (m.in. nazwisk, adresów, informacji o karalności) w ramach współpracy policyjnej i sądowej. Jest pierwszym tego typu porozumieniem między Unią a USA. Do tej pory poziom ochrony danych osobowych przekazywanych w sprawach karnych ustalany był pomiędzy państwami członkowskimi UE a USA na podstawie umów dwustronnych. Nie podlegał on zatem dodatkowej ochronie unijnej. 

Jak argumentowała unijna komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourova: „porozumienie parasolowe ma duże znaczenie dla ochrony wszystkich Europejczyków. Dotychczas Amerykanie mieli taką ochronę, kiedy ich dane trafiały do UE, w drugą stronę już tych zabezpieczeń brakowało. Teraz dane przekazywane do USA w celu ochrony przed przestępczością będą chronione w taki sam sposób, w jaki są chronione w UE. Obowiązywać będą też takie same jak w Unii środki odwoławcze oraz procedury kontrolne”.

Brak komentarzy: