sobota, 3 grudnia 2016

Niemcy przejmują prezydencję G20

1 grudnia Niemcy przejęły roczną prezydencję G20. Mottem koordynacji w nadchodzącym roku ma być „kształtowanie wzajemnie powiązanego świata” (Shaping an interconnected world). Szczególną nacisk ma zostać połączony na bardziej inkluzywny i zrównoważony wzrost (tj. bardziej egalitarny podział korzyści oraz z większą odpowiedzialnością za przyszłe pokolenia), oraz stabilność gospodarczą. Jak podkreślił minister finansów Wolfgang Schäuble, rozwiązanie światowych problemów będzie możliwe jedynie w drodze współpracy (G20 Germany, Global Solutions Needed for Global Challenges: Wolfgang Schäuble on the Launch of the G20 Presidency).

W obszarze regulacyjnym będzie się to przejawiać m.in. w dalszych regulacjach finansowych, w tym w odniesieniu do sektora shadow banking (The Federal Government, Germany’s G20 Presidency begins). 

Z kolei w ramach uznania rozszerzonej odpowiedzialności G20 za losy świata, państwa podejmą wysiłki na rzecz zapewnienia zrównoważonego wzrostu w Afryce. W czerwcu, w Berlinie odbędzie się specjalna konferencja „Partnerstwo z Afryką”.

Wreszcie istotnym elementem niemieckiej prezydencji ma być dialog ze społeczeństwem obywatelskim.

Najważniejszym politycznym wydarzeniem prezydencji będzie szczyt przywódców państw, który odbędzie się w dniach 7-8 lipca 2017 r. w Hamburgu.

Brak komentarzy: