niedziela, 31 grudnia 2017

Z PPM w 2018 rok!

Drodzy Przyjaciele PPM,

żegnając stary a wkraczając w (kalendarzowo) 5. rok działania Bloga, chcieliśmy podsumować naszą dotychczasową znajomość z nadzieją, że dzięki temu będziemy się jeszcze częściej spotykać!

W 2017 roku opublikowaliśmy 300 postów i 245 ogłoszenia. W tym okresie odwiedziliście stronę główną przeszło 116'000 razy (a łącznie przeszło 567 tyś. wejść) a PPM Ogłoszenia były wertowane ponad 16 tyś. razy (prawie 57,5 tyś. wizyt od czasu stworzenia osobnego bloga ogłoszeń)!!!

3. najbardziej popularne wpisy w historii PPM utrzymały pozycje na podium:


Najliczniejsze grono czytelników znajduje się w Polsce, jednak liczba wejść z USA, Francji, Niemiec i Rosji sięga dziesiątek tysięcy, w regularne wizyty odnotowujemy również z Ukrainy, Turcji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Dziękujemy za mijający rok! W przyszłym życzymy nam wszystkim jeszcze częstszych spotkań... najchętniej w formie dyskusji za pośrednictwem komentarzy, do czego tradycyjnie zachęcamy!

Jeszcze bardziej udanego 2018!

sobota, 30 grudnia 2017

Nowe sankcje dla Korei Północnej

Rakieta balistyczna Korei Północnej, test z 28 listopada 2017 r.
Źródło: AP, http://next.gazeta.pl/next/51,151003,22829132.html?i=1

Tuż przed końcem roku, 22 grudnia, Rada Bezpieczeństwa (RB) przyjęła rezolucję 2397 dotyczącą nowych sankcji wobec Korei Północnej. Stanowią one reakcję ONZ na próbę rakietową Pjongjangu dokonaną w dniu 28 listopada. Wystrzelony pocisk to międzykontynentalna rakieta balistyczna (ICBM). Pocisk przeleciał ponad tysiąc kilometrów i zatonął w Morzu Japońskim, prawdopodobnie w wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii. W odpowiedzi na ten akt RB jednogłośnie zdecydowała przede wszystkim o drastycznym ograniczeniu dostaw ropy naftowej i produktów z niej pochodzących – do pół miliona baryłek rocznie, czyli o aż 90 proc. Ponadto, pracownicy z Korei Północnej zatrudnieni za granicą, będą musieli wrócić do kraju w ciągu roku – reżim zarabia na ich pracy, ONZ twierdzi, że zatrudnieni są w warunkach zbliżonych do niewolniczych. Władze Korei Północnej ogłosiły, że nowe sankcje są równoznaczne z całkowitą blokadą gospodarczą kraju i stanowią akt wojny. Zagroziły przy tym ukaraniem tych, którzy sankcje wsparli. W ostatnich dnia presja na reżim północnokoreański została zwiększona przez USA oraz Chiny. Działania tych ostatnich mogą być szczególnie dotkliwe, gdyż Pekin jest głównym partnerem handlowym Pjongjangu – handel z nim daje ponad 80 proc. wymiany ogółem. Co więcej, Chiny zapewniają nie tylko dostawy podstawowych surowców, ale także pieniędzy, których odcięty od świata reżim bardzo potrzebuje. 

piątek, 29 grudnia 2017

TS UE: koraniczny rozwód prywatny nie może być uznany w UE

W ubiegłą środę, 20 grudnia, Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że rozporządzenie 1259/2010 w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej (tzw. rozporządzenie Rzym III) nie ma zastosowania do talaku - dopuszczalnej w niektórych państwach muzułmańskich formy zakończenia małżeństwa poprzez trzykrotne powtórzenie specjalnej formuły (sprawa C-372/16 Soha Sahyouni v. Raji Mamischowi).

czwartek, 28 grudnia 2017

Guest post: Jak rozprawić się z platformami w pięćdziesięciu akapitach, czyli o wyroku Asociación Profesional Élite Taxi v Uber Systems Spain SL

Uber – a przez pierwsze dwa lata istnienia przedsiębiorstwa, co znamienne, UberCab - istnieje od dziewięciu lat. Fakt, że w 2015 roku przeciwko Uberowi toczyły się 173 postępowania tylko w Stanach Zjednoczonych, a prawne działania w sprzeciwie wobec działalności przedsiębiorstwa podjęte zostały w państwach na całym globie, ilustruje jak bardzo kontrowersyjna stała się działalność start-upu. Na forum unijnym szerszą dyskusję o Uberze rozpoczęła majowa opinia (komentarz do opinii na blogu) Rzecznika Generalnego Macieja Szpunara. Wydany 20 grudnia 2017 roku wyrok w tej sprawie stanowi przełomowy moment w zakresie tworzenia unijnego stanowiska wobec innowacyjnych modeli biznesowych. 

środa, 27 grudnia 2017

Kolejne państwo przenosi ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy

Jimmy Morales i Benjamin Netanyahu w Jerozolimie w 2016 r.
Źródło: https://www.ndtv.com/world-news/guatemala-to-move-embassy-to-jerusalem-says-president-jimmy-morales-1791785

Po decyzji USA o przeniesieniu ambasady amerykańskiej z Tel Awiwu do Jerozolimy (zob. nasz post tutaj) podobny krok ogłosiła Gwatemala. Przedstawiciele tego państwa głosowali przeciwko rezolucji Zgromadzenia Ogólnego (ZO) z dnia 21 grudnia 2017 r., w której stwierdzono, że wszelkie próby zmiany statusu Jerozolimy będą nieważne i nie będą wywoływać skutków prawnych. Faktycznie odnosiła się ona do decyzji USA o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela i przeniesieniu tam amerykańskiej ambasady z Tel-Awiwu (zob. tu) i stanowiła odpowiedź na zawetowanie (w dniu 18 grudnia) przez USA projektu rezolucji Rady Bezpieczeństwa (RB) dotyczącej poszanowania dotychczasowego statusu Jerozolimy. W rezolucji ZO z 21 grudnia, przyjętej przytłaczającą większością głosów członków ONZ, wezwano do wypełniania zobowiązań wynikających ze wcześniejszych rezolucji RB, w szczególności rezolucji RB ONZ 478 (1980) o nieustanawianiu misji dyplomatycznych w Jerozolimie (pisaliśmy o tym na blogu: tu). Dla procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie decyzja Gwatemali stanowi kolejny krok w nieznane.

wtorek, 26 grudnia 2017

ESIL zaprasza do współpracy polskich badaczy

Na prośbę European Society of International Law redakcja bloga PPM przekazuje poniższą informację. 

European Society of International Law (ESIL) jest największym europejskim stowarzyszeniem zrzeszającym osoby zajmujące się naukowo prawem publicznym międzynarodowym. Członkami Stowarzyszenie są zarówno doświadczeni badacze jak i osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Zadaniem ESIL jest tworzenie warunków do wymiany poglądów i współpracy pomiędzy europejskimi badaczami, a także stymulowanie dyskusji naukowej w tym obszarze. W tym celu stowarzyszenie angażuje się w szczególności w organizację konferencji, warsztatów, wykładów oraz innych wydarzeń naukowych. 

ESIL pragnie zachęcić badaczy z Polski do włączenia się w działalność stowarzyszenia. Z członkostwem w ESIL jest związanych szereg korzyści. Członkowie są informowani o wszystkich wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenie, mają możliwość włączenia się w prace grup roboczych (pełna lista grup jest dostępna tu), uzyskują bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej European Journal of International Law, otrzymują kwartalny newsletter oraz comiesięczne ESIL Updates, jak również mają możliwość promowania organizowanych przez siebie wydarzeń naukowych na stronach ESIL.

By zwiększyć zainteresowanie swoją działalnością ESIL zdecydował się na obniżenie opłat członkowskich dla państw sklasyfikowanych jako „upper-middle income”. Do grupy tej należy również Polska. Roczna obniżona opłata wynosić będzie w 2018 r. 50 EUR. 

Więcej szczegółów dotyczących ESIL można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia.

poniedziałek, 25 grudnia 2017

Izrael opuszcza UNESCO

http://www.klove.com/news/2017/12/22/Israel-Leaving-UNESCO-Over-U-N-Attacks-On-Jewish-State-U-S-Likely-To-As-Well

W piątek, 22 grudnia 2017 r., władze Izraela wydały oświadczenie, w którym poinformowały o wycofaniu członkostwa tego państwa z UNESCO. Oficjalna nota ma zostać złożona do końca 2017 r. Zgodnie z art. II ust. 6 Aktu Konstytucyjnego UNESCO, Izrael przestanie być członkiem tej organizacji z dniem 31 grudnia 2018 r. Emmanuel Nahshon, rzecznik izraelskiego MSZ, powiedział, że powodem takiej decyzji były "próby organizacji, zmierzające do wyrugowania żydowskiej historii z izraelskiej ziemi" (zob. Gazeta.pl). Tym samym, potwierdziły się wcześniejsze zapowiedzi o planowanym wystąpieniu Izraela z UNESCO (zob. tu i tu), składane w październiku przy okazji podobnej deklaracji ze strony USA (o czym pisaliśmy na blogu tutaj).

niedziela, 24 grudnia 2017

Życzenia Świąteczne

     Puszcza Białowieska, Źródło: Newsweek

Drodzy Przyjaciele,

Życzymy Wam na święta czy przesilenie, lub po prostu w te dni wolne, spokoju, czasu na refleksję, serdecznych relacji z rodziną i przyjaciółmi, oraz śniegu. Póki go nie ma, ilustrujemy życzenia zdjęciem Puszczy Białowieskiej.

Redakcja Bloga PPM

sobota, 23 grudnia 2017

Zeid Ra’ad Al-Hussein rezygnuje z ubiegania się o drugą kadencję Wysokiego Komisarza NZ do spraw Praw Człowieka

Foreign Policy poinformowało, iż Zeid Ra’ad Al-Hussein ogłosił pracownikom swojego biura, że w związku z drastycznym pogorszeniem się klimatu wokół praw człowieka na świecie nie będzie ubiegał się o drugą kadencję Wysokiego Komisarza NZ do spraw Praw Człowieka. Jego czteroletnia kadencja kończy się w sierpniu 2018 r. 

Z cytatów z e-maila, jaki wysłał do pracowników swojego biura wynika, iż jordański książę Zeid Ra’ad Al-Hussein ma poważne wątpliwości, czy ONZ nadal może pełnić istotną rolę w promocji praw człowieka. W związku z powyższym Wysoki Komisarza wskazał:

“After reflection, I have decided not to seek a second four-year term. To do so, in the current geopolitical context, might involve bending a knee in supplication; muting a statement of advocacy; lessening the independence and integrity of my voice (…)”.

piątek, 22 grudnia 2017

Stany Zjednoczone przegrywają głosowanie dotyczące Jerozolimy w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ

Historię porażki USA należy zacząć jednak od wydarzeń z poniedziałku, kiedy to Stany Zjednoczone zawetowały projekt rezolucji dotyczącej statusu Jerozolimy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Proponowana rezolucja była krótka, z zaledwie czterema paragrafami, które mimo że nie odwoływały się bezpośrednio do decyzji Stanów Zjednoczonych o przeniesieniu ambasady z Tel-Awiwu do Jerozolimy, to jednak implicite stanowiły o niezgodności z prawem międzynarodowym decyzji prezydenta Trumpa.

czwartek, 21 grudnia 2017

Podsumowanie 16 Zgromadzenia Państw Stron Statutu MTK

Kilka dni temu zakończyło się Zgromadzenie Państw Stron Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego i właśnie na stronie Zgromadzenia www.icc-cpi.int/asp zamieszczono przyjęte podczas Zgromadzenia rezolucje. 

Informowaliśmy na blogu o najważniejszych kwestiach, m.in. o przyjętych poprawkach dotyczących zbrodni wojennych (zobacz wpis sprzed paru dni), zobacz rezolucję tu a także o aktywacji jurysdykcji MTK odnośnie do zbrodni agresji, zobacz rezolucję tu. 

środa, 20 grudnia 2017

Czy Komisja Europejska uruchomi art. 7 TUE przeciwko Polsce? Kalendarium działań Komisji (od lipca 2017)

W oczekiwaniu na zapowiadaną dzisiejszą decyzję Komisji Europejskiej w sprawie ewentualnego uruchomienia art. 7 wobec Polski przypominamy, jakie działania Komisja podjęła w ciągu ostatniego półrocza (tj. od lipca 2017 r.)

1. 26 lipca 2017 
Komisja zdecydowała o podjęciu kolejnych działań (zgodnie z zapowiedziami z 19 lipca) w odniesieniu do Polski w związku z tzw. reformą polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wprawdzie Komisja doceniła (zob. uwagi wiceprzewodniczącego KE F. Timmermansa) to, że prezydent Andrzej Duda zawetował dwie z czterech kontrowersyjnych ustaw, tj. ustawę o Sądzie Najwyższym i ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jednak weto, choć oddaliło (na razie?) niebezpieczeństwo rozwiązań niekonstytucyjnych i naruszających zasadę trójpodziału władzy w stosunku do SN i KRS (zob. analizy i opinie m.in. Biura Legislacyjnego Senatu - tu i tu, Dziennika Gazeta Prawna - tu i tu) nie zmienia sytuacji z punktu widzenia ochrony praworządności i wykonywania zobowiązań wynikających z prawa UE. Przyjęte zostały bowiem dwie pozostałe ustawy, które budzą wątpliwości KE - zmieniające ustawę o ustroju sądów powszechnych (z 12 lipca 2017) i ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i inne ustawy (z 11 maja 2017 r.). 

wtorek, 19 grudnia 2017

Nowy doradca do spraw płci przy prokuratorze MTK

Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Fatou Bensouda ustanowiła dziś nowego doradcę do spraw płci (gender), została nią Patrycja V. Sellers,  prawniczka, specjalistka od międzynarodowego prawa karnego. Nie jest to pierwsza doradczyni do spraw płci, do tej pory z Biurem prokurator współpracowała miedzy innymi Brigid Inder oraz Catharine MacKinnon. Powołując nowych doradców Prokurator MTK realizuje  polityki Biura określone w dokumencie dotyczącym zbrodni seksualnych i zbrodni opartych na płci. Zobacz tu.
Warto pamiętać, że kiedy chodzi nam o płeć - w Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego określono to wyraźnie w art. 7 ust. 3, że "pojęcie "płeć" (gender) odnosi się do dwóch płci: męskiej i żeńskiej w kontekście społecznym. Pojęcie "płeć" (gender) nie ma żadnego innego znaczenia od wskazanego powyżej".

Odnośnie do pojęć sex (który przed MTK oznacza biologiczne i fizjologiczne cechy pozwalające na odróżnienie kobiety od mężczyzny) czy gender, pomocny jest portal Światowej Organizacji Zdrowia: http://www.who.int/gender-equity-rights/en/ do którego odwołuje się zresztą Biuro Prokurator MTK. 

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Konferencja Ministerialna WTO - co oznacza brak decyzji?

W dniach 10-13 grudnia w Buenos Aires odbyła się Konferencja Ministerialna. Stanowiła raczej pokaz braku jedności wśród państw, głębokich podziałów oraz ograniczonych możliwości decyzyjnych WTO. Podjęto w zasadzie jedną decyzję - dotyczącą subwencjonowania rybołówstwa (dostępna tu), której kwintesencją jest zobowiązanie członków do przyjęcia porozumienia w 2019 r. Za największe osiągnięcie konferencji należy jednak uznać podjęcie inicjatyw dotyczących e-commerce, inwestycji oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Niestety jednak nie udało się w tym sprawach osiągnąć nawet tak małego kompromisu jak rozpoczęcie prac nad porozumieniem w tych sprawach w przyszłości. Deklaracje rozpoczęcia prac zostały jedynie sformułowane przez znaczące grupy państw w formie wspólnych oświadczeń.

niedziela, 17 grudnia 2017

Nowa publikacja "The Case of Crimea's Annexation under International Law"
Z radością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar ukazała się właśnie książka pt. "The Case of Crimea's Annexation under International Law". Obejmuje ona szesnaście obszernych studiów poświęconych problematyce aneksji Krymu przez Rosję w 2014 r., analizowanej zarówno z perspektywy prawa międzynarodowego, jak i stosunków międzynarodowych. Wielką zaletą publikacji jest dialog pomiędzy autorami reprezentującymi różne poglądy i sposoby argumentacji naukowej oraz pasjonująca debata pomiędzy stanowiskami państw: Rosji i Ukrainy. To pierwsza tak obszerna, wielowątkowa analiza kwestii aneksji Krymu w literaturze prawa międzynarodowego. 

Książka stanowi wspólne przedsięwzięcie Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwa Naukowego Scholar i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Została przygotowana pod redakcją Władysława Czaplińskiego, Sławomira Dębskiego, Rafała Tarnogórskiego oraz naszej redakcyjnej koleżanki, Karoliny Wierczyńskiej. Wśród autorów poszczególnych rozdziałów znają się także autorzy naszego bloga: Patrycja Grzebyk, Łukasz Gruszczyński i Marcin Menkes. 

Serdecznie gratulujemy Redaktorom i Autorom. 

Wszystkich Czytelników zachęcamy do lektury!

Więcej informacji na stronie wydawnictwa Scholar.

sobota, 16 grudnia 2017

Kolejny krok na drodze do równouprawnienia par jednopłciowych - wyrok Orlandi i inni p. Włochom

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w składzie Izby wyrok, który jeżeli stanie się prawomocny, będzie niewątpliwie istotnym orzeczeniem systemu strasburskiego. Wyrok w sprawie Orlandi i inni p. Włochom, wydany większością głosów 5 do 2, zapadł w sprawie wniesionej przez sześć par homoseksualnych i dotyczył sytuacji braku prawnej możliwości zarejestrowania we Włoszech w jakiejkolwiek formie małżeństw zawartych przez te pary poza granicami państwa. Należy jednak podkreślić, że skargi dotyczyły stanu prawnego, który obowiązywał we Włoszech do 2016 r., kiedy to wprowadzono tam możliwość zawierania związków jednopłciowych i rejestracji jako takie związki małżeństw zawartych za granicą. Zmiana prawa była wynikiem wykonania przez władze włoskie wyroku Oliari i inni p. Włochom (na blogu pisaliśmy o nim tu), w którym Trybunał ocenił brak jakiejkolwiek ochrony prawnej dla par homoseksualnych jako naruszenie art. 8 EKPC (prawo do życia rodzinnego). 

piątek, 15 grudnia 2017

Poprawki do Statutu MTK - agresja oraz trzy "nowe" zbrodnie wojenne objęte jurysdykcją MTK!

Zgromadzenie Państw Stron Statutu Rzymskiego na swojej 16. sesji przyjęło w drodze konsensusu i bez większych kontrowersji poprawki rozszerzające katalog zbrodni wojennych popełnianych zarówno w konfliktach międzynarodowych, jak i niemiędzynarodowych. 

Do zbrodni wojennych zaliczono w każdym konflikcie zbrojnym:

czwartek, 14 grudnia 2017

UNCITRAL rozpoczyna prace nad reformą ISDS

Jak informowaliśmy w lipcu b.r., Komisja NZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) ogłosiła wszczęcie prac nad możliwością rewizji sytemu rozstrzygania międzynarodowych sporów państwo-inwestor, jak również możliwości ukonstytuowania nowego, multilateralnego sądu inwestycyjnego. Ostatecznie prace zostały podjęte w Wiedniu na 34. sesji III Grupy Roboczej UNCITRAL, obradującej w dniach 27 listopada - 1 grudnia. Na obecnym etapie uczestnicy mają dopiero ustalić, które kwestie wymagają reformy, a dopiero następnie podjąć próbę jej przeprowadzenia. Ze względu na silne nacechowanie polityczne problematyki nawet wybór forum w ramach którego mają być prowadzone prace, miał strategiczne znaczenie, a potencjał konfliktu ujawnił się już na samym początku. 

środa, 13 grudnia 2017

USA w ogniu krytyki po decyzji o przeniesieniu ambasady do Jerozolimy

W ubiegły piątek, 8 grudnia, na wniosek Szwecji, Egiptu, Francji, Włoch, Senegalu, Wielkiej Brytanii i Urugwaju odbyło się posiedzenie RB ONZ, na którym dyskutowano sprawę przeniesienia ambasady USA z Tel-Awiwu do Jerozolimy.

Wśród argumentacji prawnej państw można wskazać w szczególności na to, iż:
  • państwa uznały, że podstawą do zachowania status quo były rezolucje RB ONZ 2334 (2016), 478 (1980) i 242 (1967), a decyzja prezydenta Trumpa narusza je i dlatego jest niezgodna z prawem międzynarodowym;
  • członkowie RB ONZ wspominali o naruszeniu przez USA Karty Narodów Zjednoczonych, ale bez podawania konkretnych postanowień Karty, które decyzja USA łamie (a mogliby powołać się np. na prawo do samostanowienia, utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, ewentualnie na zakaz ingerencji w sprawy wewnętrzne państw). Jedynie przedstawiciel Egiptu odwołał się ogólnie do jednego z celów Karty, jakim było powstrzymanie w przyszłości wojen i uregulowanie „stosunków między narodami w erze, w której podobno bierze się pod uwagę podstawowe prawa wszystkich narodów na równych zasadach”; tymczasem, według Egiptu, decyzja USA jest testem dla zasady rządów prawa;

wtorek, 12 grudnia 2017

Szczyt "jedna planeta" w Paryżu

Z inicjatywy prezydenta Macrona, z okazji drugiej rocznicy przyjęcia Porozumienia Paryskiego odbył się dziś w Paryżu szczyt poświęcony problemom klimatu i środowiska, nazwany "One Planet Summit". W czasie szczytu odbyły się cztery panele poświęcone finansowaniu działań klimatycznych, zielonym finansom dla biznesu, przyspieszeniu lokalnych i regionalnych akcji na rzecz klimatu, wzmocnieniu polityk na rzecz ekologicznej i włączającej transformacji. Dodatkowo odbyła się agora podczas której w trzech panelach zaprezentowano 12 projektów różnego rodzaju. Szczegółowy program wraz z listą panelistów dostępny jest tu. W konferencji wzięło udział około pięćdziesięciu głów państw/szefów rządów, ale także wielu przedstawicieli organizacji międzynarodowych, władz lokalnych, biznesu oraz znani działacze na rzecz klimatu, np. Leonardo DiCaprio czy były sekretarz stanu USA John Kerry. 

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Zielone światło dla drugiej fazy negocjacji w sprawie Brexitu

8 grudnia przewodniczący Komisji Europejskiej, J.-C. Juncker poinformował, że doszło do przełomu w negocjacjach w sprawie Brexitu. Oznacza to, że Komisja zarekomenduje w najbliższy czwartek Radzie Europejskiej przejście do drugiej fazy negocjacji. Ostateczna decyzja zależeć będzie od szefów państw lub rządów państw członkowskich Unii, ale trudno przypuszczać, by nie udzielono poparcia temu wnioskowi. 

niedziela, 10 grudnia 2017

Polska przegrywa arbitraż inwestycyjny Abris

Z opóźnieniem, ale za to z niecierpliwie wyczekiwanym dostępem do wyroku arbitrażowego SCC Arbitration No.: V 2014/163, chcieliśmy poinformować o przegranej Polski w arbitrażu inwestycyjnym przed Sztokholmską Izbą Handlową (SCC) w sprawie funduszu private equity Abris i niepokojących sygnałach z Ministerstwa Finansów odnośnie do dalszego postępowania w sprawie.

Przedmiotem sporu - formalnie wszczętego przez luksemburski PL Holdings S.a.r.l. - były decyzje Komisji Nadzoru Finansowego z 2014 r. najpierw o uniemożliwieniu Abrisowi wykonywania prawa głosu z akcji w FM Banku PBP (obecnie Nest Bank), a następnie zmuszenie do sprzedaży 99,6% udziałów w tymże banku. KNF utrzymywał wówczas, że inwestor nie dawał gwarancji "ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem”. Zastrzeżenia Komisji budziły m.in. zakres uprawnień Rady Nadzorczej czy obawy o konflikt interesu zarządzających bankiem. Mimo modyfikacji w sposobie zarządu KNF niekorzystne decyzje utrzymał, aż do czasu przeniesienia własności udziałów, żeby po po 5. krotnym (sic!) odroczeniu rozpatrzenia odwołania od decyzji ostatecznie ją w 2015 r. uchylić (tak: interpelacja poselska nr 15392 Jacka Wilka). Według informacji posła Wilka decyzja z 2015 r. w sprawie uchylenia wcześniejszych decyzji została przez KNF utajniona.

Abris zastosował się do decyzji KNF sprzedając udziały funduszowi AnaCap, a następnie na podstawie art. 4 BITu między Polską a Belgią i Luksemburgiem wszczął postępowanie o stwierdzenie bezprawnego wywłaszczenia i zapłatę odszkodowania w wysokości przeszło 2,1 mld zł.

sobota, 9 grudnia 2017

MKOL zawiesza Rosyjski Komitet Olimpijski

Rada Wykonawcza Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, działając na podstawie druzgocącego dla Federacji Rosyjskiej raportu ws. państwowego systemu wsparcia dopingowego dla sportowców, podjęła decyzję o nałożeniu dotkliwych sankcji na rosyjski komitet olimpijski, w istocie zawieszając go w prawach uczestnika międzynarodowego ruchu olimpijskiego.

In this file photo taken Saturday, March 8, 2014, Russian President Vladimir Putin, foreground, watches downhill ski competition of the 2014 Winter Paralympics in Roza Khutor mountain district of Sochi, Russia, as Russia's sports minister Vitaly Mutko stands behind. On Tuesday, Dec. 5, 2017 IOC imposed a lifetime Olympic ban on Mutko. (AP Photo/RIA-Novosti, Alexei Nikolsky, Presidential Press Service, file)
Źródło: Boston Herald

piątek, 8 grudnia 2017

Polityka migracyjna Donalda Trumpa na forum ONZ i przed Sądem Najwyższym

Uwagę społeczności międzynarodowej aktualnie przykuła opisywana przez nas decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa ws. uznania Jerozolimy za stolicę Izraela i adekwatnego przeniesienia amerykańskiej ambasady, skutkiem czego stało się szerokie potępienie decyzji przez społeczność międzynarodową, jako zagrożenie dla bliskowschodniego procesu pokojowego, czy wezwanie Hamasu do rozpoczęcia kolejnej Intifady (Le Monde, Le Hamas appelle à une « nouvelle Intifada » après l’annonce de Trump sur Jérusalem). Warto jednak śledzić również pozostałe obszary aktywności amerykańskiej zagranicznej, w tym w sprawach migracyjnych. Ta ostatnia była od czasu kampanii wyborczej istotnym elementem programu politycznego Trumpa, a zarazem punktem zapalnym w debacie publicznej.

czwartek, 7 grudnia 2017

Mammadov p. Azerbejdżanowi - cd. procedury niewykonywania wyroku

Komitet Ministrów Rady Europy podjął 5 grudnia br. formalną decyzję o zwróceniu się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z pytaniem w trybie art. 46 ust. 4 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka o to, czy Azerbejdżan wywiązał się z obowiązku wykonania wyroku w sprawie Mammadov p. Azerbejdżanowi. Przegłosowana decyzja była kolejnym krokiem procedury rozpoczętej 25 października tego roku, kiedy to KM  podjął decyzję o oficjalnej notyfikacji Azerbejdżanowi intencji zwrócenia się do Trybunału (na blogu pisaliśmy o tym tu).
Teraz ciężar decyzji został przełożony na Trybunał. Państwa członkowskie udowodniły, że są w stanie zmobilizować się i zebrać niezbędną większość 2/3 głosów w celu przegłosowania decyzji, teraz Trybunał będzie miał szansę zaprezentowania swojego podejścia do obowiązku wykonywania swoich wyroków.

Nowi sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego

Spośród zgłoszonych kandydatów (pisaliśmy o nich tutaj), Zgromadzenie Państw Stron Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego wybrało:
-  w pierwszej turze Tomoko Akane z Japonii oraz Luz del Carmen Ibanez Carranza z Peru,
- w czwartej turze Reine Alapini-Gansou z Benin oraz Solomy Balungi Bossa z Uganda
- w szóstej turze Kanadyjkę Kimberly Prost 
- w ósmej turze rozstrzygnął się zajadły wyścig pomiędzy Rosario Salvatore Aitala z Włoch a Henriette  Mensa-Bonsu z Ghany (co znaczące, żadne z nich nie było rekomendowane przez komitet doradczy ds. nominacji jako osoby szczególnie kwalifikowane do objęcia stanowiska sędziego MTK, zob raport tutaj), ale poczujmy te emocje: 
1 tura stosunek głosów 55:49, 
2 tura - 53:52, 
3 tura - 57:57! robi się gorąco, dyplomaci obu państw już wiedzą, że to wyrównana walka, że idą łeb w łeb, a więc...

środa, 6 grudnia 2017

USA przenoszą ambasadę do Jerozolimy

W wydanym przed chwilą oświadczeniu prezydent Trump ogłosił, że „nadszedł czas, aby oficjalnie uznać Jerozolimę za stolicę Izraela”, jak również potwierdził, że Stany Zjednoczone niezwłocznie podejmą przeprowadzkę amerykańskiej ambasady z Tel-Awiwu do Jerozolimy.

wtorek, 5 grudnia 2017

16 Zgromadzenie Państw Stron otwarte!

Wczoraj rozpoczęło się 16 już Zgromadzenie Państw Stron statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Będziemy o nim dokładnie informować w kolejnych postach. Zwłaszcza, że zapaść na nim mają decyzje dotyczące włączenia do statutu definicji agresji i poprawek do artykułu 8, które osiągnęły wymaganą liczbę ratyfikacji. 


Tymczasem warto odnotować przemówienie prezes Trybunału Sylwii Fernandez de Gurmendi (zobacz tu), w którym podziękowała przewodniczącemu Zgromadzenia Sidiki Kaba za kompetentne wypełnianie powierzonego mu mandatu. Powitała równocześnie nowego przewodniczącego, którym będzie Pan O-Gon Kwon, jeden z najdłużej urzędujących sędziów trybunału jugosłowiańskiego. Podziękowała także za obecność Sekretarzowi Generalnemu ONZ Antonio Guterresowi.

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Koniec ISIS: co to oznacza dla sprawiedliwości

W ciągu ostatnich kilku tygodni ISIS systematycznie traci terytorium. Jego ostatnia twierdza w Iraku, miasto Hawija, zostało wyzwolone na początku października. Kilka tygodni później stolica de facto ISIS, Raqqa w Syrii, została odbita przez siły wspierane przez Stany Zjednoczone. ISIS nie kontroluje już żadnego większego miasta w regionie.
Co teraz? Czy przyszedł już czas, aby zacząć się zastanawiać nad tym jak doprowadzić ISIS do sprawiedliwości za popełnione zbrodnie?
Już w ubiegłym roku Parlament Europejski jednogłośnie przyjął rezolucję, w której systematyczne zabijanie i prześladowanie mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie przez grupę bojowników Państwa Islamskiego uznał za ludobójstwo. Nic wiec dziwnego, że społeczność międzynarodowa zaczyna się zastanawiać nad możliwościami – a także kluczowymi przeszkodami – dla wymierzenia sprawiedliwości, tym którzy dopuścili się okrucieństw w Iraku i Syrii.  Możliwości działania w Iraku i Syrii są różne i tylko czas pokaże, czy i które zostaną zrealizowane.

niedziela, 3 grudnia 2017

"Afrykańskie dziedzictwo nie może być więźniem europejskich muzeów" - Macron ogłasza nową politykę kulturalną wobec dawnych kolonii Francji w Afryce Zachodniej

Fot. Ludovic Marin/AFP/Getty Images; źródło: https://news.artnet.com
W dniu 28 listopada, podczas wizyty w Wagadugu (Burkina Faso), Prezydent Francji, Emmanuel Macron, obiecał, że restytucja afrykańskiego dziedzictwa kulturowego będzie jego celem w ciągu najbliższych pięciu lat. Zapowiedział, iż będzie dążył do ustalenia warunków, które należy spełnić, aby tymczasowo lub na stałe przywrócić dziedzictwo kulturowe Afryce: „Nie mogę pogodzić się z faktem, że istotna część dziedzictwa kulturowego z kilku krajów afrykańskich znajduje się we Francji. Istnieją historyczne wyjaśnienia tego, ale nie ma ważnych uzasadnień, które są trwałe i bezwarunkowe. Afrykańskie dziedzictwo nie może po prostu znajdować się w europejskich prywatnych kolekcjach i muzeach. Dziedzictwo afrykańskie należy eksponować nie tylko w Paryżu, ale także w Dakarze, w Lagos, w Cotonou. W ciągu najbliższych pięciu lat chcę spełnić warunki tymczasowej lub stałej restytucji afrykańskiego dziedzictwa w Afryce. To będzie jeden z moich priorytetów.” Ponadto, w swoim przemówieniu, wygłoszonym na Uniwersytecie w Wagadugu, wskazał na związki między Francją a Afryką oraz planach dotyczących promowania wymiany kulturalnej i mobilności utalentowanych ludzi między Europą i Afryką.

sobota, 2 grudnia 2017

Pierwszy raport ONZ dotyczący implementacji rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2347 w sprawie ochrony dóbr kultury

Audrey Azoulay, nowa Dyrektor Generalna UNESCO; fot. UN Photo/Rick Bajornas
Źródło: https://en.unesco.org/news/security-council-highlights-role-cultural-heritage-peace-and-securityW środę, 30 listopada, Rada Bezpieczeństwa wraz nową Dyrektor Generalną UNESCO, Audrey Azoulay, debatowała nad międzynarodowymi działaniami na rzecz powstrzymania nielegalnego obrotu oraz niszczenia dóbr kultury w kontekście zapewnienia globalnego pokoju i bezpieczeństwa. Przedmiotem dyskusji był pierwszy report Sekretarza Generalnego ONZ, Antónia Guterresa, na temat implementacji rezolucji RB 2347 z dnia 24 marca 2017.

piątek, 1 grudnia 2017

Spotkanie grupy współpracy między Chinami i państwami Europy Środkowo-Wschodniej

We wtorek zakończyło się w Budapeszcie spotkanie grupy „16+1”, powiązane z wizytą w stolicy Węgier premiera ChLR Li Keqianga. „16+1” jest nieformalnym forum Chin i szesnastu państw Europy Środkowo-Wschodniej, tj. Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Polski, Rumunii, Rep. Czeskiej, Serbii, Słowacji, Słowenii oraz Węgier. Skupia się ono na współpracy gospodarczej i w tym roku świętuje swoje pięciolecie.

czwartek, 30 listopada 2017

Izrael zakazuje wstępu 7 francuskim politykom popierającym BDS

Mimo że jeszcze w połowie 2015 r. sygnalizowaliśmy, że popieranie akcji bojkotu izraelskiego osadnictwa (tzw. akcja BDS) mogłoby choćby uniemożliwić zawarcie TTIP z Stanami Zjednoczonymi, agresywna polityka osadnictwa w grudniu 2016 r. skłoniła nawet USA do wycofania dotychczasowego bezwarunkowego poparcia. W rezultacie Rada Bezpieczeństwa zdołała przyjąć rezolucję potępiającą osadnictwo jako przeszkodę wypracowania two state solution.

Poparcie ze strony ONZ wzmocniło falę krytyki wobec Izraela,  na co rząd Benyamina Nétanyahou odpowiedział zaostrzeniem polityki. Już w 2016 r. Minister bezpieczeństwa publicznego Izraela Gilad Erdan oświadczył, że BDS stanowi zagrożenie dla demokracji, praw człowieka i pokoju izraelsko-palestyńskiego (Le Monde, Sept responsables politiques français interdits d’entrée en Israël). Minister Erdan stanął wówczas na czele grupy, która miała monitorować międzynarodowe wsparcie dla BDS, a w tym roku Knesset uchwalił ustawę zakazującą przyznawania wiz oraz pozwolenia na stały pobyt obcokrajowcom popierającym sankcje wobec Izraela lub Zachodniego Brzegu. 

środa, 29 listopada 2017

UNICEF: Jemen jednym z najgorszych miejsc na świecie dla dzieci

Konflikt w Jemenie nazywany jest „zapomnianą wojną” (w Polsce - wydaje się, że w ogóle nieznaną). Warto przypomnieć więc, że rozpoczął się w 2015 r., kiedy to prezydent Jemenu Abdo Rabbu Mansour Hadi, został zmuszony do ustąpienia z urzędu przez rebeliantów pochodzących ze zbrojnej grupy Huti, należących do jednego z odłamów szyizmu, zajdyzmu, a wspierających byłego prezydenta Jemenu, Ali Abdullah Saleh. Wówczas w wewnętrzny konflikt włączyła się Arabia Saudyjska, która stworzyła koalicję, składającą się z państw należących do Rady Współpracy Zatoki Perskiej (z wyjątkiem Omanu), z udziałem Egiptu i Sudanu, a wspieraną przez rządy amerykański i brytyjski. Koalicja chciała doprowadzić do przywrócenia na urząd prezydenta Hadiego, ale zaangażowanie państw trzecich spowodowało, że wewnętrzna rebelia przerodziła się w trwającą od 2015 r. wojnę domową (jej początek zresztą datuje się na 25 marca 2015 r., kiedy koalicja pod przywództwem Saudyjczyków przeprowadziła pierwsze ataki z powietrza przeciwko Huti).

wtorek, 28 listopada 2017

Trudne wybory do MTS - po raz pierwszy od 1946 r. bez sędziego z Wielkiej Brytanii w składzie Trybunału

Tegoroczne wybory pięciu sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (których kadencja rozpocznie się 6 lutego 2018 r.) okazały się jeszcze trudniejsze niż dwie ostatnie elekcje z 2014 i 2011 r., a ich ostateczny rezultat - "historyczny", bo po raz pierwszy od 1946 r., od utworzenia Trybunału w jego składzie zabraknie brytyjskiego sędziego. Trzeci raz z rzędu powtórzył się podobny scenariusz: czterech kandydatów zdobyło wymaganą bezwzględną większość głosów w Zgromadzeniu Ogólnym i Radzie Bezpieczeństwa stosunkowo szybko, pierwszego dnia głosowań (9 listopada), na wybór piątego sędziego trzeba było poczekać kilkanaście dni. (Zob. posty D. Akande o wyborach z 2011 i 2014 r. na EJIL:Talk!). 

poniedziałek, 27 listopada 2017

Arabia Saudyjska inicjuje muzułmańską koalicję antyterrorystyczną

W niedzielę 26 listopada Arabia Saudyjska uroczyście zainicjowała współpracę Muzułmańskiej Koalicji Antyterrorystycznej (IMCTC). Książę i następca tronu Mohammed ben Salman w Rijadzie przewodniczył posiedzeniu ministrów obrony m.in. z Pakistanu, Turcji i Nigerii (Gulf News, Saudi Crown Prince opens mega anti-terror meeting in Riyadh). Tym samym zrealizowane zostały zapowiedzi współpracy wojskowej z grudnia 2015 r.

niedziela, 26 listopada 2017

Guest post: Delegowanie sędziów do pracy na placówkach zagranicznych – uwagi w związku z pracami nad nowelizacją ustawy o służbie zagranicznej

Kilkanaście dni temu ukazał się wpis, w którym jeden z redaktorów niniejszego bloga, krytycznie odniósł się do projektowanych zmian w ustawie o służbie zagranicznej. Abstrahując od innych kwestii w nim poruszonych, chcę się tylko odnieść do wzmiankowanej problematyki delegowania sędziów z zasobu kadrowego Ministra Sprawiedliwości do pracy na placówkach i tworzenia specjalnych podporządkowanych temu Ministrowi wydziałów na placówkach. Autor tekstu piszę o pytaniach i wątpliwościach wiążących się z tym rozwiązaniem. Szczerze mówiąc jakichkolwiek wątpliwości, po analizie tekstu normatywnego projektu ustawy, nie widzę.