środa, 18 stycznia 2017

Istotny spadek nowoprzybyłych osób ubiegających się o status uchodźcy w Niemczech – dane dotyczące 2016 r.

W nawiązaniu do naszej zeszłorocznej wiadomości, informującej o liczbie osób ubiegających się o status uchodźcy, którzy w 2015 r. trafili do Niemiec, warto odnotować statystyki z 2016 r. oraz oficjalne sprostowanie dotyczące 2015 r.

We wrześniu 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec – Thomas de Maiziere dokonał sprostowania podanej na początku roku ogólnej liczby ok. 1.1 miliona osób, które trafiły w 2015 r. do Niemiec, wskazując na ostateczną liczbę ok. 890 tysięcy osób. Natomiast aktualne oficjalne dane dotyczące 2016 r. wskazują na liczbę ok. 280 tyś. nowoprzybyłych osób ubiegających się o status uchodźcy w 2016 r.
Co prawda poważne opóźnienia w formalnej rejestracji osób, które trafiły do Niemiec w 2015 r. spowodowały, że w 2016 r. ogólna liczba zarejestrowanych osób wnioskujących o status uchodźcy wzrosła z ok. 470 tysięcy osób do blisko 750 tysięcy osób, to jednak ogólna liczba nowoprzybyłych osób zmniejszyła się ponad trzykrotnie względem rekordowego 2015 r. Nadal dominują Syryjczycy, a kolejne narodowości to Afgańczycy oraz Irakijczycy.

Ogłaszając dane dotyczące 2016 r. Minister de Maiziere skomentował istotny spadek nowoprzybyłych osób ubiegających się o status uchodźcy jako dowód na skuteczność środków przyjętych przez rząd federalny Niemiec oraz Unię Europejską. Podstawowym "środkiem" wydaje się być opisywane na naszym blogu (tu i tu) porozumienie Turcja – UE.


Zestawiając dane dotyczące Niemiec z danymi ogłoszonymi przez polski Urząd ds. Cudzoziemców, podobnie jak w zeszłym roku, należy zauważyć ewidentną nieporównywalność sytuacji w obu państwach. Aktualnie ogłoszone dane dotyczą okresu od stycznia do końca listopada 2016. W okresie tym Urząd zarejestrował niewiele ponad 3 600 wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP, którymi objętych było 9 440 osoby. W 2015 r. złożono ok.  5 tysięcy wniosków, którymi objętych było ponad 12 tysięcy osób.

Brak komentarzy: